16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekulû mimmâ ġanimtum halâlen tayyibâ(en)(c) vettekû(A)llâh(e)(c) inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

Artık elde ettiğiniz ganimeti helal ve temiz olarak yiyin ve çekinin Allah'tan. Şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahimdir.

Artık (savaşta galip gelip) ganimet olarak elde ettiklerinizden (yetkililerce size pay olarak verilenlerden) helâl ve temiz olarak yiyin ve (ganimette hilekârlık ve haksızlık yapma konusunda) Allah’tan korkup (nankörlük ve kötülükten) sakınıverin. Şüphesiz Allah Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Artık savaşta elde ettiğiniz ganimetlerden, helal ve temiz olarak kullanın ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın, şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan ve acıyandır.

Artık elde etmiş olduğunuz ganimetten helâl, temiz ve sağlıklı olanları yeyin. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.

Ganimet olarak ele geçirdiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.

Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.'

Artık elde ettiğiniz ganimetten halâl ve hoş olarak yeyin ve Allah'dan korkun. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Artık (bu ruhsattan istifade ederek) kazandığınız ganimetlerden helal ve hoş olarak yiyin ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan sakınınız. Şüphesiz ki Allah, bağışlayandır; merhamet edendir.

Doyumluk olarak aldığınızdan yiyin helâl olarak, temiz olarak, Allahtan sakınınız, Allah bağışlayıcı, Allah yarlıgayıcı

Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Düşmandan alınan helâl ganîmetden ekl idiniz ve Allâh’dan korkınız, Allâh gafûr ve rahîmdir.

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah'tan sakının, doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.*

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Artık aldığınız ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin, Allah’a itaatsizlikten sakının, Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah bağışlayan, merhamet edendir.

Artık ele geçirdiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyebilirsiniz. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten halâl ve hoş olarak yiyin ve Allaha korunun, çünkü Allah gafurdur rahîmdir

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten, helal ve temiz olarak yiyin ve Allah için takvâlı¹ olun. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

1- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.

Artık elde etdiğiniz ganîmetden halâl ve hoş olarak yeyin. Allahdan korkun. Şübhesiz ki Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah'dan korkun! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

O hâlde, (size saldırdıklarında meşru müdafaa hakkınızı kullanırken) ganimet olarak ele geçirdiklerinizden (onlar sizden ganimet olarak aldıklarını yedikleri gibi) siz de helal (sağlıklı) ve temiz olanlarını yiyin ve (bu sınırı aşarak) Allah’a (onun emirlerine) karşı gelmekten de sakının: Şüphesiz Allah bağışlayan, merhamet edendir.*

(*) ‘’O halde (size saldıran düşmandan) ele geçirdiğiniz ganimetleri yiyin…’’ denildiğine göre, esir ve kadınlar nasıl ganimet olurlar? İnsan onları n... Devamı..

Elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanları yiyiniz ve Allah’dan sakının. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır.

Böyle olunca, savaştan aldığınız malları helal, iyi olarak yiyin. Allah’tan sakının. Çünkü Allah yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir.

Artık aldığınız ganimeti helâl, pâk olarak yiyin, Allah/tan sakının; çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

O hâlde elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olanlarını yiyiniz ve Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Muhakkak ki Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin. Allah'tan sakının, doğrusu Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.

Artık ele geçirdiğiniz fidye ve ganîmetleri, helâl ve hoş olarak yiyebilirsiniz. Yeter ki,Allah’tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın ve gücünüz yettiğince kötülüklerden sakının! Ve Allah’ın merhametinden asla ümit kesmeyin. Çünkü Allah, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Savaş esirlerinin durumuna gelince:

Artık temiz halâl olarak elde ettiğiniz ganimetlerden yiyin! Allah’tan sakınıp korunun! Allah, rahîm gafûrdur.

Ama bundan böyle, savaşta ele geçirdiğiniz ganimetleri gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Kendinizi Allah’a karşı sağlama alın. Allah, engin hoşgörülü bir sevgi selidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin! Allah’a karşı gelmekten sakının! Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten temiz, helal olarak yiyin! Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

(Ey îman edenler!) Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah’a karşı (hata etmekten) sakının. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

O halde, savaşta ele geçirdiğiniz şeyler içinden (yalnız) helal olanları kullanın ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyın: (hem de şu gerçeği hep akılda tutarak) Allah çok esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.

Artık elde ettiğiniz ganimetlerin temiz ve helal olanından istifade edin. Allah’a karşı sorumlu davranın, şüphesiz ki Allah eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 4/94, 8/1- 41, 48/19- 20, 59/6- 7- 8, 2 3/32- 132, 4/59- 80, 6/20, 47/33

Şu hâlde, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin helâl ve temiz olanlarını kullanın ve Allah’a karşı sorumlu davranın: unutmayın ki Allah tarifsiz bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Artık ganimet olarak elde ettiğiniz o şeyden (o fidyelerden) helal ve temiz olarak yeyin ve Allah'tan (azabından) korkun, (bundan sonra emre karşı gelmekten sakının) Şüphe yok ki Allah, çok bağışlayandır ve çok merhametli olandır!

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Artık ganîmet olarak elde ettiğiniz şeyden helâl ve hoş olarak yeyin ve Allah Teâlâ'dan korkun. Şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

(Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım) artık aldığınız ganimetleri helâl ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahîmdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).

Artık aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Aldığınız ganâyimi (fidye de dâhil oldığı halde) helâl ve tayyib olarak yiyiniz ve Allâh'dan ittikâ idiniz, Allâh gafûr rahîmdir. [¹]

[1] Fidye ahzının doğrı olmadığı beyân olundukdan sonra ictihâd hatâsının ma'fuvv oldığı ve binâen'aleyh bu hatânın da 'afv idildiği bu ve bundan evve... Devamı..

Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah’tan çekinerek korunun. Allah bağışlar, ikramı boldur.

Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin; Allah'tan korkun, şüphesiz Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

Bununla beraber, ganimet olarak aldıklarınızı helâl ve hoş olarak yiyin. Fakat Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Artık kazanç olarak elde ettiklerinizden/ elde ettiğiniz ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin; Allah'tan sakının! Allah çok affedici, çok merhametlidir.

pes yiñ andan kim bulınlanduñuz ḥelāl iken arudur. daħı ķorķuñ Tañrı’dan. bayıķ Tañrı yarlıġayıcıdur raḥmet ķılıcı.

Yiñüz siz ġanīmet eylegen māldan, size ḥalāl oldı şübhelerden. Daḫıṣaḳınuñuz Tañrıdan. Tañrı Ta‘ālā yazuḳlar baġışlayıcıdur, raḥmet idicidür.

Əldə etdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq (halallıq və nuşcanlıqla) yeyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!

Now enjoy what ye have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

But (now) enjoy(1236) what ye took in war, lawful and good: but fear Allah. for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

1236 Enjoy, literally, eat. See 7:19 , n. 1004, and 5:66, n. 776.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.