20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fesîhû fî-l-ardi erbe’ate eşhurin va’lemû ennekum ġayru mu’cizi(A)llâhi(ﻻ) veenna(A)llâhe muḣzî-lkâfirîn(e)

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz Allah'ı aciz bir hale getiremezsiniz ve şüphe yok ki Allah, kafirleri aşağılık bir hale getirecektir.

Dört ay hakkında ihtilâf vardır. Zilhiccenin onuncu gününden rebiülahırın onuncu gününe kadar diyenler olduğu gibi zilhiccenin yirmisinden rebiülahırı... Devamı..

Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay (daha) dolaşın. Ve bilin ki Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağılık hale getirecektir.

Duyurun o müşriklere: Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın, fakat bilin ki, Allah'ı asla aciz bırakabilecek değilsiniz; ve yine bilin ki, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışanları, Allah rezil ve perişan edecektir.

Besmele ile başlanmayan tek sûredir. Enfâl sûresinde anlatılanlara devamla sûre savaş ve barış problemlerini bu sefer Tebük seferini örnekleyerek anla... Devamı..

Bu ilan tarihinden itibaren, ekonomik ve ticarî menfaatlerinizden yoksun kalarak dört ay süre ile, güvenlik içinde ülkeye serbestçe girip çıkabilir, yeryüzünde yaşayabileceğiniz yerler arayabilirsiniz. İyi bilin ki, siz Allah'ı âciz bırakacak, onun koyduğu kuralların dışına çıkarak yakalarınızı kurtaracak değilsiniz. Allah kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri kesinlikle rezil, rüsvay edecektir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 6/134; et-Tefsîru’l-Kebir, 15/219, 16/174-184.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakamayacaksınız ve Allah kâfirleri rezil edecektir.

Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak) dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.

Ey müşrikler! Bundan böyle yeryüzünde dört ay serbestçe dolaşın. Şunu da biliniz ki, siz, Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz. Allah mutlaka kâfirleri (dünya ve âhirette) rüsvay edecektir.

Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay dolaşın. Ve bilin ki siz, Allah’ı aciz bırakamazsınız. Ve şüphesiz Allah, kâfirleri rezil ve perişan edecektir.

Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşınız ve biliniz ki siz Allah'ı asla âciz bırakamazsınız; Allah ise kâfirleri rezil edecektir.

Yeryüzünde dört ay gezin, biliniz ki, siz Allahı âciz kılamazsınız, kâfirleri Allah hor kılacaktır

(Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha rahatça dolaşın. Ama şunu bilin ki siz, Allah'ı aciz bırakamazsınız. Hem Allah, mutlaka inkârcıları rezil edecektir.

Ayette geçen dört ay haram aylardır. İslam öncesi Arabistan’da yaygın olan örfe göre, haram aylarda (Muharrem, Receb, Zilkâde ve Zilhicce ayları) sava... Devamı..

Ânlara "Memleketde kemâl-i emniyetle dört ay seyahat idiniz ve biliniz ki siz Allâh’a karşu galebe idemezsiniz fakat Allâh kâfirleri hacîl ve rezîl ider" di.

1,2. Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları perişan edecektir.

Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın; fakat bilin ki asla Allah’ı âciz bırakamazsınız ve Allah inkârcıları er-geç rezil rüsvâ edecektir.

(Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki siz ALLAH'ı aciz bırakamazsınız ve ALLAH inkarcıları rezil eder.

Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir.

bundan böyle yer yüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın, şunu da bilin ki siz, Allahı âciz bırakacak değilsiniz, Allah her halde kâfirleri rusvay edecek

(Ey müşrikler!) *Yeryüzünde dört ay daha (rahatça) dolaşın. Ama bilin ki siz, Allah’ı âciz bırakamazsınız ve şüphesiz Allah, kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir.

* “Yeryüzünde dört ay daha (rahatça) dolaşın”; Bu âyet-i kerîmede geçen emir, vucûb gerektirmeyen cinstendir.

Yeryüzünde dört ay¹ daha dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah, gerçeği yalanlayan nankörleri rezil edecektir.

1- Dört ay, “haram aylardır.” Hürmete layık aylar. Arap örfünde, bu aylarda savaş yapmak yasaktır. Bunlar, Muharrem, Receb, Zilkade ve Zilhicce aylar... Devamı..

(Ey müşrikler, haydi) yer yüzünde dört ay daha (güvenlikle) dolaşın. Bilin ki siz Allâhı aaciz bırakabilecekler değilsiniz. Allah her halde kâfirleri (dilediği zaman) rüsvay edicidir.

(Ey müşrikler! Öyleyse ahdinizin bozulduğu şu andan i'tibâren) artık yeryüzünde dört ay daha dolaşın; ama bilin ki siz, Allah'ı aslâ âciz bırakıcılar değilsiniz ve muhakkak ki Allah, kâfirleri rezîl edicidir!

Yeryüzünde dört ay (savaşın yasak olduğu aylarda) dolaşın. Bilin ki (bundan sonra başınıza geleceklerde) Allah’ı engelleyecek hiçbir gücünüz yok. Şüphesiz Allah, gerçekleri inkâr edenleri alçaltacaktır.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Ancak şunu da bilin ki gerçekten siz Allah’ı yıldıramazsınız. Çünkü Allah, kendini tanımıyanları alçaltıcıdır.

Siz müşrikler yer yüzünde dört ay [²] emin olarak gezebilirsiniz. Biliniz ki siz Allah/ı âciz kılacak değilsiniz, Allah kâfirleri rüsvay eder.

[2] Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıdır. Veya Zilkadenin Rebiulevvelin onuna veya Zilhiccenin onundan Rebiulâhirin onuna kadardır. Bu kadar ... Devamı..

(Bundan böyle) yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşınız ve biliniz ki siz, Allah’ı asla âciz bırakamazsınız. Muhakkak ki Allah kâfirleri rezil edicidir [muhzî].

Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakıcılar olamayacağınızı ve de Allah'ın küfre sapanları rezil edeceğini bilin.

Ey ahitlerini çiğneyerek müminlere ihânet eden müşrikler! Bu ülkede, Zilhicce’nin onuncu yani kurban bayramının birinci gününden itibaren tam dört ay daha barış ve güven içerisinde dolaşabilirsiniz. Fakat bu tarihten sonra, savaş hâli başlamış olacaktır! Size tanınan bu zaman zarfında, ister hakîkate boyun eğip Müslüman olun, ister sığınacak yeni bir vatan arayın, ister kendinizi korumak için savaş hazırlığı yapın! Fakat şunu iyi bilin ki; savaşı veya inkârda diretmeyi tercih ettiğiniz takdirde, Allah’a karşı savaş açmış olacaksınız. Oysa siz, Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz fakat Allah, kâfirleri eninde sonunda perişan edecektir!

Dört ay Yeryüzü’nde dolaşın!
Bilin ki siz, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz.
Allah, Kâfirler’i rezil edecektir.

Bundan böyle anlaşmalı topraklarda dört ay daha serbestçe dolaşabilirsiniz. Sakın ola bu fermanı, Allah’ı dize getirdik gibi yorumlamayın, bilakis Allah, inkarcıları rezil edecektir.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın! Bilin ki Allah’ı âciz bırakamazsınız! Allah sözleşmelerine uymayanları perişan edecektir. Müslümanlarla anlaşma yapıp arkalarından iş çevirmeniz, düşmanlık yaparak gizli ilişkiler kurmanız işe yaramayacaktır. Allah’a, Resulüne ve Müslümanlara düşman olanlar ne kadar güç toplarsa toplasın mutlaka yenilecektir.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın! İyi bilin ki Allah’ı aciz bırakıcı değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil edecektir.

(Ey müşrikler! Bu tebliğden itibaren İslâm) yurdunda dört ay daha dolaşın.¹ Şunu da iyi bilin ki Allah’ı asla âciz bırakamazsınız. Çünkü Allah kâfirleri mutlaka rezil edecektir.

1 Bu dört aylık zaman zarfında savaşa hazırlanmaları, ülkeyi terk etmeleri ya da İslâm’ı kabul edip etmeyecekleri konusunda düşünüp karar vermeleri iç... Devamı..

[Duyur onlara:] “Yeryüzünde dört ay daha [serbestçe] dolaşın, ² fakat bilin ki, asla Allah’ın gözetiminden kaçamazsınız; ve (yine bilin ki,) Allah hakkı tanımaya yanaşmayan kimseleri, er geç utanç içinde bırakacaktır.

2 Kendileriyle inananlar arasındaki andlaşmaları kuvvete başvurarak ihlal eden müşriklere (“Allah’tan başka şeylere/varlıklara ilahlık yakıştıran kims... Devamı..

Bundan böyle bu topraklarda dört ay daha serbestçe dolaşabilirsiniz ama şunu iyi bilin ki Allah’ı asla atlatamayacaksınız ve Allah kâfirleri rezil rüsva edecektir. 2/90, 5/33, 9/6- 14- 63

Bundan böyle, işte size dört ay daha serbest dolaşım izni![¹⁴⁰⁰] Ama bilin ki siz, Allah’ı asla atlatamayacaksınız; yine unutmayın ki, Allah inkâr ve ihanette ısrar edenleri onursuzluğa[¹⁴⁰¹] mahkûm edecektir.

[1400] Enfâl 58. âyet, anlaşmaların hangi zorunlu durumlarda bozulacağını düzenler. [1401] Muhzi (hızyden), İnsan onurunun bir dış müdâhaleyle ya d... Devamı..

(Ey müşrikler) Yeryüzünde dört ay daha (serbest) dolaşın! (Bu süre dolduğunda savaş başlamıştır, size artık aman yoktur) İyi biliniz ki, (hangi çareye baş vursanız kaçıp kurtulamazsınız) siz kuşkusuz Allah'ı aciz bırakamazsınız, Allah kafirleri mutlaka perişan edecektir.

Yeryüzünde dört ay daha (yer size geniş olsun) dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz şüphesiz Allah ise, kafirleri aciz bırakır.

Artık (ey müşrikler!) siz yeryüzünde dört ay dolaşınız ve biliniz ki, siz şüphe yok, Allah Teâlâ'yı aciz bırakacak değilsinizdir ve muhakkak ki, Allah Teâlâ kâfirleri zelil edicidir.

Bu günden itibaren yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kâfirleri rüsvay edecektir. [6, 134]

Dört ay daha yeryüzünde dolaşın, bilin ki siz, Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah, kafirleri rezil, perişan edecektir!

Onlara di ki: Yeryüzünde dört ay seyr u seyahat idiniz. (Dört ay size ta'arruz idilmeyecekdir.) Ve biliniz ki siz Allâh Te'âlâ'yı sizi mücâzât itmekden 'âciz kılar değilsiniz. (Dört ay mühlet virilmesi Allâh'ın size karşı 'aczinden değildir.) Cenâb-ı Hak kâfirleri zelîl idicidir. [³]

[3] 'Ahidlerinden teberrî idilen müşriklere mü'minlerin ta'arruzundan emîn olarak seyr u seyahat içün virilen dört ay mühlet hangi aylar oldığında iht... Devamı..

Bu topraklarda dört ay daha dolaşın. Bilin ki Allah’ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah, ayeti görmezlikten gelenleri (kâfirleri[*]) rezil eder.

[*] Kafir: Örten; ayetleri örten, ayetleri görmezlikten gelen, doğru inancı örten, kendini ayetlere ve doğrulara kapatan, ayetleri değiştiren, kelimel... Devamı..

Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'tan kaçıp kurtulamayacağınızı, Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin!

Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın. Ancak Allah'ın elinden kurtulamayacağınızı ve kâfirleri Allah'ın mutlaka rezil edeceğini de bilin.

Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, Allah'ı âciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki, Allah inkârcı nankörleri rezil eder.

pes yüriñ yirde dört aylar. daħı bilüñ bayıķ siz 'āciz eyleyici degülsiz Tañrı’yı. daħı bayıķ Tañrı ħor eyleyicidür kāfirleri.

Pes yürüñüz yir yüzinde dört ay mühlet size. Daḫı bilüñüz ki siz ‘ācizeylemezsiz Tañrı Ta‘ālā[yı]. Daḫı Tañrı Ta‘ālā rüsvāy idicidür kāfirleri.

(Ey müşriklər!) Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz (Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz). Allah kafirləri (dünyada və axirətdə) rüsvay edəcəkdir!

Travel freely in the land four months, and know that ye cannot escape Allah and that Allah will confound the disbelievers (in His guidance).

Go ye, then, for four months,(1247) backwards and forwards, (as ye will), throughout the land, but know ye that ye cannot frustrate Allah (by your falsehood) but that Allah will cover with shame those who reject Him.

1247 Four Months. Some Commentators understand by this the four forbidden months in which warfare by ancient Arabian custom was unlawful, viz., Rajab,... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.