24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne ecramû kânû mine-lleżîne âmenû yadhakûn(e)

Şüphe yok ki suç işliyenler, inananlara gülerler.

(Dünyada iken) Doğrusu o günahkâr (müşrikler ve mücrimler), iman edenlere gülüp geçerlerdi.

Bakın o günahlara batıp gidenler, fakir ve zayıf mü'minlere alay ederek gülerlerdi.

Doğrusu, İslâm'a planlı cephe alan, müslümanlığı ve müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, iman edenlere alay yollu gülüyorlardı.

Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi.

Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.

Doğrusu o günahkar müşrikler, iman edenlere gülüyorlardı.

O suçlular, inananları alaya alıp gülüyorlardı.

Suçlular, dünyada inananlara gülerlerdi.

Günahlılar, inanlıya gülerdi

Şüphesiz, o günah işleyenler, iman edenlere (dünyada) gülüyorlardı.

Suçlular, şüphesiz, inanmış olanlara gülerlerdi.

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.

Suçlular, inananlara gülerlerdi.

Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı.

Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı

Suçlular, dünyada iman edenlere gülüyorlardı.

Hakıykat, günâh işleyen (o kâfir) ler îman edenlerden kimine gülerlerdi.

Şübhesiz ki o suç işleyen (kâfir)ler, bir kısım îmân edenlere (dünyada iken)gülerlerdi.

Günah işleyenler dünyada iken iman edenlerle alay edip, gülüyorlardı.

Suç işliyen kimseler inanan kimselere gülerlerdi.

Günahkârlar yok mu, onlar mü/min olanlara gülerlerdi.

Doğrusu suç işleyenler, kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi.

Günahkârlar, bir zamanlar müminleri küçümser, onların tertemiz, fakat mütevazı hallerine bakıp gülerlerdi.

Cürüm / günah işleyenler, iman edenlere alay ederek gülüyorlardı.

Şüphesiz ki suçlular (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. [*]*

Doğrusu o günâhkârlar (dünyada iken) inananlara gülüyorlardı.¹*

BAKIN, kendilerini günaha kaptıranlar, imana erenlere gülerler: 11

Evet günah bataklığına batmış olanlar bir zamanlar iman edenlere gülüyorlardı. 9/79, 11/38, 23/109-110

NE VAR Kİ günah bataklığına gömülmüş olanlar, bir zamanlar iman edenlere gülerlerdi;

Muhakkak o kimseler ki günah işlemişlerdi, imân etmiş olanlara gülerlerdi.

Cürümlere, suçlara batanlar dünyada iken, müminlerle alay edip onlara gülerlerdi.

Suç işleyenler, inananların üstüne gülerlerdi.

Suça dalan o kimseler, bu müminlere gülerlerdi.

Suç/günah işlemiş olanlar, iman edenlere gülüyorlardı.

Dünyada, mücrimler iman edenlere gülerlerdi.

Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.

bayıķ anlar kim yazuķ işlediler oldılar anlara kim įmān getürdiler gülerler.

Ol kişiler ki yaman kişilerdür. Mü’minleri dünyāda masḫaralıġa alurlardı.

Həqiqətən, günahkarlar iman gətirmiş kimsələrə (dünyada) gülürdülər.

Lo! the guilty used to laugh at those who believed,

Those in sin used to laugh at those who believed,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.