27 Şubat 2021 - 15 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mürselât Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnemâ tû’adûne levâki’(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz size va’ad edilen (zalimlerin hezimeti, mü’min ve müstaz’afların zafer ve hâkimiyeti) mutlaka vuku bulacaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki size vaat edilen, mutlaka olacak.

Abdullah Parlıyan Meali

Bütün bunlara andolsun ki, size vaadolunan kıyamet, ceza, hesap mutlaka olacaktır. Bu gerçekleşecek olan kıyamet;

Ahmet Tekin Meali

Size va'dolunan, sizin tehdit edildiğiniz şeyler, kesinlikle apansız gerçekleşecektir.

Ahmet Varol Meali

Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak vaad olunduğunuz, (kıyamet) vuku bulacaktır. (Bunda hiç şübhe yoktur.)

Bahaeddin Sağlam Meali

Size vaadedilen (hakikat) gerçekleşecektir:

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir. [703][704]

Besim Atalay Meali

7,8,9,10,11. Yıldızların söndüğü, göğün de yarıldığı, dağların ufandığı, peygamberler toplandığı bir günde size söz verilen herhalde gelecektir

Cemal Külünkoğlu Meali

Vaad olunduğunuz, (kıyamet) mutlaka vuku bulacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet Vakfı Meali

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Edip Yüksel Meali

Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

Erhan Aktaş Meali

Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçekleşecektir.

Hasan Basri Çantay Meali

Ki size va'd (ve tehdîd) edilegelen şeyler behemehal vaaki (olacak) dır,

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki va'd olunup durduğunuz (o kıyâmet) mutlaka vâki' (olacak)tır.

İlyas Yorulmaz Meali

Vaat edilen şey (hesap günü) kesinlikle meydana gelecektir.

İsmail Hakkı İzmirli

Kıyamet hakkında size vaadedilen şeyler elbette olacaktır.

Kadri Çelik Meali

Ki şüphesiz size vaat edilmekte olan gerçekleşecektir.

Mahmut Kısa Meali

İşte bütün bunlara yemin olsun ki, ey insanlar; size söz verilen ölüm, kıyâmet, diriliş, hesap, cennet, cehennem gibi tehditler kesinlikle gerçekleşecektir. Ne zaman mı?

Mehmet Türk Meali

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilen (melek)lere, her şeyi kökünden koparan (fırtına)lara, gerçekleri yayan (Kur’an âyet)lerine, hak ile bâtılı ayıran, gerek mazur kılmak, gerekse uyarmak için öğüt veren (Peygamber)lere yemin olsun ki; elbette size söz verilen kıyamet, kesinlikle1 kopacaktır.2*

Muhammed Esed Meali

BAKIN, bekleyip görün denilen 4 her şey mutlaka gerçekleşecektir.

Mustafa Çavdar Meali

Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir. 7/53, 39/71

Mustafa İslamoğlu Meali

ELBETTE,[5498] tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir:*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki vaad olunduğunuz şey, elbette vukû bulacaktır.

Suat Yıldırım Meali

Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

Süleyman Ateş Meali

(Bunlara andolsun) Ki size va'dedilen, mutlaka olacaktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

Şaban Piriş Meali

Size vaadedilen elbette gerçekleşecektir.

Ümit Şimşek Meali

Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ ol kim va'de olınursız olıcıdur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!

M. Pickthall (English)

Surely that which ye are promised will befall.

Yusuf Ali (English)

Assuredly, what ye are promised must come to pass.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.