2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşikâk Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleyli vemâ vesak(e)

Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.

Geceye ve bağrında toplayıp taşıdıklarına (ve sakladıklarına),

geceye ve gecenin derleyip topladığı herşeye,

Geceye ve karanlığı içinde bir araya getirdiği, topladığı şeylere yemin ederim.

Geceye ve topladıklarına,

Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

Geceye ve bürüdüklerine,

Gece ve karanlığın kapladığı her şeye,

16,17,18,19. Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

Geceye ve gecenin içinde barındırdığına,

16,17,18,19. Şemsin gurûbundan sonra kalan kırmızılığa, etrâfı kaplayub setr iden giceye, bedr-i tâm hâlinde olan kamere kasem iderim ki ey insân hâlden hâle gireceksin.

Geceye ve gecenin içinde olan şeylere and olsun;

Geceye ve içinde topladıklarına,

16, 17, 18, 19. Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

Gecenin topladığına,

Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,

Ve geceye ve derlendiğine

Geceye ve barındırdıklarına,

O geceye ve onun (sinesinde) derleyip topladığı şey (ler) e,

16,17,18. Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!

İlerlediği zaman geceye,

geceye, gecenin derlediklerine,

16, 18. Alaca karanlığa [⁴], geceye ve onun istirahat için topladığı mahlûkata, ışığı kemal bulmuş ay/a andım olsun ki,*

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere.

Geceye ve bağrında topladığı her şeye,

Gece’ye ve barındırdığı şeylere!

Geceye ve topladığı (örttüğü) şeylere,

16,17,18. Hayır! (Başka söze lüzum yok!) Akşamın alaca karanlığına,¹ geceye ve içerisinde barındırdığı şeylere ve dolunay haline gelen aya yemin olsun ki;*

Ve geceyi, onun [safha safha] gözler önüne serdiklerini,

Geceyi ve kaplayıp kaydettiklerini. 18/49, 58/6

ve geceyi ve toplayıp kaydettiklerini,[5643]*

Ve geceye ve topladığı şeye,

Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için,

Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,

Geceye ve yoğunlaşan karanlığa,

Geceye ve kapladıklarına..

Ve geceye ve barındırdıklarına,

Geceye ve derlediğine,

daħı giceye daħı aña kim ķavzadı gice

daḫı gice ḥaḳḳı‐çun, anda cem‘ olan ḥaḳḳı‐çun,

Gecəyə və (gecənin) qoynuna aldıqlarına,

And by the night and all that it enshroudeth,

The Night and its Homing;(6045)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.