28 Ocak 2022 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fecr Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ

Ve o gün cehennem, ortaya çıktı mı, insan, öğüt alır, anlar ama öğütün, anlayışın artık ne faydası var ona?

O gün, cehennem de getirilmiştir (ortadadır). İnsan o gün düşünüp (bütün yaptıklarını ve hatalarını) hatırlayacaktır, ancak (bu) hatırlamanın artık ona (ne faydası vardır)?

İşte o gün cehennem göz önüne getirilip konacak. O gün insan yaptığı ve yapamadığı herşeyi hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası var.

O gün, Cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan anlar. Ama bu anlamanın ona ne yararı var?

O gün cehennem de getirilmiştir. İşte o gün insan düşünüp hatırlar. Ama hatırlamaktan ona ne (fayda) var!

O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

Cehennem de o gün getirilib ortaya konur; o gün (kâfir) insan düşünür, fakat o düşünüb (gerçeği) anlamaktan ona ne fayda? (Artık düşünmek ona hiç bir fayda sağlayamaz).

Ve Cehennem ortaya getirildiği zaman, işte o gün insan idrak edip anlar. Fakat (o gün) anlamak, nerden ona fayda verecektir!

İşte o gün cehennem getirilir. O gün insan her şeyi hatırlayacak, ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?

İnsan oğlu diyecek ki: «Önce bu dirliğe çalışaydım keşke ben!»

O gün cehennem getirilip ortaya konur. İşte o gün insan yaptıklarını bir bir hatırlar. Ama bu hatırlamanın ona hiçbir faydası yoktur (çünkü iş işten geçmiştir)!

21,22,23. Arz parça parça olacağı ve rabbin ’alâmât ve kudreti zâhir olub da melekler saf saf dizileceği ve insân cehenneme yaklaşdırıldığı zamân düşünecekdir. Lâkin o vakit düşünmekde ne fâide vardır?

O gün, cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?

22,23. Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?

O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlayacaktır. Artık anlamanın kendisine ne yararı var ki!

Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?

Ki Cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar, fakat o anlamadan ona ne fâide?

İzin Günü¹ Cehennem ortaya getirilir. O gün insan neyin ne olduğunu anlar, ancak bunun ona bir yararı olmaz.

1- Hesap görme günü.

ki o gün cehennem de getirilmişdir, insan o gün (herşey'i) hatırlayacak. Fakat hatırlamadan ona ne (fâide)?

O gün Cehennem de getirilir; insan o gün (günahlarını) hatırlar; artık o hatırlama(nın faydası) ona nereden olacak?

O gün cehennem getirilir ve insan o gün ( dünyada iken elçilerin uyarılarını) düşünüp hatırlar. Ancak o vakitte insanın düşünüp hatırlaması neye yarar ki.

O gün Cehennem de yakına getirilince, kişi ettiklerini anacak. Artık bu anma ne işe yarayacak?

O gün Cehennem yakın bir yere getirilince işte o gün insan günahını hatırlayacak, lâkin o hatırlama neye yarayacak!

O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda var ki?

O Gün, cehennem getirilip tüm korkunçluğuyla zâlimlerin karşısına dikilecek! İşte o anda, günahkâr insan büyük bir pişmanlık duyup gerçeği anlayacak fakat iş işten geçtikten sonra öğüt almanın ona ne faydası olabilir ki?

Cehennem o gün getirildi.
O gün İnsan hatırlar / anlar; ama onun için nerede Öğüt Almak!

cehennem, önünüze serilince, insanın aklı başına gelir ama, neye yarar ki:

Dünyada yaşarken Rabbini dinlemeyip haksızlık edenler için cehennem getirilir. İşte o gün insan yaptıklarının hiç birini unutmadan hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona hiçbir faydası olmaz. Nasıl olsun ki? Onlara yeryüzünde verilen süre bitti. Rabbinin sözü gerçekleşti. Hâlbuki insanlara yeryüzünde düşünüp öğüt almaları için yeterince süre verilmişti. Onlar verilen süreyi doğru değerlendirmediler. Dünyadaki konumlarına, güçlerine, zenginliklerine aldanarak uyarıları dikkate almadılar. Kendilerini sürekli haklı görerek insanlara zulmettiler. Başkalarına ait olan hakları çalarak haksızlık yaptılar. Üstelik Allah’a inandıklarını, Allah’ı sevdiklerini söyledikleri halde Allah’ın yolundan gitmeyerek ikiyüzlü bir yaşam sürdüler. Allah’ın yasalarına karşı çıktılar.

O gün, cehennem getirilecek ve insan (yaptıklarını) hatırlayacaktır. Ama (artık) bu hatırlamanın kendisine ne (yarar)ı olabilir ki!

22,23. Rabbinin emri gelip, ¹ melekler sıra sıra dizildiği ve cehennemin getirildiği o gün (var ya) işte o gün insan, (neyin peşinde koştuğunu) ² çok iyi anlar. Fakat bu anlamanın ona hiçbir yararı olmaz.

1 Allahu Teâlâ’nın böyle gelmesi, “bir yerden başka bir yere geçmek” manasına değildir. Onun için bu gelişin birkaç yönlü izahı yapılmıştır. 1. Bu gel... Devamı..

İşte o Gün cehennem [gözönüne] getirilip konacak; o Gün insan [yaptığı ve yapmadığı her şeyi] hatırlayacak: ama bu hatırlamanın ne faydası olacak ona?

Cehennem ortaya getirilir. İşte o zaman insanın aklı başına gelecek fakat artık bunun hiçbir faydası olmayacak. 6/26...28, 23/99...108

o gün Cehennem[5722] de ortaya getirilmiş olacak; o gün (sınavı kaybetmiş) insan (gerçeği) itiraf edecek; ama bu itirafın ona hiçbir yararı olmayacak.

[5722] Cehennem: Nüzul sürecinde ilk geçtiği yer. İbranice “derin kuyu” anlamına gelen go-hinnom’dan gelir. Kelimenin etimolojisinde ateş çağrışımı bu... Devamı..

Ve o gün cehennem de getirilmiş olunca insan o gün anlamış olur. Ve artık o anlayıştan da ona ne faide!

Ve cehennemin getirildiği gün. . . İnsan işi anlar o gün! Ama anlamasının ne faydası var o gün!

Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var?

O gün oraya Cehennem de getirilince… İşte o gün kişinin aklı başına gelir ama ne fayda!

İşte cehennem o gün getirilir. Ve insan o gün doğruyu hatırlar. Ama nasıl öğüt alacak?

O gün Cehennem de getirilir. O gün insan herşeyi hatırlar; fakat neye yarar hatırlamak?

O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!

daħı getürile ol gün cehennem. ol gün ögütlene ādemį daħı ķandadur anuñ ögüt?

daḫı cehennem getürülse ol günde, ol gün fikr eyle ādem oġlanı. Fikr ey‐lemek aña aṣṣı eylemeye.

Və Cəhənnəmin (məhşər meydanına) gətiriləcəyi gün – məhz o gün insan (öz günahlarını) xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası?!

And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)?

And Hell, that Day,(6125) is brought (face to face),- on that Day will man remember, but how will that remembrance profit him?

6125 The Retribution will at last come, and we shall realise it in our inmost being, all the illusions of this fleeting world having been swept away. ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.