17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Gâşiye Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ men tevellâ ve kefer(a)

Ancak kabul etmeyen ve kafir olana gelince.

Ancak (her) kim (Kur’an’dan) yüz çevirir ve (Onun hüküm ve haberlerini) inkâr ederse (onlar sonunda pişman ve perişan olacaklardır).

Artık kim haktan yüz çevirip inkâra saparsa,

Ancak Kur'ân'a sırtını dönen, güç ve iktidarını kullanarak halkı Kur'ân aleyhinde yönlendiren, küfürde direnen, Kur'ân'ı inkâr edene karşı güç kullanabilir, cezalandırabilirsin.

Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse,

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse

Ancak (öğüdden sonra) yüz çeviren ve (Allah'ı) inkâr eden (var ya),

Meğer onlardan sırt çevirip inkâr eden olursa.

Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse.

Yüz çeviren, küfreyleyen kimse başka

Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse

23,24. Îmân itmeyüb yüz çevirene Allâh büyük ’azâb virecekdir.

23,24. Ama kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

23,24. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

21, 22, 23, 24, 25, 26. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkâr edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

Fakat kim yüz çevirir ve inkar ederse,

Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,

Ancak tersine giden ve küfr eden başka

Ancak kim yüz çevirir ve gerçeği yalanlayan nankör olursa,

Lâkin kim (îmandan) yüz çevirir, (Kur'ânı) inkâr ederse,

23,24. Ancak kim yüz çevirip inkâr ederse, o takdirde Allah, onu en büyük azâb ile cezâlandırır!

Ancak kim gerçeklerden yüz çevirir ve inkâr ederse.

Ancak her kim yüz çevirir, tanımazsa.

Şu kadar ki her kim yüz çevirir, kâfir olursa,

Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa.

Ancak; öğüt ve uyarılardan yüz çeviren ve Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere gelince,

Ancak, kim yüz çevirdiyse, inkâr ettiyse,

Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

23,24. Ancak kim de (haktan) yüz çevirir ve kâfir olursa, Allah onu en büyük azap ile cezâlandıracaktır.

Ancak, kim hakikati inkara şartlanmış olarak yüz çevirip uzaklaşırsa,

Ancak, kim vahiyden yüz çevirir de kâfir olursa. 5/49, 39/71

İlla ki yüz çeviren ve inkâr eden olacaktır:

Ancak o kimse ki yüz çevirir ve küfre düşmüş olur.

Lâkin kim ki imana sırtını döner ve inkâr eder,

Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,

Ama kim yüz çevirir, görmezlik ederse,

Ancak, kim yüz çevirir ve nankör/kafir olursa.

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

Tersine giden, nankörlük eden başka.

illā ol kim yüz döndürdi daħı kāfir oldı.

İllā ol kimse ki i‘rāż itdi Ḥaḳdan ve kāfir oldı.

Lakin kim (imandan) üz döndərib (Qur’anı) inkar etsə

But whoso is averse and disbelieveth,

But if any turn away and reject Allah,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.