16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tekvîr Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnehu lekavlu rasûlin kerîm(in)

Şüphe yok ki Kur'an, büyük bir elçinin sözüdür.

Büyük elçi diye anılan ve diğer vasıflarla övülen, 23. âyetteki "Onu, apaydın tan yerinde gördü" sözündeki karineden açıkça anlaşıldığı gibi Cebrâil'd... Devamı..

Şüphesiz O (Kur’an), üstün kerem (ve şeref) sahibi bir elçinin (kesinlikle Allah’tan getirdiği Hakk) sözüdür (ve gerçektir.)

bu Kur'ân şerefli bir elçinin Allah'tan getirip okuduğu sözüdür.

O Kur'ân, şerefli asil bir elçinin ağzından size ulaşan ilâhî kelâmdır.

Muhakkak ki o (Kur'an), şerefli bir elçinin sözüdür.

Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;

Muhakkak bu Kur'an (Allah katında) kerim olan bir elçinin (Cebrâil Aleyhisselâmın) getirdiği kelâmdır.

Bu Kur’an, kerim bir elçinin (getirdiği) sözdür.

19,20. Kur'ân kesinlikle değerli bir elçinin/Cebrail'in peygambere ilettiği sözdür. Arşın sahibinin katında güçlü ve değerli elçinin/Cebrail'in -ki o yüksek makam sahibidir-.

Bu, kerim olan bir elçinin sözüdür

Bu Kur'an (Allah katında) kerim (şerefli) olan bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

Kur’ân muhterem rasûlün (Cibrîl’in) Kur’ân’ıdır.

19,20,21. Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.

19-20. O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür.

19, 20. O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

Bu, onurlu bir elçinin sözüdür.

Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.

muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır

Hiç şüphesiz O (Kur’ân), çok değerli bir Resûl’ün (vasıtasıyla, size ulaşan Allah’ın) kelâmıdır.

Müfessirlerimizin çoğunluğunun beyanı veçhile; Bu âyet-i kerîmede yer alan “Resûl” ifadesiyle kastedilen, Hz. Cebrâîl’dir [aleyhisselâm]. Hâkka Sûresi... Devamı..

Kuşkusuz o¹ çok şerefli bir resûl sözüdür;²

1- Vahiy/Kur\an. 2- “Elçi sözü,” elçilik yapanın kendisine ait sözler değildir. Onu elçi olarak gönderen otoriteye ait sözlerdir. Söz konusu elçi, N... Devamı..

Şüphesiz, muhakkak o (Kur'an) çok şerefli bir elçinin (getirdiği) kelâmdır.

Şübhesiz o (Kur'ân), elbette çok şerefli bir elçinin (Cebrâîl'in, vahiyden ibâret)sözüdür!

19, 20 - Şüphesiz o (Kur’an), değerli, güçlü (ve) Arş’ın (kâinatın) sahibi (olan Allah) katında itibarlı, orada (meleklerce) sayılan bir elçinin (Cebrail’in Allah’tan getirdiği bir Hak) sözü (mesajı)dır. *

(*) Not: Burada ayetin meali, ‘’Şüphesiz O, değerli bir elçinin sözüdür’’ şeklinde olsa bile yine hiçbir sorun teşkil etmez. Çünkü ilahi mesajlardan i... Devamı..

Bu Kur’an çok çok değerli bir elçinin sözüdür.

işte Kur’an görklü bir elçinin , Cebrail’in bildirdiği sözdür,

Kur/an pek kıymetli, kuvvetli,

Muhakkak ki bu Kur’an, şerefli/yüce bir elçinin (getirdiği) sözdür.⁶

6 Krş. Necm, 53/4, Hâkka, 69/40

Ki şüphesiz o (Kur'an), yüce bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür.

Evet, bütün bunlara yemin olsun ki, bu Kur’an, şerefli bir Elçinin, vahiy meleği Cebrail’in doğrudan Rabb’inden alıp Muhammed’in kalbine indirdiği bir kelâmdır, Allah’ın sözüdür!

O, elbette şerefli bir elçinin / rasûlün sözüdür.

bu Kuran, çok saygın bir meleğin getirdiği sözlerdir.

Elçimizin sözleri O’a vahyettiğimiz sözlerdir. Size vahyimizi açıklayan elçimizin değeri büyüktür.

Şüphesiz o (Kur’an), değerli bir elçinin (Cebrail’in ulaştırdığı) sözüdür. [*]

Benzer mesaj: Hâkka 69:40.

Kesinlikle o (Kur’an), şerefli bir elçi (olan Cebrâil’in, Allah’tan getirdiği) sözdür.

bakın, bu [ilahî kelâm], gerçekten soylu bir elçinin [vahyedilmiş] sözüdür, ⁵

5 Sürekli olarak tekrarlanmalarından dolayı insanın aşina olduğu bazı tabiat olgularını “tanıklığa çağırmak” suretiyle, “tabiat kanunları” olarak adla... Devamı..

Kesinlikle bu Kuran, seçkin bir elçinin getirdiği sözdür. 2/97-98, 26/192...197

Ki elbet bu (Kur’an), türünün en seçkini olan bir elçi (meleğin) ilettiği sözdür;[⁵⁶⁰²]

[5602] Gayet açıktır ki, elçinin sözü elçiye değil elçiyi gönderene aittir. Çünkü o, ilâhî kelâmın elçisidir. Allah, ilâhî kelâmın ruhunu Cebrail kamı... Devamı..

19,20. Kur'an kuşkusuz:, Arş'ın sahibi Allah’ın katında çok itibarlı, çetin bir kudrete sahip şerefli bir elçinin (Cebrail a.s.'in) sözüdür! (Muhammed s.a.s.’e indirdiği Hak kelâmıdır)

Kesinlikle O (Kur’an), değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözüdür.

Şüphe yok ki O, muhakkak bir kerîm elçinin (getirdiği) kelâmdır.

Kur'ân, değerli bir Elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür!

(Andolsun bunlara) Ki o, değerli bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür.

Bu, bir rasûl-i kerîmin kavlidir.

(Göreceksin ki) Kur’ân değerli bir elçinin sözüdür[*],

[*] Elçinin sözü, onu gönderenin sözüdür. Bahsi geçen şeyler (gökcisimleri, gece-gündüz vb) üzerinde düşünenler, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu a... Devamı..

Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.

O çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.

bayıķ ol yalavaç sözidür [311b] 'azįz;

Bu Ḳur’ān ḳavlidür, vaḥy‐i imindür, resūl‐i kerīm ki Cebrā’ildür.

Bu (Qur’an Allah dərgahında) çox möhtərəm olan bir elçinin (Cəbrailin) gətirdiyi kəlamdır.

That this is in truth the word of an honoured messenger,

Verily this is the word of a most honourable Messenger,(5988)

5988 They are told here that all their three theories were foolish. The Revelation was really from Allah. Their wonder should cease if they observe th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.