2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Leterkebunne tabekan ‘an tabak(in)

Elbette geçeceksiniz bir halden bir hale.

Ki siz mutlaka tabakadan tabakaya binip atlayacak (uzaydaki yüksek katlara, mekânlara veya manevi makamlara ulaşacaksınız. Ya da, ibadet, istikamet ve kanaatle boyut değiştirip enerji bedenlerinizle velayet mertebelerinde dolaşacak)sınız.

Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz.

Elbette siz, ey inkâr edenler, kademe kademe artan şiddetli azaplara dûçâr olacaksınız.

Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.

Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.

Siz kat bekat bir şeye bineceksiniz. (Veya birbirine benzer dönemlerden geçeceksiniz.)

16,17,18,19. Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

Siz en gücün, halden hale uğrarsınız

Muhakkak siz biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz.*

16,17,18,19. Şemsin gurûbundan sonra kalan kırmızılığa, etrâfı kaplayub setr iden giceye, bedr-i tâm hâlinde olan kamere kasem iderim ki ey insân hâlden hâle gireceksin.

Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)

Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.

16, 17, 18, 19. Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya

Kesinlikle tabakadan tabakaya bineceksiniz.¹*

siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.

(Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!

Halden hale (bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık zenginlik, fakirlik gibi) değişeceksiniz.

siz ne de olsa kılıktan kılığa gireceksiniz.

Siz elbette halden hale uğrayacaksınız.

Ki şüphesiz siz (Allah'a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.

Siz de evrendeki diğer tüm varlıklar gibi hâlden hâle geçecek ve Rabb’inizle buluşuncaya dek aşama aşama ilerleyeceksiniz. Yolculuğunuz ana rahminde başlayacak; oradaki yaratılış evrelerini tamamladıktan sonra doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık merdivenlerini birer birer tırmanacak; sonra ölüm, berzah, diriliş, hesap aşamalarından geçerek yolculuğun son aşamasına, ebedî âhiret yurduna varacaksınız ve orada ya cennet nîmetleri içinde sonsuz bir hayat yaşayacak, ya da ebedî cehennem azâbına mahkûm olacaksınız!

Elbette, tabakadan tabakaya bindirilip geçersiniz.

Siz elbette bir hâlden (başka) bir hâle geçeceksiniz.

Elbette siz, halden hale¹ geçeceksiniz.*

[işte böylece, ey insanlar,] siz adım adım ilerleyeceksiniz. 10

Siz mukadder sona doğru adım adım ilerliyorsunuz. 22/5-6, 23/12...17

ey insanlar; mukadder sona doğru) safha safha, adım adım ilerleyeceksiniz.[5645]*

Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.

Siz halden hale geçeceksiniz!

Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!*

Kesinlikle basamak basamak ilerleyeceksiniz.

Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.

Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.(2)*

Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.

binesiz bir ḥala bir ḥalden.

Bir ḥālden bir ḥāle döneceksiz.

Siz (ey kafirlər, qiyamət günü) haldan-hala düşəcəksiniz!

That ye shall journey on from plane to plane.

Ye shall surely travel from stage to stage.(6047)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.