3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Ani-nnebe-i-l’azîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O büyük (kıyamet ve ahiret) haberinden mi (sual etmektedirler) ?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Pek ulu haberi.*

Abdullah Parlıyan Meali

O dehşetli yeniden dirilme haberini mi?

Ahmet Tekin Meali

Kur'ân'ın indirilmesine, Muhammed'in peygamberliğine, öldükten sonra diriltilmeye imandan uzaklaşırlarken önemli haberleri hangi maksatla soruyorlar?

Ahmet Varol Meali

O büyük haberden mi?

Ali Bulaç Meali

O büyük haberi mi?

Ali Fikri Yavuz Meali

2,3. O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?)

Bahaeddin Sağlam Meali

Büyük ve dehşetli bir haberi soruyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?

Besim Atalay Meali

Ulu haberden mi ola?

Cemal Külünkoğlu Meali

o büyük (kıyamet) haberi(ni) mi?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

Diyanet Vakfı Meali

2, 3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?

Edip Yüksel Meali

Büyük haberi mı?*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O büyük haberden (kıyametten) mi?

Elmalılı Meali (Orijinal)

O büyük nübüvvet haberinde

Erhan Aktaş Meali

Büyük haberden mi?

Hasan Basri Çantay Meali

2,3. Hakkında ihtilâf edici oldukları o büyük haberi (mi)?

Hayrat Neşriyat Meali

O (pek) büyük nebe'den (haberden, öldükten sonra dirilmeden)!

İlyas Yorulmaz Meali

Büyük haber ile ilgili.

İsmail Hakkı İzmirli

2, 3. İhtilâfa düştükleri büyük bir haber soruyorlar [²]*

Kadri Çelik Meali

O büyük haberi mi?

Mahmut Kısa Meali

Kur’an’ın haber verdiği o Müthiş Olayı mı?

Mehmet Türk Meali

1,2,3. (Şu müşrikler,) hakkında kendi aralarında bile anlaşamadıkları o büyük haberden1 birbirlerine neyi2 sorup duruyorlar?*

Muhammed Esed Meali

O müthiş [yeniden dirilme] haberini (mi),

Mustafa Çavdar Meali

O büyük haberi (Kuran’ı) mı? 38/67

Mustafa İslamoğlu Meali

O muazzam (olayın) müthiş haberini mi?[5514]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O pek büyük haberden.

Suat Yıldırım Meali

2, 3. Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?

Süleyman Ateş Meali

O büyük haberden mi?

Süleymaniye Vakfı Meali

O büyük haberi[*]?*

Şaban Piriş Meali

Büyük haberi mi?

Ümit Şimşek Meali

O büyük haberi mi?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O büyük haberden mi?

Eski Anadolu Türkçesi

2-3. ħaberden ya'nį ķıyāmet yā ķur’ān ulu ol kim anlar anuñ içinde dartışıcılardur?

Bunyadov-Memmedeliyev

Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!

M. Pickthall (English)

(It is) of the awful tidings,

Yusuf Ali (English)

Concerning the Great News,(5889)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.