12 Haziran 2021 - 2 Zi'l-ka'de 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne hâżâ lefî-ssuhufi-l-ûlâ

Şüphesiz bu (hüküm), önceki sahifelerde de vardır;

Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha önceki sahifelerde.

Şunu iyi bilin ki, bütün bu gerçekler geçmiş peygamberlerin sahifelerinde bildirilmiştir.

Bu hüküm, peygamberlere verilen ilk sahifelerde ve kitapçıklarda elbette vardır.

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde (kitaplarda) vardır;

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır;

Doğrusu bu, (on dördüncü âyetten itibaren olan hükümler) evvelkilerin kitaplarında vardır:

Bu gerçek, ilk inen vahiy suhuflarında da vardır.

18,19. Şüphesiz bunlar, önceki sayfalarda, İbrâhim'in ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardı.[750]*

Evet bunlar, ilk sayfalarda dahi var

Kuşkusuz (bütün) bu (öğütler) önceki sahifelerde/vahiylerde bildirilmiş (evrensel mesaj)ların aynısıdır.

18,19. Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.*

18,19. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

18, 19. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.*

Bu, ilk sayfalarda/öğretilerde kayıtlıdır.

Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda

Bu, önceki sahifelerde¹ de vardı.*

Şübhesiz ki bu (nlar) evvelki sahîfelerde,

18,19. Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet (daha önce peygamberlerimize indirdiğimiz) ilk sahîfelerde, İbrâhîm'in ve Mûsâ'nın sahîfelerinde (de) vardır.

(Size vahiyle bildirilen bu emirler) Daha önce vahy edilmiş kitapların sahifelerinde.

Bu sözler evvelki sayfalarda,

Şüphesiz bu (hakikat), önceki sahifelerde vardır.

Hiç kuşkusuz bu Kitapta anlatılanlar, önceki kutsal sahifelerde bildirilmiş olan evrensel mesajların aynısıdır.

Bu, elbette vardır İlk Sahifeler’de;

Şüphesiz ki bu (anlatılanlar), önceki sahifelerde de (vahiylerde de) vardı:

18,19. Şüphesiz bu (hükümler) kesinlikle İbrahim ve Mûsa’nın sahifeleri1 olan ilk kitaplarda da bildirilmiştir. *

Gerçek şu ki, [bütün] bunlar, geçmiş vahiylerde [bildirilmiş]tir.

Bütün bunlar, önceki sahifelerde/vahiylerde mevcuttur. 5/48, 12/111

Elbet bütün bu hakikatler önceki vahiylerde yer almıştır;

Şüphe yok ki bu, elbette evvelki sahifelerde (bildirilmiş)dir.

18, 19. Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. [53, 36-37]

Bu (hükümler), elbette ilk sahifelerde de vardı:

Bunlar önceki sayfalarda da vardır.

Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.)

Bunlar evvelki sayfalarda da vardı:

Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.

18-19. bayıķ uşbu kitāblardadur öñdüngi ibrāhįm kitābı daħı mūsā’nuñ.

Taḥḳīḳ bu eyitgen ol ki ṣuḥuflar içindedür.

Həqiqətən, bu deyilənlər (Qur’andan) əvvəlki kitablarda mövcuddur -

Lo! This is in the former scrolls,

And this is in the Books of the earliest (Revelation),- (6093)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.