16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i)

Ve vadileri oyan, kayaları kesen Semud'a.

Ve (yine) vadilerde kayaları oyup yontarak (sağlam meskenler kuran) Semud’a?

Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına.

Vadide kayalıkları kesip biçerek, oyarak, yontarak evler yapan Semûd kavmine ne yaptı?

Vadilerde kayaları oyan Semud'a,

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

(Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd'a?

Ve Rabbinin, vadide taşları delen Semud kavmine,

Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?

Görmedin mİ ne yaptı, derelerde taşlar oyan Semud'u?

Vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a

9,10. Vâdîde taşdan binâlar yapan Semûd kavminin ve (ehl-i îmân içün) kazık işkencesi îcâd iden Fir’avn’ın ne hâle geldiğini görmüyor mısın?

9,10,11,12. Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a[580] ne yaptığını görmedin mi?

Âyette sözü edilen “kazıklar” ile, Firavun’un ordusundaki çadırların kazıkları kastedilmiş olabilir. Bu takdirde, kinaye yoluyla Firavun’un askerlerin... Devamı..

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.  

 Bazı müfessirlere göre Firavun, yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işken... Devamı..

Vadideki kayaları oyan Semud'a?

Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?

Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûde

Ve vadide kayaları oyan Semûd'a,

Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a,

Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd'a da (nasıl azâb etti)?

Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna.

Sonra, dereylerde kayaları oyan Semud’a,

Derede kayaları oyup evler yapan Semud kavmine,

Vadide kayaları oyarak evler yapan Semûd kavmine?⁵

5 Ayette zikredilen vadi, Vadi’l-Kurâ’dır. Suudi Arabistan’dan Suriye’ye giden eski kervan yolu üzerindedir. Semûd kavmi kıssası için bkz. A’râf, 7/73... Devamı..

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Ve Allah’ın bahşettiği güç ve yetenek sayesinde, uçsuz bucaksız vadilerdeki sarp kayalıkları büyük bir ustalıkla yontarakhiçbir düşmanın erişemeyeceği güvenli evler inşâ eden Semud halkına?

Vâdiler’de Kayalar’ı kesip oymuş / Taşlar’ı yontmuş Semûd’u!

Ya vadideki kayaları yontup ev yapan Semûd'a,

Vadilerde kayaları oyan, kendilerine kayalardan evler saraylar yapan Semud’a bak.

Vadideki kayaları oyan Semûd (kavmine),

O, vadide kayaları oyarak, (evler yapan) Semûd toplumuna! ¹

1 Semûd Kavmi: Salih (a.s.)’ın peygamber olarak gönderildiği, Hicaz ile Suriye arasında (Medâin-i Sâlih veya Hicr denilen) Vad’il-Kura’da yaşamış olan... Devamı..

Ve vadide kayaları oymuş olan Semûd [halkın]a? ⁶

6 Bkz. sure 7, not 56 ve 59. Ayette zikredilen “vâdi”, Medine’nin kuzeyinde, Suudi Arabistan’dan Suriye’ye giden eski kervan yolu üzerinde bulunan Vâd... Devamı..

Yine vadilerde kayaları oyarak evler yapan Semud halkına. 11/61...68, 26/141...158

Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan[⁵⁷¹⁵] Semud’a?[⁵⁷¹⁶]

[5715] el-Cevb (veya el-ceyb): “kesmek” (el-kat’) mânasına gelir. Soru soranın sesini kestiği için verilen karşılığa cevab denmiştir. Rivayete göre ka... Devamı..

Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?).

6, 7, 8, 9, 10. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69, 6-10; 7, 71-72; 41, 15;53, 50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7, 73-79; 11, 61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7, 103-141; 11, 96-99; 43, 46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

İrem’den maksat Âd halkıdır [53,50]. Bu azapla helâk olanlar Âd-ı ûlâ: ilk Âd olup, bu azaptan kurtulup geriye kalanlara Âd-ı Uhrâ: “sonki Âd” denir. ... Devamı..

Vadi('l-Kura)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semud(kavmin)e?

Bir de o vadideki kayaları oyan Semûd’a[*]

[*] Salih aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Araf 7/73-79, Hud 11/61-68, Şuarâ 26/141... Devamı..

Ki vadide kayalar oyan Semud'a..

Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a?

Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?

daħı ŝemūd’a nite işledi anlar kim kesdiler ŧaşı derede.

Semūd ḳavmine daḫı ne işler işledi? Anlar ki ṭaşları kesüp maġāralar ḳıldı‐lar derelerde.

(Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi) vadidə qayaları olan Səmuda (Səmud qövmünə)?!

And with (the tribe of) Thamud, who clove the rocks in the valley;

And with the Thamud(6116) (people), who cut out (huge) rocks in the valley?-

6116 For Thamud see n. 1043 to 6:73. Their civilisation shows traces of Egyptian, Syrian, and (later) Greek and Roman influences. They built fine temp... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.