6 Mart 2021 - 22 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bürûc Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Beli-lleżîne keferû fî tekżîb(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içinde (bocalamaktadırlar).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olanlar, zaten de yalanlamaya dalmışlardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

Ahmet Tekin Meali

Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân'ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?

Ahmet Varol Meali

Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

Ali Bulaç Meali

Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

(Evet, geldi.) Fakat o kâfirler, (bile bile) yalanlıyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

Besim Atalay Meali (1962)

Hayır, kâfir olanlar yalanlamadılar

Cemal Külünkoğlu Meali

Doğrusu (o felâket haberlerine rağmen), inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

Diyanet Vakfı Meali

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

Edip Yüksel Meali

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe

Erhan Aktaş Meali

Doğrusu gerçeği yalanlayan nankörler, hâlâ bir yalanlama içindedirler.

Hasan Basri Çantay Meali

Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

Hayrat Neşriyat Meali

19,20. Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar, gelen mesajları yalanlamak ve onları inkâr etmek için mücadele eden kimselerdi.

İsmail Hakkı İzmirli

Hayır, kâfir olanlar seni ve Kur/an/ı yalan saymadadırlar.

Kadri Çelik Meali

Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Mahmut Kısa Meali

Ama gel gör ki, geçmişten ibret almayan çağdaş kâfirler de, öncekiler gibi ayetlerimi yalanlamaktadırlar.

Mehmet Türk Meali

Doğrusu, (bunlar anlatıldığı halde) kâfirler, hâlâ inkâr edip duruyorlar.1*

Muhammed Esed Meali

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

Mustafa Çavdar Meali

Doğrusu bu kâfirlerin onlardan haberi olduğu halde yalanlamaya devam ediyorlar. 18/53...58, 67/6...12

Mustafa İslamoğlu Meali

Maalesef[5665] inkârı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

Suat Yıldırım Meali

Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Süleyman Ateş Meali

Doğrusu, nankörler bir yalanlama içindedirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Aslında bu kâfirler (de onlar gibi) yalan içinde yüzmektedirler.

Şaban Piriş Meali

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

Ümit Şimşek Meali

İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

Eski Anadolu Türkçesi

belki anlar kim kāfir oldılar yalan dutmaķ içindedür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Xeyr, kafir olanlar (səni və Qur’anı) elə hey təkzib etməkdədirlər.

M. Pickthall (English)

Nay, but those who disbelieve live in denial

Yusuf Ali (English)

And yet the Unbelievers (persist) in rejecting (the Truth)!(6064)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.