3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme yunfeḣu fî-ssûri fete/tûne efvâcâ(n)

O gün Sur üfürülür de gelirsiniz bölükbölük.

Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga (hesaba ve huzura) geleceksiniz.

O gün sura üflenecek ve siz de bölük bölük geleceksiniz.

Sûra üfürüleceği, sorumluluk derecelerinize göre organize guruplar halinde geleceğiniz bir gündür.

O gün Sur'a üfrülür ve siz bölük bölük gelirsiniz.

Sur'a üfürüleceği gün, artık dalga dalga geleceksiniz.

Sûr'a üfürüleceği o gün, (mezarlardan kalkıp mahşere) bölük bölük gelirsiniz.

(O gün) sura üfürüldüğünde siz dalga dalga gelirsiniz.

Sûr'a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.[709]*

O gün, Sûr üfrülünce, bölük bölük gelirsiniz!

O gün, Sur'a üflenir ve siz (kabirlerinizden kalkıp mahşere) gruplar halinde gelirsiniz.

Bir gün borı çalınacak ve fevc fevc geleceksiniz.

Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz;

Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

O gün ki sur üfürülür derken gelirsiniz fevcâ fevc

O gün Sûr'a üflenir, bölükler halinde gelirsiniz.

o gün «Suur» a üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz,

O gün Sûr'a (ikinci def'a) üflenir de bölük bölük (hesab yerine) gelirsiniz!

O gün sura üfürüldüğünde (dirilme işareti verildiğinde), guruplar halinde gelirsiniz.

O gün boruya üfürülecek, hepiniz akın akın geleceksiniz.

O gün, kıyamet borusu üfürülünce bölük bölük geleceksiniz,

Sura üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga gelirsiniz.

O Gün, yeniden diriliş için sura üflenecek ve hepiniz, toprağa düşen tohumun bahar mevsiminde çatlayıp yemyeşil bir filiz hâlinde başını topraktan çıkardığı gibi, mezarlarınızdan çıkacak ve bölük bölük Rabb’inizin huzuruna geleceksiniz.

Sûr’a üfürüleceği gün, bölük bölük gelirsiniz.

Sûr’a üflenileceği gün, [*] bölük bölük (Allah’ın huzuruna) geleceksiniz.*

O gün (ikinci) sur’a üfürülünce, hepiniz dalga dalga (mahşere) geleceksiniz.

[yeniden dirilme] sûrun[un] üflendiği ve hepinizin kalabalıklar halinde ortaya çıkacağınız Gün;

O gün sura üflenecek ve siz bölük bölük Allah’ın huzuruna geleceksiniz. 39/68, 99/6

o gün sûra üflenir, derhal amacına göre taksim edilmiş topluluklar halinde (hayat alanına) çıkarsınız;

O gün ki, Sûr'a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz.

O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz.

O gün Sur'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

O, sura üflendiği gündür. Sonra bölük bölük gelirsiniz.

Sur'a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.

Sûra üfürüldüğü gün bölük bölük gelirsiniz.

Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.

ol gün kim ürile śūr içine pes gelesiz bölükler.

Ol gün ki ürile ṣūr içine. Pes gelesiz bölük bölük.

Sur çalınacağı gün (qəbirlərinizdən çıxıb) dəstə-dəstə (məhşərə) gələcəksiniz.

A day when the trumpet is blown, and ye come in multitudes,

The Day that the Trumpet(5897) shall be sounded, and ye shall come forth in crowds;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.