25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fî levhin mahz(in)

(Ki Onun aslı) Levh-i Mahfuz’dadır. (Elimizdeki Kutsal Kitabımız da Allah’ın özel muhafazası altındadır.)

Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.

Allah katında korunan ana kitapta -sicilde- Levh-i Mahfuz'da; Allahın kâinatta yürürlükte olan kanunlarına uygun tecelli eden iradesine tevdi edilmiş korumada, yazıya geçirilerek korunan Kur'andır.

Levh-i Mahfuz'dadır.

Levh-i Mahfuz'dadır.

Bir Levh-i Mahfûz'dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

Levh-i Mahfuz’da saklıdır. [Kâinatta geçerli olan İlahî yasaların aynısıdır.]

21,22. Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]*

Korunan bir levhadadır

(O) Levh-i Mahfuz'da; ilahi ilmin koruması altındadır.

21,22. Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.*

O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

21, 22. Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.*

Korunmuş bir ana levhadadır.*

Levhi Mahfuz'dadır.

Bir Levhı mahfuzda

Levh-i Mahfuz'dadır.¹ *

Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

Levh-i Mahfûz'da (korunmuş bir levhada)dır.

Korunmuş sayfalar içinde olanı.

saklı bir levhadadır.

Levh-i Mahfuz/da yazılıdır.

Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.

Bizzat Allah tarafından korunan kutsal bir levha, Levh-i Mahfuz üzerine nakşedilmiş ve sonra, bir tek harfi bile değiştirilmeden insanlığa tebliğ edilmiş bir ilâhî kelâmdır.

Korunmuş bir levha / Levh-i Mahfuz’da!

[Levh-i Mahfûz]’dadır [*](Korunmuş bir levhadadır).*

21,22. Hayır! (Kâfirler yalanlasalar bile) o, Levh-i Mahfuz’dan¹ indirilen çok şerefli bir Kur’ân’dır.*

kaybolmayan bir levha üzerine [işlenmiş (bir hitabe)]. 11

Korunmuş/dokunulamaz levhalardadır. 6/115, 15/9, 18/27, 43/3-4

tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır.[5667]*

Mahfûz olan bir levhadadır.

21, 22. Hayır, hayır! Kur'ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'ân'dır.

Korunan bir levhada(yazılı)dır.

O, Levh-i mahfuzdadır.

Levh-i Mahfuz'dadır.

O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.

lavḥ içinde śaķlanmış.

Levḥ‐i maḥfūzda yazılmışdur.

O, lövhi-məhfuzdadır! (Qur’an Allah dərgahında qorunur. Ona şeytan əli dəyə bilməz, o heç zaman təhrif olunmaz!)

On a guarded tablet.

(Inscribed) in a Tablet Preserved!(6066)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.