12 Haziran 2021 - 2 Zi'l-ka'de 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nâzi’ât Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve âśera-lhayâte-ddunyâ

(Bile bile ahiret yerine) Dünya hayatını tercih etmiş (ve sapıtmıştır),

Dünya yaşayışını üstün tutmuşsa,

ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse,

Dünya hayatını âhirete tercih edene mekân vardır.

Dünya hayatını tercih ederse,

Ve dünya hayatını seçerse,

(Ahiret üzerine) dünya hayatını tercih etmişse,

Ve dünya hayatını (ahirete) tercih etmiş ise;

37,38,39. İşte, azıp dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

37,38,39. İmdi azan, dünya dirliğini üstün tutan bir kimse için cehennem barınaktır!

Ve dünya hayatını (ahirete) tercih etmişse,

37,38,39. İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

37,38,39. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

37, 38, 39. Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

Ve dünya hayatını yeğleyenlere gelince.

Ve dünya hayatını tercih etmişse,

Dünya hayatı tercih eylemiş ise

Yalnızca dünya hayatını tercih etmişse,

dünyâ hayâtını tercîh eylemişse,

37,38,39. Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir!

O dünya hayatını tercih etmiş.

37, 39. Taşkınlık edip dünya diriliğini âhirete tercih eyleyen kimsenin şüphesiz yurdu Cehennem olacak.

Ve dünya hayatını tercih ederse.

Ve dünya hayatının basit ve gelip geçici zevklerini sonsuz âhiret nîmetlerine tercih etmişse;

Dünya Hayatı’nı tercih ettiyse,

37,38,39. Kim azgınlık yapmış ve dünya hayatını tercih etmişse cehennem (onların) barınağıdır.

37,38,39. Artık kim azıtır ve dünya hayatını seçerse, şüphesiz (onun) varacağı yer, cehennemdir.

ve bu dünya hayatını [ruh temizliğine] tercih eden[in]

Ve dünya hayatını tercih etmişse. 2/200, 17/18

ve dünya hayatını tercih edenler var ya:

Ve dünya hayatını tercih eylemiş ise.

Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,

Ve şu yakın hayatı yeğlemişse,

ve dünya yaşayışını tercih ederse,

Dünya hayatını tercih ettiyse.

Ve dünya hayatını tercih etmişse,

Ve iğreti hayatı yeğlemiş olan için,

daħı üyürdi yaķın dirliġi.

daḫı iḫtiyār eyleye āḫiret üstine dünyā dirligi[ni],

Dünyanı (axirətdən) üstün tutmuşsa,

And chose the life of the world,

And had preferred(5944) the life of this world,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.