25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Târık Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehum yekîdûne keydâ(n)

Şüphe yok ki onlar, bir düzendir, kurup duruyorlar.

Doğrusu onlar (inkârcılar ve münafıklar, Müslümanlar ve İslam aleyhine sürekli) hileli bir düzen planlayıp kurmaktadırlar.

Gerçekten o inkârcılar Kur'ân'ı çürütmek ve nurunu söndürmek için O peygambere alabildiğine tuzaklar kurarlar.

Haberin olsun, inanmayanlar İslâm'a Kur'ân'a ve sünnete karşı gizli mücadele planları hazırlıyorlar.

Doğrusu onlar bir tuzak kuruyorlar.

Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

Doğrusu (Kur'an'ın nurunu söndürmek için, Mekke'li) o müşrikler hep hile kuruyorlar.

Hal bu iken, onlar, (onu iptal için) tuzak kurarlar.

11,12,13,14,15,16,17. Andolsun o dönüşlü göğe, o yarılıp çatlayan yeryüzüne. Şüphesiz Kur'ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Kafirler hep hile/tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı![747]

[747] Târık sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 53.

Onlar tuzak kurarlar

Elbette o (Kur'an'ı kabule yanaşmaya)nlar, onu engellemek için tuzak üstüne tuzak kuruyorlar.

15,16. Hîlelerini meydâna çıkarıyorlar, ben de mukâbele iderim.

Gerçekten onlar düzen kuruyorlar.

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

Onlar bir plan kuruyor.

Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar.

Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar

Onlar, planlar yapıyorlar¹,

1- Kur\an\ı geçersiz kılmak için.

Hakıykat, onlar alabildiklerine hileler düzerler.

15,16. Gerçekten onlar, (Kur'ân'ı ibtâl etmek için) bir hîle olarak tuzak kuruyorlar.(Ben de) bir hîle ile (kurdukları) tuzak(larını ibtâl) ederim!

Onlar hile ve tuzak hazırlıyorlar.

Gerçekten onlar düzen kurdukca kuruyorlar.

Onlar emrimizi bozmak için olanca hileyle hile kurarlar,

Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar.

Buna rağmen zâlimler, birtakım iftiralarla, sinsi propagandalarla zihinleri bulandırıp Kur’an’dan uzaklaştırmak amacıyla birtakım entrikalar düzenliyor, plânlar kuruyorlar.

Onlar, bir düzenek kuruyorlar;

15,16. İnkarcılar var güçleriyle pusu kuradursunlar // ben de pusularına pusu kuruyorum.

Siz gerçeklerimize karşı tuzaklar mı kuruyorsunuz?

Şüphesiz ki onlar bir tuzak kuruyor.

15,16. O (kâfirler) tuzak kuruyorlarsa, Ben de onların tuzaklarına karşılık veririm.

Elbette on[u kabule yanaşmayan]lar, birçok düzmece kanıt ararlar ⁶ [ilahî kelâmı çürütmek için];

6 Lafzen, “[birçok] tuzak (keyd) kurarlar”: bkz. hemen hemen eş anlamlı bir kelime olan mekr’in aynı anlamda kullanıldığı 34:33, not 41.

Onlar vahyi susturmak için birtakım tuzaklar kuruyorlar. 4/81, 8/30

Ne var ki onlar tuzak üstüne tuzak kuruyorlar;

Muhakkak ki, onlar bir hile ile hilede bulunurlar.

O kâfirler, vargüçleriyle hile kurarlar.

Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar.

Onlar bir oyun kuruyorlar.

Onlar ise tuzak kurup duruyorlar.

Onlar tuzak kurup duruyorlar.

Onlar ha bire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.

15-16. bayıķ anlar mekr eylerler mekr eylemek daħı mekr eylerin mekr eylemek.

anlar mekr iderler.

Həqiqətən, (Məkkə müşrikləri Qur’anın nurunu söndürmək üçün) hiylə qurdular.

Lo! they plot a plot (against thee, O Muhammad)

As for them,(6077) they are but plotting a scheme,

6077 Though Allah in His Mercy has provided a piercing light to penetrate our spiritual darkness, and made our beings responsive to the growth of spir... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.