24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Abese Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve hadâ-ika ġulbâ(n)

Ve çeşitli büyük ağaçları bulunan bahçeler.

Boyları birbiriyle yarışan ve iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, bağlar,

iri ve sık ağaçlı bahçeler,

İri ve sık ağaçlı bahçeler düzenledik.

Sık ağaçlı bahçeler,

Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

Ağaçları göğe doğru yükselen bahçeler,

Ve gür bahçeler

25,26,27,28,29,30,31,32. Doğrusu, suyu bol bol indirmekteyiz. Sonra toprağı göz göz yardık, oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar, sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.[723]*

27,28,29,30,31. İmdi orda biz, tane, üzüm, yonca, zeytin, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, türlü türlü yemişler, otlak dahi yarattık!

Boyları birbiriyle yarışan sık ağaçlı bahçeler,

26,27,28,29,30,31. Sonra yeryüzünü iyice yarmakta ve orada taneli ekinler, üzümler, sebzeler, zeytin, hurma ağaçları ve bahçelerde koca koca ağaçlı meyveler ve çayırlar bitirmekteyiz.

27,28,29,30,31,32. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler

Dalları iç içe girmiş bahçeler,

Sık ve bol ağaçlı (diğer) bahçeler,

27,28,29,30,31,32. Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.(3)*

Çeşitli meyve bahçelerini,

gür ağaçlı bahçeler,

Sık ve büyük ağaçlı bahçeler,

Sık ve bol ağaçlı bahçeler.

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

Uçsuz bucaksız / Gür bahçeler!

Gür (ağaçlı) bahçe,

27,28,29,30,31,32. Böylece Biz, sizin ve hayvanlarınızın yaşaması için, (yeryüzünde) tohumlar, üzümler, sebzeler, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, bitiririz.

ve ağaçlarla dolu bahçeler,

Gür ve sık ağaçlı bahçeler. 27/60.63

balta girmemiş sulak ormanlar,[5582]*

Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hele, insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın: Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağı iyice sürdük, Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

İri ve gür bahçeler,

Gür bitkili bahçeleri,

İri ağaçlı bahçeler.

Bol ağaçlı bahçeler,

Gür çimenli, bol ağaçlı bahçeler,

daħı baġcalar yoġunlar ya'nį yoġun aġaçlar

daḫı baḫçeler, ulu aġaçlular,

(Ağacları bir-birinə) sarmaşan bağçalar;

And garden closes of thick foliage

And enclosed Gardens,(5963) dense with lofty trees,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.