5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 116. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnna(A)llâhe lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(s) yuhyî veyumît(u)(c) vemâ lekum min dûni(A)llâhi min veliyyin velâ nasîr(in)

Şüphe yok Allah, öyle bir mabuttur ki onundur göklerin ve yeryüzünün saltanat ve tedbiri; öldürür, diriltir ve ondan başka size ne bir dost vardır, ne bir yardımcı.

(Oysa) Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; (her şeye ve herkese O) hayat verir ve öldürür. Sizin Allah’tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. (Ama gafil insanlar, sahte veliler ve şefaatçiler peşindedir.)

Şüphe yok ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca Allah'ındır. Hayatı bahşeden de, ölümü takdir eden de yalnız O'dur. Allah'tan başka sizi koruyabilecek ve yardım edebilecek kimse yoktur.

Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı şüphesiz Allah'ındır. O hayat verir yaşatır, eceller gelince de ölümü gerçekleştirir. Sizin için Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden ne bir velî, koruyucu, ne de bir yardım eden bulunur.

Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin de Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız yoktur.

Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.

Bütün göklerin ve yerin mülkü, gerçekten Allah'ındır; O'nundur. O hayat verir ve öldürür. Size Allah'dan başka ne bir veli vardır, ne de bir yardımcı...

Şüphesiz göklerin ve yerin mülkiyet ve hâkimiyeti Allah’ındır. Yaşatan ve öldüren O’dur. O’ndan başka sizin ne bir sahibiniz ne de yardımcınız vardır.

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne bir dost, ne de yardımcınız vardır.

Göklerin, yerin mülkü Allahın, o diriltir, o öldürür, Allahtan özge size ne yardımcı, ne de bir dost var

Muhakkak ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Gökler ve arz Allâh’ındır hayât ve memât ândan gelir ândan gayrı ne velî vardır ne nasîr.

Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah'ındır; dirilten ve öldüren O'dur. Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.

Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.

Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Göklerin ve yerin egemenliği ALLAH'a aittir. Diriltir, öldürür. Sizin için ALLAH'tan başka ne bir sahip ne de bir yardımcı yoktur.

Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Hakikat Allah, bütün Göklerin Yerin mülkü onun, diriltir de öldürür de ve size ondan başka ne bir veliy vardır ne bir nasîr

Göklerin ve yerin mülkü¹ Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin, Allah'tan başka bir veli² ve bir yardımcınız yoktur.*

Göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı hakıykaten Allahındır, Onundur. O, hem diriltir, hem öldürür. Sizin Allahdan başka ne bir yâriniz, ne de bir yardımcınız yokdur.

Şübhesiz ki göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) ancak Allah'ındır! (O) hayatverir ve (O) öldürür!(2) Sizin için Allah'dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır!*

Allah, göklerde ve yerde olanların kendisine ait olduğu tek İlahdır. Hayat verip yaşatanda O dur, öldürende O dur. Sizin için ondan başka ne bir koruyanınız, nede bir yardımcınız vardır.

Gerçekten yerlerin, göklerin egeliği Allah’ındır. O diriltir de, öldürür de. Sizin Allah’tan başka ne koruyucunuz, ne de bir yardımcınız yoktur.

Göklerin, yerin mülkü Allah/ındır. O, hem diriltir, hem öldürür. Allah/tan başka sizin için ne yâr vardır, ne de medetkâr vardır.

Göklerin ve yerin egemenliği elbette Allah'ındır; dirilten ve öldüren O'dur. Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Evet, göklerin ve yerin mutlak hükümranlığı, yalnızca Allah’ındır. Hayat veren de, öldüren de O’dur! Ve Allah’tan başka sizi koruyabilecek ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız.

Yer’in ve Gökler’in mülkü / yönetimi kendisinin olan Allah, hayat veriyor, öldürüyor.
Sizin için Allah’tan başka ne bir veliyy vardır, ne bir yardım edici!

Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah’a aittir. Diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’a rağmen dost da yardımcı da yoktur.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti kesinlikle Allah’ındır. Dirilten de öldüren de Odur. Ve sizin Allah’tan başka dostunuz da yardımcınız da yoktur.

Şüphe yok ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca Allah'ındır: hayatı bahşeden de, ölümü takdir eden de (yalnız) O'dur; ve Allah'tan başka sizi koruyabilecek, size yardım edebilecek kimse yoktur.

Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah’ındır. Yaşatan da O’dur, öldüren de. Sizin Allah’tan başka her hangi bir veli ve yardımcınız yoktur. 2/107, 29/22, 32/4

(Ve) elbette göklerin ve yerin hâkimiyeti yalnızca Allah’a aittir: Hayatı da ölümü de O takdir eder. Sonuçta sizin için Allah dışında ne bir yâr, ne de bir yardımcı var.

Muhakkak ki Allah Teâlâ, bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir de, öldürür de. Ve sizin için O'ndan başka ne bir yar vardır, ne de bir yardımcı.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne hâminiz, ne yardımcınız yoktur.

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yaşatan, öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka bir dost ve yardımcınız yoktur.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’a aittir. Yaşatan O’dur, öldüren de O’dur. Sizin Allah’a tercih edeceğiniz ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır.

Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka bir veliniz ve yardımcınız yoktur.

Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin ise Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır, ne bir yardımcınız.

Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

bayıķ Tañrı anuñdur gökler pādişāhlıġı daħı yirüñ. dirürür daħı öldürür. daħı yoķdur sizüñ Tañrı’dan ayruķ dost ne daħı arķa virici.

Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālānuñdur gökler mülki, daḫı yirler mülki. Dirildür veöldürür. Daḫı yoḳdur size Tañrıdan özge mu‘īn, ne daḫı yardım idici.

Həqiqətən, göylərin və yerin hökmü (mülkü) Allaha məxsusdur. Dirildən də, öldürən də Odur. Sizin Allahdan başqa havadarınız və köməyə çatanınız yoxdur!

Lo! Allah! Unto Him belongeth the sovereignty of the heavens and the earth. He quickeneth and He giveth death. And ye have, instead of Allah, no protecting friend nor helper.

Unto Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth. He giveth life and He taketh it. Except for Him ye have no protector nor helper.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.