22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i)

Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

Ki beldeler-şehirler arasında onun bir benzeri yaratılmış değildi.

ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir.

Ülkeler içinde benzeri inşa edilmemiş olan İrem'e ne yaptı.

Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.

Öyle binalar ki şehirlerde onların benzeri henüz yapılmış değildir.

7,8. Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?

Şehirler içinde öyle bir kent yaratılmamıştı

Şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan (İrem şehri insanlarına),

7,8. Arz üzerindeki şehirlerde, emsâli olmayan cesîm sütunları hâvî İrem’de [1] ikāmet idiyorlardı.*

6,7,8. Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a[580] ne yaptığını görmedin mi?*

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.  *

Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?

Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

- Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı -

Ki, beldeler içinde onun bir eşi yaratılmadı;

Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,

Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Diğer şehirlerde benzerinin yaratılmadığı zenginlikte bir topluluk,

Kentler arasında onun bir eşi daha yapılmamıştı.

Şehirler arasında onun bir misli [⁷] yaratılmamıştı.*

Şehirler içinde onun (İrem'in) bir benzeri yaratılmamıştı.

Öyle muhteşem nîmet ve güzelliklerle bezenmiş bir şehir ki, insanlık tarihinde hiçbir ülkede onun eşi benzeri yaratılmamıştı.

Ki Beldeler’de onların benzeri yaratılmadı.

7,8. (Yüksek) sütunları olan İrem (şehrine) -ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

7,8. (Hani şu,) ülkeler içerisinde benzeri yaratılmamış, sütunlu İrem’e! ¹*

ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?

O günün dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti. 12/109, 22/45-46

ki o (günün) dünyasında, bir benzeri daha İnşâ edilmemişti?

Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.

6, 7, 8, 9, 10. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69, 6-10; 7, 71-72; 41, 15;53, 50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7, 73-79; 11, 61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7, 103-141; 11, 96-99; 43, 46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? *

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

Öyle bir şehir ki onun gibisi yaratılmamıştı.

Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

7,8. Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

ol kim yaradılmadı [315a] ancılayın, illerde.

Ancılayın yaradılmadı hīç iḳlimlerde.

(Elə bir qövm ki) məmləkətlər (əhli) arasında onun kimisi yaradılmamışdı.

The like of which was not created in the lands;

The like of which were not produced in (all) the land?(6115)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.