2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’lâ Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve żekera-sme rabbihi fesallâ

Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan.

Ve Rabbinin ismini zikredip (huzurla ve şuurla) namaz kılan (da kurtuluşa ulaşacaktır).

İşte böyle olanlar Rabbinin ismini anıp O'na ibadet edendir.

Rabbinin ismini zikre, şükre devam eden, dua ve niyazda bulunarak namazları ve bayram namazlarını kılan, peygamberi salât ü selâm ile anan da kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa erecektir.*

Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

Ve Rabbinin ismini anıp da namaz kılan...

14, 15. Arınanlar, Rabbinin isim ve şanını ananlar, (yani) namaz kılanlar, gerçekten imtihanı kazanmışlardır.

14,15. Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O'na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir.

14,15. Günahtan arınanlar, Tanrı adın ananlar, namazların kılanlar da, gerçekten kurtulurlar

Rabbinin adını anan (O'nunla birlikteliği hayatın gerçeği haline getiren) ve O'na kulluk eden kimse de (kuşkusuz kurtuluşa erecektir).

14,15. Kendini pâk olarak muhâfaza ve Allâh’ın ismini zikr ile ’ibâdet iden felâh bulur.

14,15. Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir.

14,15. Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

14, 15. Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.

Rabbinin ismini anıp namaz kılan.

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan

Rabb'inin adını anıp salla¹ eden.*

14,15. Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir.

Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da!

Ve Rabbinin ismini anıp namaz kılan, kesinlikle kurtulmuştur.

Allah’ın adını anan, namaz kılan kimse de öyle.

Rabbinin adını anıp namaz kılan [⁸] elbette umduğuna ermiştir.*

Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

Ve Rabb’inin ismini anıp namaz kılan!

Rabbinin adını andıysa, namaz kıldıysa!

Rabbinin adını anıp [salât] edenler de (O’nun dinine destek olanlar da).

14,15. Zekâtını veren, Rabbinin adını anarak namaz kılan da gerçekten umduğu hayra ulaşacaktır.¹*

ki böylesi, Rabbinin ismini hatırlayan ve [O'na] ibadet edendir.

Yani Rabbinin adını anıp namaz kılan. 2/63, 6/162

Rabbinin adını hatırda tutan da, salata duran da (kurtuluşa erecek).[5691]*

Ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılmıştır.

14, 15. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

O, Rabbinin adını aklından çıkarmayan ve ona kulluk eden kişidir.

Rabbinin adını anıp, namaz kılan.

Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.

14-15. bayıķ ķurtıldı ol kim arındı yā fıŧra virdi daħı aradı çalabı’sı adını pes namāz ķıldı.

Daḫı ẕikr eyledi Tañrısı adını ve namāz ḳılur.

O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!

And remembereth the name of his Lord, so prayeth.

And glorify the name of their Guardian-Lord, and (lift their hearts) in prayer.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.