24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Bel huve kur-ânun mecîd(un)

Hayır, o şerefli Kur'an'dır.

Evet, doğrusu bu (Kitap); ’şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;

Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'ân'dır.

Onların söyledikleri doğru değil! O şerefli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan; şeytandan, değiştirilmekten, tahrif edilmekten korunan Kur'ân'dır.

Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.

Hayır; o (Kitap), 'şerefli-üstün' olan bir Kur'an'dır;

(Onlar Kur'an'ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur'an'dır.

Hayır, onların zannı gibi değil. Belki o Kur’an, şanlı bir Kitaptır.

21,22. Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]*

Yok, o, anlı, şanlı Kur' andır

Hiç şüpheniz olmasın ki bu kitap o, çok şerefli bir Kur'an'dır.

21,22. Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.*

Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.

21, 22. Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.*

Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.

Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.

Fakat o şanlı bir Kur'andır

Bilakis, o şanı yüce şerefli bir Kur'an'dır,

Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur'andır,

Bil'akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur'ân'dır.

Hâlbuki o, yüce olan mesajları okumakdır.

Doğrusu, o, çok anlı şanlı bir Kur’an’dır.

Öyle değil, yalan saydıkları bu Kur/an şanlı bir Kur/andır.

Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur'an'dır.

Hayır; kâfirler ne kadar inkâr da etseler, bu kitap, kıyâmete kadar her çağda okunup gündeme getirilmesi ve hayatın her alanına hükmetmesi gereken şanlı, şerefli, çok kıymetli bir mesajdır, yüce Kur’an’dır.

Aksine o mecîd / şanlı bir kur’ândır.

Doğrusu o yüce bir Kur’an’dır.

21,22. Hayır! (Kâfirler yalanlasalar bile) o, Levh-i Mahfuz’dan¹ indirilen çok şerefli bir Kur’ân’dır.*

Yok yok, hayır! Bu [reddettikleri ilahî kelâm] şerefli/soylu bir hitabedir,

Hiç şüphen olmasın ki bu kitap şanlı şerefli bir Kuran’dır. 50/1, 56/77

Hepsinden öte bu şanlı-şerefli bir hitaptır;[5666]*

Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.

21, 22. Hayır, hayır! Kur'ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'ân'dır.

Hayır, (Kur'an, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'an'dır.

Aslında bunların yalan dedikleri yüce Kur’ân’dır[*].*

-Hayır, o şerefli Kur'an'dır.

Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.

İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

belki ol ķur’ān’dur ululıķlu

Bu ‘aẓīm Ḳur’āndur.

Xeyr, o (şe’r deyil) şanlı-şərəfli Qur’andır!

Nay, but it is a glorious Qur’an

Day, this is a Glorious Qur´an,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.