3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ huve ‘alâ-lġaybi bidanîn(in)

Arkadaşınız, gizli şeyler hakkında da nekes değildir.

O (Allah’ın Elçisi), gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanacak değildir. (Çünkü Hz. Peygamber bildiklerini ümmetine aktarmak hususunda cimrilik etmeyecektir.)

O peygamber akıl ve duyularla bilinemeyecek bilgileri bildirdiğinden dolayı suçlanamaz veya akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktarmakta cimrilik etmez yani aldığı vahyi aynen tebliğ eder.

Peygamber, fizik ve bilgi alanı ötesiyle, gayb âlemi ile ilgili bilgilerde cimri de kıskanç da değildir, zan ve töhmet altında da bırakılamaz.

İbn Kesir, Ebu Amr, Kisâî ve Yâkub “danin” kelimesini zanin olarak okumuşlardır. İkinci mana bu okuyuştan kaynaklanmaktadır.

O gayb haberlerinden kıskançlık edip bir şeyi saklamaz. [5]

5.Bir başka okunuşa göre: "O gayb haberlerin(i bildirmek)ten dolayı suçlanamaz."

O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

Peygamber, vahy üzerine itham edilir de değil...

O, gaybi (vahiyler) konusunda cimri değildir.

22,23,24. Sizin arkadaşınız Muhammed, kesinlikle deli değildir. O, meleği apaçık ufukta görmüştü. O, gaypten gelen bilgileri sizden esirgeyemez.

Görünmiyen işlerde o bir cimri değildir

Kaldı ki O (Cebrail), aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez (bu konuda töhmet altında bırakılamaz). 

Bkz. 16/103, 25/4

Muhammed ’aleyhisselâm vahy olunanı teblîğde kusur itmez ki bir şey ketm itsün.

Peygamber, görülmeyenler hakkında söylediklerinden ötürü töhmet altında tutulamaz.

O, gayb hakkında cimri değildir.[574]

Âyette, Hz. Peygamberin vahiy yoluyla aldığı bilgileri, hiçbir şey saklamadan, olduğu gibi tebliğ ettiği ifade edilmektedir.

O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez.

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.  

 Âyetteki «gayb» kavramı, duyu organlarıyla idrak edilemeyen ve fakat inanılması gereken iman esaslarını içine almaktadır. Allah Resûlünün onlar hakkı... Devamı..

O, hiçbir haberi gizlemiyor.

O, gayb hakkında cimri de değildir.

Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil

Ve o (resûlümüz Muhammed) gayb hakkında cimri de değildir (aldığı vahyi eksiksiz tebliğ eder).

O vahyi gizlemez.¹

1- O; kimsenin duymadığı, görmediği, bilmediği yolla kendisine vahyolunanı, olduğu gibi muhatabına iletir.

O gaybden dolayı asla suçlu da değildir.

Ve o, gayb hakkında cimri değildir (aldığı vahyi aynen teblîğ eder)!

O (Muhammed), öğretilen gaybı asla gizleyici değildir.

O, bilinmiyenlerden Allah’ın gönlüne bildirdiklerini hiç gizlememiştir.

O, gayp işinde töhmet altında değildir [¹¹],

[11] Veya cimri değildir.

O, algılanamayan gerçek [ğayb] konusunda cimri [danîn]⁹ değildir.

9 Cimri kelimesi Arapça olarak aslında “bahîl” dir. Ama bu para, mal vb gibi somut şeyler içindir. Manevi şeyler için; özellikle ilim, irfan, marifet ... Devamı..

O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir.

Peygamber, Allah’tan aldığı mesajı —siz onu inkâr edersiniz diye— gizleyecek değildi. Bu nedenle o, sizin bilmediğiniz gaybden haber verdiği gerçeklerden dolayı asla suçlanamaz! Aksine, bu gerçekleri size bildirmeseydi, o zaman suç işlemiş olurdu.

O, Gayb üzerine suçlanacak değildir.

Resul, gaip bilgilerini sizden esirgemiyor.

Şimdi size sizin görmediğiniz bilmediğiniz şeyleri açıklayınca O’nu suçlayacak mısınız? Sizin suçlamanız neyi değiştirir? Gerçekler sizin suçlamanızla ortadan kalkacak mı?

O, [gayb] (bilinemeyenler) hakkında cimri değildir. [*]

Bu ayetteki mesaj, öncelikle Hz. Peygamber’e vahiy ile bildirilen gerçekleri saklamadığı, o konuda cimrilik yapmadığı bildirilmektedir. Ayrıca ayettek... Devamı..

O, ğayb bilgilerini kıskançlık yapıp da (sizden) esirgemez.

o, [başka birine vahyedilmiş olan] insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden dolayı onları kıskanan biri değildir. ⁹

9 Zımnen, “ve o bundan dolayı bu vahyi size tebliğ eder”.

O, aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez/bu konuda töhmet altında bırakılamaz. 72/26.28, 96/1.4

kaldı ki o, görünmeyenin bilgisi üzerinde tekel kurup (onu saklayan) biri de değildir;[⁵⁶⁰⁴]

[5604] Veya: “o gayba ilişkin yalan yanlış bilgilerin peşinde seğirten kâhin ve falcıları kıskanan biri değildir”; veya zamirin meleğe gittiğini varsa... Devamı..

O, gayb bilgileri hususunda asla ihmallik etmez!

(Rabbinin vahyini, hüküm emir ve yasaklarını olduğu gibi size tebliğ eder Peygamberlik görevini hakkıyle yerine getirir, sizleri uyarır, hepinizin hak... Devamı..

O, gayb hakkında verdiği haberler zayıf değildir.

Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir.

O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.

O, gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.

Âsım kırâatine göre: O, gaybe âit haberlerde cimrilik etmez, gördüklerini, aldığı vahiyleri aynen duyurur.

Ve (Muhammed) gâibden kendisine vahy olunan şeylere bahîl olmadı. (Ve vahiy olundığı gibi teblîğ iyledi).

Kendindeki gayb bilgisini[*] kimseden saklamaz.

[*] "Allah bütün gaybı bilir ve gaybını dilediği elçi dışında kimseye açmaz. Onun da önüne ve arkasına gözcüler salar ki, o (elçi) Rabbi'nın gönderdik... Devamı..

O, gayb hakkında suçlanacak değildir.

O, vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez.

O, gayb konusunda cimri değildir.

daħı degül ol ya'nį muḥammed ġayb üzere baħıl.

Daḫı ol ġayb üzere baḫīl degüldür.

O, qeyb (vəhyi olduğu kimi təbliğ etmək və sizə öyrətmək) barəsində xəsis deyildir.

And he is not avid of the Unseen.

Neither doth he withhold grudgingly a knowledge of the Unseen.(5992)

5992 Such would be the words of a soothsayer, guarded, ambiguous, and misleading. Here everything was clear, sane, true, and under divine inspiration.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.