25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Târık Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehu lekavlun fasl(un)

Şüphe yok ki o, her şeyi ayırt eden kesin bir söz elbet.

Şüphesiz O (Kur’an, Hakkı bâtıldan, helâli haramdan, mü’mini münafıktan, dostu düşmandan fasl ile) ayırt eden bir sözdür (İlahi bir kelâmdır).

Bu Kur'ân hakkı batıldan ayırt eden bir sözdür.

Kesinlikle Kur'ân hak ile bâtılı ayıran bir kelâmdır.

Şüphesiz o, (hakkı batıldan) ayırıcı bir sözdür.

Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.

Muhakkak o Kur'an (hak ile batıl arasını) ayırd eden kesin bir hükümdür.

Bu Kur’an, her şeyi açıklayan bir sözdür. (Dönüşümlü göğü yaratıp yeri bitkilerle süslendiren rahmet, insanlara vahyin gönderilmesini gerektiriyor.)

11,12,13,14,15,16,17. Andolsun o dönüşlü göğe, o yarılıp çatlayan yeryüzüne. Şüphesiz Kur'ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Kafirler hep hile/tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı![747]*

Evet Kur'an, iyiyi kötüden ayıran bir söz

Muhakkak, bu (Kur'an) doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür.

Doğrusu bu Kuran kesin bir sözdür.

Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

Bu, ayırdedici bir sözdür.

Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.

Ki o her halde bir keskin hukümdür

Kuşkusuz O, ayırt edici¹ bir sözdür.*

Hakıykaten o (Kur'an) hak ile (baatılı ayırd eden) kat'î bir kelâmdır.

13,14. Şübhesiz ki o (Kur'ân), elbet (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. Ve o, şaka değildir!

Şüphesiz O Kur’an, doğrularla yanlışları ayıran (Allah’ın) sözüdür.

işte Kur’an kesenkes doğru ile eğriyi ayırt eden bir sözdür.

Kur/an hak ile bâtılı ayıran bir sözdür.

Ki hiç şüphesiz o (Kur'an, hakla batılı) kesin ayırıcı bir sözdür.

Gerçekten bu Kur’an, her konuda son sözü söyleyen, en mükemmel hükümleri veren ve iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden bir ilâhî sözdür!

O, elbette fasl / ayrıştırıcı / bambaşka bir sözdür.

Şüphesiz ki o (Kur’an, doğru ile yanlışı) ayırt eden bir sözdür.

13,14. Şüphesiz o (Kur’an hak ve bâtılı) ayırt edici bir sözdür ve o asla bir şaka değildir.

BAKIN, bu [ilahî kelâm] doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür, 5

Kesinlikle bu Kuran hakkı batıldan ayırt eden bir sözdür. 22/72, 39/45

elbet bu (vahiy) hakkı bâtıldan ayıran bir sözdür,

Şüphe yok ki, o elbette bir ayırt eden kelâmdır.

Bu Kur'ân, kesin bir sözdür, hakla batılı ayırt eden bir sözdür!

O (Kur'an), elbette (hak ile batılı) ayırdedici bir sözdür.

O (Kur’ân), tartışmayı bitiren sözdür.

Kesinlikle o ayırdedici bir sözdür.

Bu Kur'ân, hiç şüphesiz, hak ile bâtılı ayırt eden sözdür.

Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;

13-14. bayıķ ol ya'nį ķur’ān sözdür seçici. daħı degül ol bāŧıl söz.

Bu Ḳur’ān, bir sözdür ki ḥaḳḳı bāṭıldan ayırur.

Bu (Qur’an haqla nahaqqı) ayırd edən kəlamdır!

Lo! this (Qur’an) is a conclusive word,

Behold this is the Word that distinguishes (Good from Evil):(6076)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.