25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Târık Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i)

Andolsun yağmur yağdıran göğe.

Yemin olsun (gezegenleri ve galaksileri harika bir denge ve düzenle) dönüşlü olan göğe (ki muhteşem donatılmıştır).

Andolsun madde, ışın, yağmur ve değişik şeylerle geri döndüren göğe.

Andolsun halden hale dönüşen, dönüşü sağlayan, bir yağmurdan sonra yeni yağmurlarla yüklü, güneş sisteminin dönüş yeri olan göğe!

Andolsun dönüş sahibi göğe, [2]*

Dönüşlü olan göğe andolsun.

And olsun, o yağmur sahibi semâya,

Dönüşümlü, yağmurlu göğe;

11,12,13,14,15,16,17. Andolsun o dönüşlü göğe, o yarılıp çatlayan yeryüzüne. Şüphesiz Kur'ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Kafirler hep hile/tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı![747]*

Yağmur veren göğe ant

(Halden hale giren ve topladığı buharı yağmura) dönüştüren göğe

11,12. Dönüşlü göğe ve yarılan yeryüzüne and olsun ki,

Yağmurlu göğe andolsun,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

Geri çeviren göğe andolsun,

Andolsun o dönüşlü göğe,

Kasem olsun o Semai zati rec'a

Dönüş sahibi semaya ant olsun,

Andolsun o dönüş saahibi olan göğe,

Yemîn olsun o dönüşlü (hâlden hâle giren) göğe!

Bulutları barındıran gökyüzüne,

Yağmur yağdıran gök hakkı için,

Dönüşlü olan gök [²] hakkı için,*

Andolsun (yıldızları) evirip çeviren göğe.

O hâlde, yemin olsun, şaşmaz bir ölçü ve düzen içinde, her biri kendi yörüngesinde dönmekte olan gök cisimlerine! Ve suyun denizlerden buharlaşıp yükselerek bulutlara dönüştüğü, sonra yoğunlaşıp tekrar denizlere döndüğü muhteşem bir dolaşım sistemine sahip olan geri dönüşümlü göklere!

And olsun Aşağı Dönüş’ü olan Göğe!

Yemin olsun: Dönüş sahibi olan göğe,

11,12. Yağmur yağdıran göğe ve (onunla) yarılıp çatlayan yeryüzüne yemin olsun ki,

Düşün 4 dönüp duran gökleri,

Aldığı buharı yağmura döndüren göğe. 27/60, 30/48-49

(HAYAT) çevrimine sahne olan gök şahit olsun;[5676]*

Andolsun o dönüş sahibi olan semaya.

11, 12. Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için:

Dönüşlü göğe andolsun,*

Geri dönme özelliğine sahip göğe[*],*

Yağmur yağdıran göğe..

And olsun dönüşlü göğe,(3)*

Yemin olsun o, dönüşle/döndürümle dolu göğe,

11-12. gök ḥaķķı-çun dönmek issi daħı yir ḥaķķı-çun yarmaķ issi.

Daḫı gökler ḥaḳḳı‐çun, ḳaytup yaġmurlar yaġdurur.

And olsun yağış sahibi olan göyə;

By the heaven which giveth the returning rain,

By the Firmament(6074) which returns (in its round),*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.