13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-emmâ men ḣâfe mekâme rabbihi ve nehâ-nnefse ‘ani-lhevâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Her kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevâdan (kötü ve çirkin arzulardan) sakındırırsa,

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse.

Abdullah Parlıyan Meali

Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Ahmet Tekin Meali

Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar ve nefislerini, ihtirasları adına, bâtıl adına konuşmaktan, bâtılı savunmaktan, ihtiraslardan, günahlardan ve haramlardan akıllarını kullanarak men edenlerin de yurtları vardır.

Ahmet Varol Meali

Kim de Rabbinin makamından [2] korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa,*

Ali Bulaç Meali

Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

Ali Fikri Yavuz Meali

Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,

Bahaeddin Sağlam Meali

Amma Rabbi olan Allah’ın makamından korkan ve nefsini hevadan menetmiş ise;

Bayraktar Bayraklı Meali

40,41. Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Besim Atalay Meali (1962)

Tanrı katında durmaktan korkana, kendi havasını bırakana

Cemal Külünkoğlu Meali

Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa,

Diyanet İşleri Meali (Eski)

40,41. Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

40,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

Diyanet Vakfı Meali

40, 41. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.

Edip Yüksel Meali

Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

Elmalılı Meali (Orijinal)

Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise

Erhan Aktaş Meali

Fakat Rabb'inin huzurunda suçlu olmaktan korkarak, kendisini hevasından¹ uzak tutana,*

Hasan Basri Çantay Meali

Amma, kim Rabbinin makaamından korkdu, nefsini hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa,

Hayrat Neşriyat Meali

40,41. Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men' etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir!

İlyas Yorulmaz Meali

Rabbinin makamından korkan ve nefsini, tutkularından uzak tutan kimse ise,

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini hevesattan menedene gelince;

Kadri Çelik Meali

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.

Mahmut Kısa Meali

Buna karşılık, her an ve her yerde Rabb’inin huzurunda ve O’nun gözetimi altında olduğu bilinciyle davranan, O’nun emirlerine karşı gelmek ve huzur-u ilâhîde mahcup duruma düşmekten korkan ve kendisini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince,

Mehmet Okuyan Meali

40,41. Rabbinin makamından korkan ve kendisini arzulara (uymaktan) alıkoyanlara gelince, şüphesiz ki böylelerinin barınağı da cennettir.

Mehmet Türk Meali

40,41. Kim de Rabbinin hükümranlığından1 korkar ve kendisini kötülükten alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer de cennettir.*

Muhammed Esed Meali

Ama Rabbinin huzurunda korku ile duranın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

Mustafa Çavdar Meali

Ama kim de Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkup benliğini kötü arzu ve heveslerden uzak tutmuş ise. 21/101...103, 37/57…61

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama Rabbinin yüce makamından korkan ve kendini nefsine (kulluktan) alıkoyan kimseler var ya:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise.

Suat Yıldırım Meali

Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa, ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,

Süleyman Ateş Meali

Ama kim Rabbinin divanında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler) den men'etmişse

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim de Rabbinin makamından korkar, arzularını dizginlerse[*]*

Şaban Piriş Meali

Ama, kim de Rabbinin makamından korkup, kendisini heveslerine uymaktan alıkoymuşsa..

Ümit Şimşek Meali

Kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ammā her kim [310b] ķorķdı. çalabı’sı ķatında durmaķ yirinden daħı yıġdı nefsini nefs dileginden

Bunyadov-Memmedeliyev

Amma kim (qiyamət günü) Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəfvəti) qadağan etmişsə,

M. Pickthall (English)

But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,

Yusuf Ali (English)

And for such as had entertained the fear of standing before(5945) their Lord´s (tribunal) and had restrained (their) soul from lower desires,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.