24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enfâl Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehum şâkkû(A)llâhe verasûleh(u)(c) vemen yuşâkiki(A)llâhe verasûlehu fe-inna(A)llâhe şedîdu-l’ikâb(i)

Bu da onların, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerindendi ve kim, Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası, şüphe yok ki pek çetindir.

Bu (Cenab-ı Hakkın gazabına uğramaları) elbette, onların Allah’a ve Elçisine muhalefet edip başkaldırmaları dolayısıyladır. Kim Allah’a ve Elçisine başkaldırır (da Hakk yoldan ayrılır)sa, şüphesiz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerindendir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı çok zorludur.

Bunlar, onların Allah'a ve Rasulüne, Kurân'a ve sünnete karşı gelmelerinden, düşmanlıklarından dolayıdır. Kim Allah'a ve Rasulüne karşı gelirse, düşmanca davranırsa, bilsin ki Allah, onlara suçlarına denk, âdil ceza verme gücüne sahiptir.

Bu onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerindendir. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz Allah cezası çok çetin olandır.

Bu, elbette, onların Allah'a ve elçisine baş kaldırmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa, şüphesiz Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

Onları bu azâbın yapılış sebebi şu; Çünkü onlar, Allah'a ve Rasûlüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse, ona Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Çünkü onlar Allah ve elçisine karşı geldiler. Şüphesiz Allah’ın cezası, ağır ve serttir.

Bu durum, onların Allah ve O'nun peygamberine karşı çıkmalarındandır. Kim Allah ve O'nun peygamberine karşı çıkarsa bilsin ki Allah, azabında çok zorludur.

Bu onlara, Allah ile peygamberine karşı koymalarından; kim Allahla peygamberine karşı koyarsa, Allahın azabı çok katı olur

Bu da onların Allah'a ve Resul'üne başkaldır(arak meydan oku)maları yüzünden olmuştur. Her kim ki Allah'a ve Resul'üne meydan okursa, bilsin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir.

Kâfirler Allâh ve rasûlüne muhâlefet itdiler Allâh’dan ve rasûlünden ayrılana Allâh’ın cezâsı şedîddir.

Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı koyarsa, bilsin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir.

Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.

Bu söylenenler, onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.

Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı aktif olarak savaştılar. Kim ki ALLAH ve elçisiyle savaşırsa elbette ALLAH'ın cezası çetindir.

Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah'ın azabı çok çetindir.

böyle, çünkü onlar Allaha ve Resulüne karşı geldiler ve kim Allaha ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allahın ıkabı şiddetlidir

Böyle! Çünkü onlar, Allah'a ve Resul'üne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resul'üne karşı gelirse, bilsin ki, Allah'ın Azabı Çok Çetindir.

Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar Allaha ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allaha ve Resulüne karşı gelirse Allahın cezası cidden çetindir.

Bu (azab), gerçekten onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, artık şübhesiz (bilsin) ki Allah, azâbı pek şiddetli olandır.

Bu karşılık onların Allah ve elçisinin arasını ayırmalarındandır. Kim Allah ve elçisinin arasını ayırmaya kalkarsa, elbetteki Allah, cezası çok şiddetli olandır.

Bu da onların Allah’a, elçisine karşı gelmelerindendi. Herkim Allah’a, peygamberine karşı gelecek olursa bilsin ki Allah’ın azabı çok ağır olacaktır.

Bu hal onların Allah/a, peygamberine hilâfgirlikte bulunmalarından dolayıdır. Herkim Allah/a, peygamberine hilâfgirlikte bulunursa Allah/ın onlara ukubeti şiddetli olur.

Bu, onların Allah'a ve elçisine karşı koymalarındandı. Kim Allah'a ve elçisine karşı koyarsa, (bilsin ki) şüphesiz Allah'ın cezası şiddetlidir.

Çünkü onlar, Allah’a ve Elçisine başkaldırdılar; her kim de Allah’a ve Elçisine başkaldıracak olursa, bilsin ki, Allah’ın cezalandırması çok çetindir!

İşte bu, Allah’a ve O’nun rasûlüne karşı geldikleri sebebiyledir.
Kim Allah’a ve O’nun rasûlüne karşı gelirse, şüphesiz Allah, Cezalandırması şiddetlidir.

Bu (uygulama), onların Allah’a ve Elçisine karşı gelmelerinden ötürüdür. [*] Kim Allah’a ve Elçisine karşı gelirse, şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır. [*]*

Bu onların Allah’a ve Peygamberine karşı isyan etmelerinden dolayıdır. Kim, Allah’a ve Peygamberine karşı isyan ederse şunu iyi bilsin ki Allah’ın cezâsı, çok şiddetlidir.

Onların kendilerini Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden koparmış olmaları yüzündendir 16 bu; ve kim ki kendisini Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden koparırsa, bilsin ki Allah azabında çok zorludur.

Bu, Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden Elçisine meydan okumalarından dolayıdır. Kim, Allah’a ve Allah’ın mesajını tebliğ eden Elçisine meydan okursa, iyi bilsin ki Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir. 58/5- 20- 22 4/84, 5/29, 6/120, 17/98

Bu, onların Allah ve Elçisi’ne karşı konuşlanmaları[1339] yüzündendir; ve kim Allah ve Rasulü’ne karşı konuşlanırsa, iyi bilsin ki Allah’ın cezalandırması pek şiddetlidir.[1340]*

Bu da onların Allah Teâlâ'ya ve Resûlüne muhalefet ettiklerinden dolayıdır. Ve her kim Allah Teâlâ'ya ve Resûlüne muhalefet ederse şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın ikabı pek şiddetlidir.

Evet böyle! Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.

Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allah'ın cezası çetin olur.

Öyle yapın çünkü onlar, Allah’ın ve elçisinin karşısında yer almışlardır. Kim Allah’ın ve elçisinin karşısında yer alırsa Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.

Bu, Allah'a ve Elçisi'ne muhalefet etmeleri dolayısıyladır. Kim, Allah'a ve Elçisi'ne muhalefet ederse, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir..

Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlara ise Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'a ve resulüne kafa tuttular. Kim Allah'a ve resulüne kafa tutarsa kuşkusuz ki, Allah'ın azabı şiddetli olur.

şol andan ötürüdür kim bayıķ anlar ŧartışdılar Tañrıyıla daħı yalvacıyıla. daħı her kim ŧartışur-ise Tañrı-y-ıla daħı yalavacı-y-ıla bayıķ Tañrı ķatı 'aźābludur.

Ol anuñ‐çundur ki anlar düşmanlıḳ eylediler Tañrı Ta‘ālāya, peyġamberinedaḫı. Kim düşmanlıḳ eylese Tañrıya daḫı peyġamberine, taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālāḳatı ‘aẕābludur.

Bu onların Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmalarına görədir. Kim Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı çıxsa, (bilsin ki) Allah (ona) şiddətli əzab verər.

That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposeth Allah and His messenger, (for him) lo! Allah is severe in punishment.

This because they contended against Allah and His Messenger. If any contend against Allah and His Messenger, Allah is strict in punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.