17 Nisan 2021 - 5 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-in yurîdû en yaḣde’ûke fe-inne hasbeka(A)llâh(u)(c) huve-lleżî eyyedeke binasrihi vebilmu/minîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve eğer onlar Seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah Sana yeterlidir. O Seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi (ve destekleyecektir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sana karşı bir hile yapmayı dilerler, buna yeltenirlerse hiç şüphe yok ki Allah yeter sana; öyle bir mabuttur ki seni, kendi yardımıyla ve inananlarla kuvvetlendirir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ama barış yanlısı gözükmekle, niyetleri sadece seni aldatmaksa, o zaman bil ki Allah sana yeter. O'dur seni yardımıyla ve mü'minlerle destekleyen.

Ahmet Tekin Meali

Eğer hile ile, seninle yaptıkları antlaşmayı bozmak, sulhu ihlâl etmek isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekleyendir.

Ahmet Varol Meali

Şayet seni aldatmak isterlerse (bil ki) Allah sana yeter. Kendi yardımıyla ve mü'minlerle seni destekleyen O'dur.

Ali Bulaç Meali

Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse, muhakakak Allah sana kâfidir. O'dur ki, seni yardımıyla ve mü'minlerle teyid etti.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar seni aldatmak isterlerse, Allah sana yeter. O’dur; seni özel yardımıyla ve Müminlerle güçlendiren.

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Eğer seni aldatmak isterlerse, Allah sana yetişir, o seni yardımiyle, inanmış olanlarla pekitmiş bulunuyor

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer onlar (barış yanlısı gözükerek) sana hile yapmak isterlerse (korkma, onlara karşı) Allah sana yeter. Zira seni hem (bizzat kendi) yardımıyla hem de mü'minlerle destekleyen O'dur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

62,63. Seni aldatmak isterlerse, bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni ve inananları yardımıyla destekleyen, kalblerini uzlaştıran O'dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarfetsen bile, sen onların kalblerini uzlaştıramazdın, ama Allah onları uzlaştırdı. Doğrusu O Güçlü'dür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

62,63. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah’tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat, Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.

Edip Yüksel Meali

Seni aldatmak isterlerse, ALLAH sana yeter. O ki seni yardımıyla ve inananlarla destekledi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse, muhakkak ki sana Allah yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle güçlendirecek olan O'dur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve eğer sana hud'a yapmak isterlerse sana yetişecek Allahdır, odur ki seni nusratıyle ve mü'minlerle te'yid buyurdu

Erhan Aktaş Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki Allah sana yeter. O, seni yardımı ile ve Mü'minlerle destekledi.

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer sana hıylekârlık yapacakları (tutarsa, bunu) dilerse muhakkak ki sana Allah yetişir. O, seni yardımıyle ve mü'minlerle destekleyen,

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer sana hîle yapmak isterlerse, artık şübhesiz ki Allah sana yeter! O (Allah) ki, sana yardımıyla ve mü'minlerle kuvvet verendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer onlar seni aldatmayı düşünüyorlarsa, (şunu iyi bil ki) elbette Allah sana yeter. O, seni ve inananları yardımı ile destekleyendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

62, 63. Onlar seni aldatmak isterlerse korkma. Çünkü Allah sana elverir. Seni yardımı ile, mü/ minler ile teyit eden O/dur. Mü/minlerin kalplerine ülfet veren O/dur. Yeryüzünde olan şeylerin hepsini harcetsek yine onların kalplerine ülfet veremezdik. Fakat Allah onların aralarını buldu. Çünkü O, galib-i yektadır, hakimdir.

Kadri Çelik Meali

Seni aldatmak isterlerse bil ki, şüphesiz Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.

Mahmut Kısa Meali

Ama eğer, asıl maksatları savaş olduğu hâlde, barış yanlısı gözükerek sana hile yapmaya kalkışırlarsa, korkma, onlara karşı Allah sana yeter! O Allah ki,katından gönderdiği yardımıyla ve uğrunda can vermeye hazır olan müminlerle seni destekledi,

Mehmet Türk Meali

62,63. Yok, eğer sana hile yapmak isterlerse seni yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve mü’minlerin kalplerini birbirlerine ısındıran O Allah kesinlikle sana yeter. Yoksa sen, yeryüzünde olan her şeyi harcasaydın bile onların kalplerini birbirlerine ısındıramazdın. Ama onları(n kalplerini) birbirlerine, Allah ısındırdı. Şüphesiz Allah çok şerefli, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

Muhammed Esed Meali

[Ama barış yanlısı gözükmekle] niyetleri sadece seni aldatmaksa, (o zaman) bil ki, Allah sana yeter! 67 O'dur seni, yardımıyla ve inanmış yandaşlarla 68 güçlendiren;

Mustafa Çavdar Meali

Eğer barış teklifi ile seni aldatmak isterlerse, şüphesiz ki Allah sana yeter. O’dur seni yardımıyla ve müminlerle güçlendiren. 2/208, 4/91, 8/61

Mustafa İslamoğlu Meali

Tut ki onlar seni (barış tuzağıyla) aldatmayı planlamış olsunlar; o zaman da elbet Allah sana yeter: O’dur seni yardımıyla, yani imanlı insanlarla destekleyen:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer sana hile yapmak isterlerse şüphe yok ki, sana Allah Teâlâ kâfidir. O, o zâttır ki, seni nusretiyle ve mü'minler ile teyid buyurmuştur.

Suat Yıldırım Meali

62, 63. Eğer birtakım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. O'dur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin, fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir). [3, 103]*

Süleyman Ateş Meali

Eğer sana hile yapmak isterlerse (korkma) Allah sana yeter. O ki, yardımıyle seni ve mü'minleri destekledi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen O’dur.

Şaban Piriş Meali

Seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, yardımıyla seni ve müminleri güçlendirir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar sana hile yapmak isterlerse sana Allah yeter. Seni yardımıyla ve mü'minlerle destekleyen Odur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer sana hile-oyun yapmak isterlerse Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eger dileyeler kim aldayalar seni bayıķ ŧapdur saña Tañrı. ol oldur kim ķuvvetlendirdi seni arķa virmegi-y-ile ya'nį bedr güni daħı mü’minler-ile

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, (qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorumağa) sənə təkcə Allah kifayətdir. (O Allah ki) səni Öz köməyilə və mö’minlərlə müdafiə edib möhkəmlətdi.

M. Pickthall (English)

And if they would deceive thee, then lo! Allah is sufficient for thee. He it is Who supporteth thee with His help and with the believers,

Yusuf Ali (English)

Should they intend to deceive thee,- verily Allah sufficeth thee: He it is That hath strengthened thee with His aid and with (the company of) the Believers;(1229)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.