21 Haziran 2021 - 11 Zi'l-ka'de 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nebe’ Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve cennâtin elfâfâ(n)

Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de (yetiştirmişizdir).

Ve birbirine sarmaşdolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik.

Ağaçları; sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeleri de meydana getirdik.

Ağaçlar, sebzeler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için sular indirdik.

Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler.

Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

Sarmaş dolaş bağlar, bahçeler...

Ve sarmaş bahçeler yapalım.

14,15,16. Yağmurla taneleri ve bitkileri bitirmek ve sık ağaçlı bahçeler oluşturmak için, yoğunlaşmış bulutlardan bolca yağan yağmur yağdırmadık mı?

13,14,15,16. Orada parlayıcı bir de çırağ yandırdık; tane bitsin, ot bitsin, ağaçlı bağlar bitsin için, sıkışan bulutlardan bol bol yağmur indirdik

14-15-16. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için rüzgârların sıkıştırıp yoğunlaştırdığı bulutlardan şarıl şarıl su indirmedik mi?

14,15,16. Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.

14,15,16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

14, 15, 16. Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.

Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).

Ve sarmaş dolaş bağlar bağçeler

İç içe girmiş bağlar bahçeler.

15,16. Onunla dâne, nebat ve (ağadan birbirine) sarmaşmış bağçeler çıkaralım diye.

15,16. Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım.

Çeşitli bahçeler yaptık.

14, 16. Rüzgârla sıkılan bulutlardan, tane ve ot çıkarmak, sarmaşık bahçeler bitirmek için bol bol yağmur yağdırdık.

Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeleri de.

Ve ağaçları birbirine girmiş yemyeşil bağlar, bahçeler yetiştirelim.
Bütün bunları bilen ve her şeye gücü yeten Allah sizin tek rabbiniz ve yegane ilâhınız değil mi? Rab ve ilâh olmaya layık tek varlık değil mi?
Allah, insanoğluna bunca nimetlerini cömertçe bahşederek engin lütuf ve keremini gösterdikten sonra, onu ebedî yokluğa mahkûm eder mi? Rahmetini gaddarlığa, cömertliğini cimriliğe çevirir mi? Yeri, göğü şaşmaz bir hesap ve mükemmel bir sistem halinde, hak ve adâlet üzere yaratmışken, evrenin en değerli varlığı olan insandan adâletini esirger mi? İman edip güzel davranış gösteren kullarını, nimetlere karşı nankörce davranan zâlimlerle bir tutar mı? Bir şeyi yaratırken hak ve adâleti gözeten Allah, tüm evreni kendisi için yarattığı insana haksızlık ve zulüm yapar mı? Asla! İşte bunun içindir ki:

Etrafı çevrilmiş bağ-bahçeler!

14,15,16. Tohumlar, bitkiler (ve ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bahçeler yetiştirmeniz için sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.

14,15,16. Yağmur yağdırma zamanı gelmiş bulutlardan da kendisiyle tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine girmiş bahçeler yetiştirmek için şarıl şarıl akan sular indirmedik mi?1*

ve ağaçlarla kaplı bahçeler. 8

Bitkileri birbirine dolaşmış salkım saçak bahçeleri meydana getirmedik mi? 6/99, 36/33-34

dahası, salkım saçak bahçeler (yetiştirelim diye).

Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.

14, 15, 16. Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.

Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler.

sarmaş dolaş olmuş bahçeleri onunla oluşturalım diye.

Ve birbirine girmiş sarmaş dolaş bahçeler...

Gür ağaçlı bahçeler çıkardık.

Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.

14-16. daħı indürdük śıķılmaġa yaķlaşmışlardan śu çoķ dökülici tā çıķaravuz anuñ-ile dane daħı ot daħı bostanlar telaşmışlar.

ve bostānları ki budaḳları biri birisin ṣarmış.

Eləcə də (ağacları bir-birinə) sarmaşan bağlar.

And gardens of thick foliage.

And gardens of luxurious growth?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.