2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velâ tekûnû kelleżîne kâlû semi’nâ vehum lâ yesme’ûn(e)

Ve işittik dedikleri halde duyup kabul etmeyenlere benzemeyin.

Duymadıkları (dinleyip anlamadıkları) halde, "(tamam) işittik" diyenler gibi de olmayın (ki bu münafık özelliğidir).

Ve böylece dinleyip kulak asmadıkları halde, işittik diyen münafıklar gibi olmayın.

“Tebliği duymazlıktan geldikleri halde, tebliğini duyduk diyenler gibi olmayın.”

Duymadıkları halde "duyduk" diyenler gibi olmayın. [4]*

Ve: 'Biz işittik' dedikleri halde, gerçekte işitmeyenler gibi olmayın;

Bir de (Kalbleriyle tasdik etmedikleri) işitmedikleri halde, (dilleriyle) işittik diyen münafık kâfirler gibi olmayın.

Sakın, “dinledik” deyip de dinlemeyenler gibi olmayın.

İşitmedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayınız!

«İşittik» deyip de, işitmiyenler gibi olmayasınız

Ve dinleyip kulak asmadıkları halde, “İşittik” diyenler gibi olmayın!*

"Biz sizi dinliyoruz" diyüb de dinlemiyenlere benzemeyiniz.

20,21. Ey inananlar! Allah'a ve Peygamberine itaat edin, Kuran'ı dinleyip dururken yüz çevirmeyin, dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi olmayın.

İşitmedikleri hâlde, “işittik” diyenler gibi de olmayın.

İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın.

İşitmedikleri halde, "İşittik," diyenler gibi olmayın.

Ve işitmedikleri halde "işittik" diyenler gibi olmayın!

ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın

İşitmedikleri halde¹, işittik diyen² kimseler gibi olmayın!*

Ve kendileri dinlemedikleri halde «Dinledik» diyenler gibi olmayın.

Kendileri işitmedikleri hâlde “İşittik” diyenler gibi de olmayın!

Sakın ola ki dinlemedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın.

Sakın o kimseler gibi olmayın ki: "Dinliyoruz" derler de yine de dinlemezler.

İşitmeyip tasdik etmediklerini «— İşittik, tasdik [¹] ettik» diyen münafıklar ve müşrikler gibi olmayın.*

Ve “İşittik” dedikleri halde, (gerçekte) işitmeyenler gibi olmayın.

Ve Kur’an’ın buyruklarına kulak asmadıkları hâlde, “Biz, Rabb’imizin emirlerini her zaman dinleriz!” diyen Yahudiler ve ikiyüzlüler gibi olmayın!

İşitmedikleri halde “işittik!” diyenler gibi de olmayın!

Duymadıkları hâlde “Duyduk!” diyenler gibi olmayın! [*]*

Ve dinlemedikleri halde, “dinledik” diyen (Yahûdîler ve müşrikler) gibi de olmayın!

Ve (böylece) dinleyip kulak asmadıkları halde, “İşittik” diyenler gibi olmayın. 22

Kulak asmadıkları halde “Duyduk ve uyduk” diyenler gibi olmayın! 2/75- 76, 6/36, 25/44, 67/10

Bir de kulak asmadıkları hâlde “İşittik!” diyenler gibi olmayın![1348]*

Ve öyle kimseler gibi olmayınız ki, onlar «İşittik» derler ve halbuki onlar işitmezler.

İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp “işittik! ” diyenler gibi olmayın.

İşitmedikleri halde "İşittik" diyenler gibi olmayın.

Dinleyip anlamadıkları halde “Dinleyip anladık” diyenler gibi de olmayın.

Dinlemedikleri halde “işittik” diyenler gibi de olmayın!

İşitmediği halde “İşittik” diyenler gibi de olmayın.

Hiç işitmedikleri halde, "İşittik!" diyenler gibi olmayın.

daħı olmañ anlarcılayın kim eyittiler “işiddük” daħı anlar işidmezler iken ya'nį göñülleri-y-ile.

Daḫı olmañuz ol kişiler gibi ki eyitdiler: Biz işitdük, anlar işitmezler.

Eşitmədikləri (ürəkləri ilə təsdiq etmədikləri) halda (dilləri ilə): “Eşitdik!” deyənlər (münafiqlər) kimi olmayın!

Be not as those who say, We hear, and they hear not.

Nor be like those who say, "We hear," but listen not:(1194)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.