3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû atî’û(A)llâhe verasûlehu velâ tevellev ‘anhu veentum tesme’ûn(e)

Ey inananlar, Allah'a ve Peygamberine itaat edin, Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. (Bu emri, Kur’an’ın hüküm ve haberlerini) İşittiğiniz halde Ondan yüz çevirip dönmeyin.

Ey mü'minler! Allah'a ve rasulüne itaat edin, bağlılık gösterin ve artık O'nun mesajını işitmiş olduğunuz halde O'ndan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler, Allah'a ve Rasulüne itaat edin, Kur'ân'ı ve sünneti uygulayın. Tebliği duya duya, ondan uzaklaşmayın.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine itaat edin ve duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. [3]*

Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Siz de işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin.

Ey mü'minler! Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. (Kur'an'ı ve öğüdlerini) dinlediğiniz halde, Peygamberin emirlerinden yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah’a ve elçisine itaat edin, onu dinlediğiniz halde, o elçiye sırtınızı çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah ve Peygamberine itaat ediniz, işittiğiniz halde O'ndan yüz çevirmeyiniz!

Ey inanmış olanlar! Allah ile peygambere başeğiniz, ondan yüz çevirmeyin, siz de işitirsiniz

Ey inananlar! Allah'a ve O'nun resulüne itaat edin ve artık (O'nun mesajını) işitmiş bulunduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!*

Ey mü’minler! Allâh’a ve rasûlüne itâ’at idiniz mev’izalarından aslâ uzaklaşmayınız iyi dinleyiniz.

20,21. Ey inananlar! Allah'a ve Peygamberine itaat edin, Kuran'ı dinleyip dururken yüz çevirmeyin, dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi olmayın.

Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur’an’ı) dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne itaat edin, işittiğiniz halde O'ndan yüz çevirmeyin.

Ey inananlar, ALLAH'a ve elçisine uyunuz. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyiniz.

Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!

Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne itaat edin ve işidib durduğunuz halde ondan yan bükmeyin

Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'üne itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin!

Ey îman edenler, Allaha ve Resulüne itaat edin. Kendiniz (Kur'ânı) dinleyib dururken ondan yüz çevirmeyin.

Ey îmân edenler! Allah'a ve Resûlüne itâat edin;(2) ve siz (Kur'ân'ı) işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin!*

Ey iman edenler! Allah’a ve O nun elçisine itaat edin. Elçiyi işitip dinlediğiniz halde (getirdiği vahiyden) yüz çevirmeyin.

Ey inananlar! Allah’a, Onun elçisine boyun eğin. Kur’an’ı dinlerken sakın Allah’tan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah/a, peygamberine ita/at edin. Siz Kur/an/ı işitmişken ondan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine itaat edin ve işitiyorken, ondan (peygamberin emrinden) sakın yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah’a ve O’nun Elçisine itaat edin; Kur’an’ın ve sünnetin ışık saçan mesajını yüreğinizin ta derinliklerinde hissederek işittiğiniz hâlde, O’ndan yüz çevirmeyin!

Ey iman edenler!
Allah’a ve O’nun rasûlüne itaat edin!
İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin!

Ey iman edenler! Allah’a ve Elçisine itaat edin, [*] duyduğunuz hâlde O’ndan yüz çevirmeyin!*

Ey îman edenler! Allah’a ve Onun Peygamberine itaat edin. (O Peygamberi) dinleyip dururken, sakın onun emirlerinden yüz çevirmeyin.

[Bunun içindir ki] ey imana erişenler, Allah'a ve O'nun Elçisi'ne karşı duyarlık, bağlılık gösterin; ve artık [O'nun mesajını] işitmiş bulunduğunuz halde O'ndan yüz çevirmeyin.

– Ey iman edenler, Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisi’ne itaat edin! O’nun mesajını işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin! 3/32, 4/59- 80, 24/47, 47/33, 26/4, 23/66

SİZ ey iman edenler! Allah’a ve O’nun Elçisi’ne bağlılığınızı gösterin; (O’nun mesajını) işittiğiniz hâlde O’ndan yüz çevirmeyin!

Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya ve Peygamberine itaat ediniz. Ve siz işitir olduğunuz halde O'ndan yüz çevirmeyiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin, Kur'ân'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüzçevirmeyin.

Ey inananlar, Allah'a ve Elçisine ita'at edin, işittiğiniz halde ondan dönmeyin.

Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve Elçisine boyun eğin. Dinleyip dururken bari siz yüz çevirmeyin.

-Ey iman edenler, Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin! İşitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin; işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.

Ey iman edenler! Allah'a ve resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yüzünüzü çevirmeyin.

iy anlar kim įmān getürdiler! boyun virüñ Tañrı’ya daħı yalavacına daħı yüz döndürmeñ andan ol ḥalde kim siz işidürsiz.

İy īmān getürenler, muṭī‘ oluñuz Tañrı Ta‘ālāya peyġamberine daḫı. Daḫıyüz ḳaytarmañuz andan siz işidürken.

Ey iman gətirənlər! Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin, (Qur’anı, oradakı öyüd-nəsihətləri) eşitdiyiniz halda, ondan üz döndərməyin!

O ye who believe! Obey Allah and His messenger, and turn not away from him when ye hear (him speak).

O ye who believe! Obey Allah and His Messenger, and turn not away from him when ye hear (him speak).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.