5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mutaffifîn Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kellâ innehum ‘an rabbihim yevme-iżin lemahcûbûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hayır, doğrusu bunlar kıyamet gününde de Rablerine karşı mahcup bulunacaktır. (Günah kirleriyle gözleri ve gönülleri perdelenip körlendiğinden, onlar Cemâlullah’tan mahrum kalacaklardır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İş öyle değil, hayır, şüphe yok ki onlar, o gün elbette Rablerinin lütfünden, bir perdeyle, bir engelle uzak kalırlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Elbette onlar o gün Rablerinin rahmetinden yoksun bırakılacaklardır veya onlar o gün Rablerini göremeyeceklerdir.

Ahmet Tekin Meali

Başlarına gelecekleri düşünsünler. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Ahmet Varol Meali

Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. [2]*

Ali Bulaç Meali

Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hayır, (Onlar iman etmezler). Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilmişlerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Gerçekten(*) onlar, (o pastan dolayı) o gün, Rablerinden perdelenecekler. (O’nu göremeyeceklerdir.)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Hayır! Doğrusu, o gün Rablerinden perdelenmiş olacaklardır.

Besim Atalay Meali

Öyle değil, o gün onlar, Tanrıdan uzaktalar

Cemal Külünkoğlu Meali

Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden mahrum kalacaklar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Hayır; doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.  *

Edip Yüksel Meali

Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hayır hayır: muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar

Erhan Aktaş Meali

Hayır! Onlar, İzin Günü Rabb'lerinden perdelenmiş olanlardır.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

Hayır (inanmazlar) Şübhesiz ki onlar o gün Rableri (ni görmek) den kat'iyyen mahrumdurlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Hayır! Şübhesiz onlar, o gün Rablerinden gerçekten perdelenmiş olan kimselerdir(O'nu göremezler)!

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar hesap günü Rablerinin karşısında kesinlikle mahcup duruma düşecekler.

İsmail Hakkı İzmirli

Yok yok.. Dedikleri gibi değildir [³] o gün onlar, Rablerini görmeden men olunacaklar.*

Kadri Çelik Meali

Hayır! Gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır.

Mahmut Kısa Meali

Hayır; onların yaptıkları elbette cezasız kalmayacak! Hiç kuşkusuz onlar, o Gün Rab’lerinin şefkat ve merhametinden mahrum bırakılacaklar!

Mehmet Türk Meali

Hayır! Doğrusu onlar o gün, Rablerini asla göremeyecekler.

Muhammed Esed Meali

Elbette onlar, o Gün Rablerin[in rahmetin]den yoksun bırakılacaklar:

Mustafa Çavdar Meali

Hayır! O gün onlar Rabblerinin rahmetinden büsbütün mahrum kalacaklar. 3/88, 7/50.53

Mustafa İslamoğlu Meali

Bundan daha beteri de var: Elbet onlar o gün Rablerinden perdelenecekler;[5625]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir.

Suat Yıldırım Meali

Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab'lerini görmekten mahrum kalacaklardır.

Süleyman Ateş Meali

Hayır, doğrusu onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Sakın siz böyle yapmayın. Çünkü bunlar o gün Rablerinden uzak tutulacaklardır.

Şaban Piriş Meali

-Hayır! Gerçek şu ki, onlar o gün Rab'lerinden mahrum olanlardır.

Ümit Şimşek Meali

Heyhat! Onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.

Eski Anadolu Türkçesi

degül eyle! bayıķ anlar çalabı’larından ol gün yıġlınmışlardur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Xeyr, o gün Rəbbinin mərhəmətindən məhrum olacaqlar!

M. Pickthall (English)

Nay, but surely on that day they will be covered from (the mercy of) their Lord.

Yusuf Ali (English)

Verily, from (the Light of) their Lord, that Day, will they be veiled.(6018)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.