24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iżâ-nkalebû ilâ ehlihimu-nkalebû fekihîn(e)

Ve kendi adamlarının yanlarına dönünce de eğlenerek gülegüle dönerler.

Kendi evlerine (ailelerine) geri gittikleri zaman da, (mü’minlere hakaret etmenin) neşesiyle (ve şeytani zevkiyle) dönerlerdi.

Ve yandaşlarının yanına döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler

Yandaşlarına, evlerine dönerlerken, zevk duyarak dönüyorlardı.

Ailelerine döndüklerinde de (mü'minleri alaya almalarından) zevk duyarak dönerlerdi.

Yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

Evlerine (ailelerine) döndükleri zaman, zevk duyarak dönüyorlardı.

Evlerinde döndükleri zaman, gurur ve sevinç içinde dönerlerdi.

Ailelerinin yanlarına döndüklerinde, inananlarla alay ettiklerinden dolayı sevinç içinde dönerlerdi.

Evlerine dönünce de şımarırlardı!

Yandaşlarının yanına döndükleri zaman da (yaptıklarını anlatarak) eğleniyorlardı.

Taraftarlarına vardıklarında bununla eğlenirlerdi.

Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı

Yandaşlarına döndükleri zaman da neşelenmiş olarak dönüyorlardı.

Aailelerine döndükleri vakit (bu maskaralıklarından) zevk duyarak dönerlerdi.

Âilelerine döndükleri zaman da (onlarla alay etmekten) zevk duyan kimseler olarak dönerlerdi.

Kendileri gibilerin yanına döndüklerinde, keyf içinde dönmüşlerdi.

Çoluk çocuklarına dönerken de sevinç içinde dönerlerdi.

Ailelerine döndükleri zaman neşe içinde dönerlerdi.

Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşeyle dönerlerdi.

Ve müminlere reva gördükleri alay, eziyet ve işkenceden sonra taraftarlarının yanına dönerken, içlerinde en ufak bir burukluk duymaz, aksine, bu çirkin davranışlarıyla övünerek, büyük bir gurur ve keyifle evlerine dönerlerdi.

Ailelerine döndükleri zaman şen-şakrak dönüyorlardı.

Ailelerine döndüklerinde keyiflenerek dönerlerdi. [*]*

Evlerine de (yaptıklarıyla övünerek) gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

ve kendileriyle aynı görüşteki insanlara 12 geri döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler;

Yandaşlarının yanına vardıkları zaman da onlara yaptıklarını zevkle anlatıp alay ediyorlardı. 2/75-76, 53/59…61

ve kafadarları arasına döndüklerinde ise keyifle (anlatırlardı);

Ve kendi tâifeleri yanlarına döndükleri zaman pürzevk bir halde dönerlerdi.

Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

Ailelerine döndükleri zaman da (yaptıklarıyle övünüp) eğlenmeye başlarlardı.

Eş ve dostlarına döndüklerinde sevinç içinde dönerlerdi.

Ailelerinin yanına döndüklerinde alay ederek dönerlerdi.

Ahbaplarının yanına dönerken de eğlenerek dönerlerdi.

Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.

daħı ķaçan döndiler ķavümlerindin yaña döndiler lezzet dutıcılar.

[...] leẕẕet‐[ile] [...]

Ailələrinin (yaxın adamlarının) yanına qayıtdıqda isə (onları doladıqları üçün) kefləri kök qayıdırdılar.

And when they returned to their own folk, they returned jetting;

And when they returned to their own people, they would return jesting;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.