18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżî kaddera fehedâ

(O her şeyin biçimini, özelliğini, süresini en ince ayrıntılarıyla) Takdir edip, böylece (yaratılış gayesine ulaşması için yol gösterip) hidayet buyurandır.

Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir.

Her şeyi planlayıp, programlayıp doğru yolu gösterenin, amaca ulaştıranın adını tesbihe devam et.

Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.

Takdir etti, böylece yol gösterdi,

O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.

O Rabbin ki (kâinata) bir plan ve hedef takdir etmiştir, (o hedefe varmak için, onlara) yol göstermiştir.

2,3,4,5. Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.

1,2,3,4,5. Düzeltleyen, yaratan, yücelerden yüce olan, ölçümleyen, doğru yolu gösteren, yaylımı da bitiren, sonra onu kuru ot yapan Tanrının adına tespih edesin !

Ve O ki (her şeyin) miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.

O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.

O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

1, 2, 3, 4, 5. Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

O ki ölçtü, yol gösterdi.

Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu

O ki takdir etti¹ ve yol gösterdi.*

Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.

Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.

Yarattığı her şeyi bir ölçü ve plan ile (cinsini, boyunu, ağırlığını, nesebini, rengini, nerede yaşayacağını, ömrünü vs. her şeyini planlayan) yapan ve onlara yollarını gösterendir.

Her şeye yol gösteren,

Takdir etti de böylece hidayet etti.

O Allah ki, evrene yerleştirdiği yasalar çerçevesinde, her şeyi mükemmel bir ölçü ve dengeyle ayarladı ve her varlığı belli özellik ve fonksiyonlarla donatarak insana, varoluş gayesine giden yolu gösterdi.

Takdir etti ve yol gösterdi,

Ölçü koyandır ve yol gösterendir.**

Her şeyi (dilediği gibi) takdir eden1 de yoluna koyan2 da Odur.*

O ki, [bütün mevcudatın] tabiatını belirlemekte 2 ve onu [hedefine doğru] yöneltmektedir;

O ki her şeye bir ölçü ve amaç takdir etti ve yolunu gösterdi. 55/1...13, 16/9, 17/9

O ki, her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti,[5681] sonra (o ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamete yöneltti.[5682]*

Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.

2, 3. O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!

Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.*

Güç veren ve yol gösteren,

Takdir eden ve yol gösteren.

O Rabbin ki kaderini çizdi, yol gösterdi.(2)*

O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.

daħı ol kim endāze eyledi pes ŧoġru yol gösterdi.

Daḫı ol taḳdīr eyledi, hidāyet virdi.

O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və (hamıya) yol göstərdi.

Who measureth, then guideth;

Who hath ordained laws.(6082) And granted guidance;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.