26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(c) va(A)llâhu ‘alâ kulli şey-in şehîd(un)

O mabut ki onundur saltanatı ve tedbiri göklerin ve yeryüzünün ve Allah her şeye tanıktır.

O (Allah) ki; göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahit (bulunmaktadır ve hesabını soracaktır).

O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanat ve idaresi O'nundur ve O Allah herşeye şahittir.

O, göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı kendisine ait olan Allah'tır. Allah açık-gizli onların yaptıkları her şeye şâhittir, onları cezalandıracaktır.

O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir.

Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur; ve Allah her şeye şahiddir.

O Allah ki göklerin ve yerin idare ve mülkiyeti O’na hastır. Ve her şeyi gören, muhafaza eden (sahip çıkan,) ancak O Allah’tır.

8,9. Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür.

Göklerin, yerin mülkü kendisinin olan Allah tanık her şeye

O (Allah) ki göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hâkimiyeti Kendisine aittir ve üstelik Allah, olup biten her şeye şahittir.*

Ol Allâh ki semâvât ve arzın sâhibi ve tekmîl ’amellerinin şâhididir.

8,9. Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.

8,9. Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.

8, 9. Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Ve ALLAH herşeye Tanıktır.

O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.

Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü¹ yalnızca O'na aittir. Allah, Her Şeye Tanık'tır.*

(O Allah ki) göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Allah herşey'e hakkıyle şâhiddir.

O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir.

Göklerin ve yeryüzünün mülkü kendisine ait olan Allah, (mü’minlere yaptıkları) her şeye şahit idi.

O Allah ki yerlerin, göklerin eğeliği Kendinindir. Çünkü Allah her nesneye iyice tanıktır.

8, 9. Onların mü/minler hakkındaki öc almaları [⁴] mahza berikilerin galib-i yekta olan, övülen, göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Tanrı/ya iman etmelerinden ileri gelmişti. Allah her şeye hâzır ve nâzırdır.*

Göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğu (Allah'a inanmalarıydı) ve Allah her şey üzerine şahittir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı elinde olan bir Allah’a. Oysa Allah, her şeyi görüp gözetmektedir. Dolayısıyla, hiçbir zulüm cezasız kalmayacaktır:

Yer’in ve Gökler’in mülkü / yönetimi kendisinin olan’a!
Allah her şeye mutlak şahiddir.

O ki göklerin ve yerin otoritesi kendisine aittir. Allah her şeye şahittir.

8,9. O (kâfirler) onlardan sadece yüceliğinin sonu olmayan, her türlü övgüye layık olan, göklerin ve yerin hâkimiyeti kendisine ait olan Allah’a îman ettikleri için, intikam alıyorlardı. Ve (şunu iyi bilin ki) Allah, (yaptığınız) her şeyi görüp durmaktadır.

O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir. O Allah ki her şeye tanıktır!

O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’na aittir. Üstelik O, her şeye şahittir. 14/2, 57/14

O Allah ki, göklerin ve yerin hâkimiyeti sadece O’na aittir; üstelik Allah her şeye şahittir.

O (Allah'a) ki, göklerin ve yerin mülkü O'na aittir ve Allah her şey üzerine şahittir.

8, 9. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah'a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir.

O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Allah, her şeye tanıktır.

Göklerin ve yerin tek hâkimi olan Allah’a inanıp güvenmeleri… Üstelik Allah, her şeye şahittir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan... Her şeye şahid olan Allah'a..

O Allah ki, göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Ve Allah herşeye şahittir.

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.

ol kim anuñdur gökler pādişāhlıġı daħı yirüñ. daħı Tañrı her nesene üzere ḥāżırdur.

Ol Tañrı ki anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ ve yirlerüñ. Tañrı Ta‘ālā barçanesneye ṭanuḳdur.

O Allah ki, göylərin və yerin istiyarı Onun əlindədir. Allah hər şeyə şahiddir!

Him unto Whom belongeth the Sovereignty off the heavens and the earth; and Allah is of all things the Witness.

Him to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth! And Allah is Witness to all things.(6057)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.