22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne yevme-lfasli kâne mîkâtâ(n)

Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tayin edilmiştir.

Şüphesiz o hüküm (fasl-ayrışma) günü, (tarafımızdan) belirlenmiş bir vakittir.

Muhakkak ki, iyinin kötünün birbirinden ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir.

Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, belirlenmiş gündür.

Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.

Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.

(Madem hiçbir şey faydasız değil, imtihan dünyasının kurulması için gece-gündüz, küfür-iman, ruh-madde, şeklinde zıtlar kâinatta birbirine girmiş.) Elbette biliniz ki bu zıtların birbirinden ayrılacağı gün tayin edilmiştir.

Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir.

Ayrım günü belli gündür

Şüphesiz ki, (doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın ayırt edileceği) o ayrılma gününün (kıyametin) belirlenmiş bir vakti vardır.

Hal ve fasl (kıyâmet) güninin vakti mu’ayyendir.

Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur

Ayırma Günü belirlenmiş bir vakittir.

Şübhe yok ki o (hak ile batılı) ayırd etme ve hukûm verme günü ta'yîn edilmiş bir vakıtdır,

Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.

Elbette ki doğrularla yanlışları ayırma gününün bir vakti var.

Gerçekten o ayırt günü belirli bir gündür.

O ayrılık günü; hulûlü muayyen bir gündür.

Şüphesiz o hüküm günü, (herkes için) belirlenmiş bir vakittir.

Hiç şüphe yok ki, ölmüş bedenlerin yeniden diriltilerek hak ehli ile bâtıl ehli arasındaki anlaşmazlıkların nihâî hükme bağlanacağı ve ilâhî adâletin tüm ihtişâmıyla tecellî edeceği o Karar Günü, belirlenmiş bir vakitte mutlaka gerçekleşecektir.

Fasl / Ayırım günü, bir mîkât / belirlenen vakit oldu.

Şüphesiz ki ayrılma günü belirlenmiş bir vakittir.*

Şüphesiz, (mü’min’i kâfirden) ayırt etme günü (olan kıyamet), belirlenmiş bir vakittir.

GERÇEK ŞU Kİ, [doğru ile yanlış arasında] Ayrım Günü'nün 9 belirlenmiş bir vakti vardır:

Hiç şüpheniz olmasın ki ayrışma gününün vakti de belirlenmiştir. 6/2, 7/187

ŞÜPHESİZ Ayrışma Günü’nün[5526] belirlenmiş bir vakti mutlaka vardır:[5527]*

Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakitir.

(İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir. ) Evet, o “karar günü, ” vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

İyiyi kötüden ayırma gününün vakti bellidir.

Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.

Hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

bayıķ seçmek güni oldı iy vaķt.

Taḥḳīḳ ḳıyāmet güni sizüñ mīḳātuñuzdur.

Həqiqətən, (haqla batili) ayırd etmə günü (əzəldən müəyyən edilmiş) bir vaxtdır!

Lo! the Day of Decision is a fixed time,

Verily the Day of Sorting Out(5896) is a thing appointed,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.