14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Levlâ kitâbun mina(A)llâhi sebeka lemessekum fîmâ eḣażtum ‘ażâbun ‘azîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (merhamet buyurup bağışlaması) olmasaydı, (esirleri bırakıp fidye olarak) alıverdiğiniz (menfaate) karşılık size gerçekten büyük bir azap dokunuverecekti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah, bunu helal olarak takdir etmeseydi helal olduğu açıklanmadan tutsaklara karşılık aldığımız para yüzünden pek büyük bir azaba uğrardınız.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah tarafından, önceden buyurulmuş böyle bir ilke olmasaydı, aldığınız bütün bu esirler yüzünden, başınıza mutlaka büyük bir azap çökerdi.

Ahmet Tekin Meali

Eğer Allah'ın yazılı hükümleri, Bedir'e iştirak edenlerin cezalandırılmıyacağı, ganimetlerin ümmete helâl olduğu hükümleri olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı siz mutlaka büyük cezalara maruz kalırdınız.

Ahmet Varol Meali

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. [10]*

Ali Bulaç Meali

Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (söz vermesi) olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size gerçekten büyük bir azab dokunurdu.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer Allah'dan bir yazı (kader) geçmiş olmasaydı, aldığınız fideyeden dolayı mutlaka size büyük bir azab dokunurdu.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer Allah’tan daha önce gelen bir yazı (ruhsat ve yasa) olmasaydı, bu aldığınız fidyeden dolayı büyük bir azap size dokunacaktı. (Çünkü henüz İslami hâkimiyet kurulmamış iken, sizler mal ve menfaat ile uğraştınız. Esirlere İslam’ı anlatacak yerde, onları mal karşılığı salıverdiniz.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah öncesinden yazmasa idi, tutmuş olduğunuz işte sizlere ulu azap dokunurdu

Cemal Külünkoğlu Meali

Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, (esirleri bırakmak için) aldığınız fidyelerden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye)den dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Diyanet Vakfı Meali

Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.  *

Edip Yüksel Meali

ALLAH'ın daha önce koyduğu bir yasa olmasaydı aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap dokunacaktı.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer Allah'dan bir yazı (hüküm) bulunmasa idi aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azab dokunurdu.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Eğer Allahdan bir yazı geçmiş olmasa idi aldığınız fidyeden dolayı size mutlak büyük bir azâb dokunurdu

Erhan Aktaş Meali

Eğer Allah tarafından önceden bir kitap¹ olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. *

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer Allahın geçmiş bir yazısı olmasaydı aldığınız (fidye) de size her halde büyük bir azâb dokunurdu.

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer Allah tarafından (Ashâb-ı Bedr'in bağışlandığına dâir) önceden verilmiş bir yazı (hüküm) olmasaydı, (esirlere bedel olarak) aldığınız (fidye)den dolayı elbette size(pek) büyük bir azab dokunurdu.

İlyas Yorulmaz Meali

Daha önce Allahdan yazılmış bir kitap (hüküm) olmasaydı, aldıklarınız (fidyeler) karşılığında size büyük bir azap dokunurdu.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah/ın Kitabı geçmemiş olsaydı [⁵] size aldıklarınız fidye mukabilinde elbette büyük bir azap erişecekti.*

Kadri Çelik Meali

Daha önceden Allah'tan verilmiş (bildirim öncesi azap edilmeyeceğine dair) bir hüküm olmasaydı, (öldürme yerine salıverme karşılığında esirlerden) aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap erişirdi.*

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Eğer Allah tarafından, fidye ve ganîmetin helâl olduğuna (47. Muhammed: 4), haramlığı açıkça bildirilmeyen bir davranıştan dolayı hiç kimsenin cezalandırılmayacağına ve Bedir savaşında Müslümanların mutlaka gâlip geleceğine dâir önceden verilmiş hüküm olmasaydı, aldığınız bu fidye ve ganîmet mallarından ötürü başınıza mutlaka büyük bir azap gelirdi. Ayrıca, düşman uyanık davranıp yeniden toparlanarak ani bir karşı saldırıya geçmiş olsaydı, hepinizin kılıçtan geçirilmesi işten bile değildi. Neyse ki, Allah sizleri bundan korudu.
Ama ne yazık ki, daha sonra Uhud savaşında bu uyarıyı dikkate almayan bazı okçuların hatâsı yüzünden, kazanılmak üzere olan bir savaş kaybedilecek ve Müslümanlar büyük bir felâkete uğrayacaklardır (3. Âl-i İmrân: 152).
Evet, bu yaptığınız yanlıştı, fakat madem ki fidye ve ganîmet almış oldunuz, şu hâlde:

Mehmet Türk Meali

Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm1 olmasaydı, aldığınız (fidyeden) dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.*

Muhammed Esed Meali

Allah tarafından önceden buyurulmuş böyle bir ilke olmasaydı aldığınız bütün bu [tutsaklar] yüzünden başınıza mutlaka büyük bir azap çökerdi. 73

Mustafa Çavdar Meali

Eğer daha önce Allah’tan verilmiş bir karar ve yasa olmasaydı, aldığın fidye ve ganimetten dolayı size büyük bir azap dokunurdu. 3/13- 152- 153, 30/3

Mustafa İslamoğlu Meali

Eğer Allah tarafından, önceden bir yasal izin olmamış olsaydı,[1394] ele geçirdikleriniz yüzünden başınıza korkunç bir felaketin gelmesi kaçınılmaz olurdu.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Eğer Allah Teâlâ'dan bir yazı geçmiş olmasa idi, almış olduğunuz şey hususunda size elbette pek büyük bir azap dokunurdu.

Suat Yıldırım Meali

Eğer (içtihad neticesi verilen hükümlerden ötürü azap etmeyeceğine veya ganimetleri helâl kılacağına dair) Allah'ın Levh-i Mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. {KM, Tesniye 20, 10-14; 13, 13-18}

Süleyman Ateş Meali

Eğer Allah'tan, (yanılma ile verilen hükümlerden ötürü azabetmemek hakkında) bir yazı geçmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azab dokunurdu.

Süleymaniye Vakfı Meali

(Rumların galip geleceği gün sizi sevindireceğini)[*] Allah önceden yazmasaydı, aldığınız esirlerden dolayı başınıza büyük bir felaketin gelmesi kaçınılmazdı.*

Şaban Piriş Meali

Daha önce Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ümit Şimşek Meali

Eğer daha önce Allah katında yazılı bir hüküm olmasaydı,(13) almış olduğunuz şey yüzünden size büyük bir azap dokunurdu.(14)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer Allah'tan bir yazı önden gelmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden ötürü size büyük bir azap dokunurdu.

Eski Anadolu Türkçesi

eger degül imisse yazılmış Tañrı’dan ilerü geçdi yoķaña-dı size anuñ içinde kim duttuñuz 'aźāb ulu.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər əvvəlcə (bu barədə) Allahdan bir hökm olsaydı (lövhi-məhfuzda qənimətlərin və əsirlərin halal olması haqqında yazılmasaydı), aldığınız (fidyə) müqabilində sizə şiddətli bir əzab üz verərdi (toxunardı).

M. Pickthall (English)

Had it not been for an ordinance of Allah which had gone before, an awful doom had come upon you on account of what ye took.

Yusuf Ali (English)

Had it not been for a previous ordainment(1235) from Allah, a severe penalty would have reached you for the (ransom) that ye took.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.