18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fasbir lihukmi rabbike velâ tuti’ minhum âśimen ev kefûrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Nebim ve ümmeti!) Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya nankör kimselere (kâfirlere ve kötülere) itaat etme. (Aksi halde Allah’ın kahrına uğrarsın.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık sabret Rabbinin hükmüne ve uyma, onlardan suçlu, yahut nankör olana.

Abdullah Parlıyan Meali

Öyleyse Rabbının hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere uyma.

Ahmet Tekin Meali

O halde, Rabbinin vereceği savunma, savaş ve yardım kararını bekleyerek, sabırla mücadeleye devam et. Onlardan bilerek günah işlemekte ısrar edene, nanköre, azgın kâfire boyun eğme.

Ahmet Varol Meali

Şu halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara veya bir nanköre itaat etme.

Ali Bulaç Meali

Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.

Ali Fikri Yavuz Meali

O halde Rabbinin hükmüne sabret, (zafer sana erişecektir). O kâfirlerden hiç bir günahkâra, yahud bir nanköre boyun eğme.

Bahaeddin Sağlam Meali

Artık Rabbinin verdiği hükme karşı sabret. Ve onlardan günahkâr ve nankör olanlara boyun eğme.

Bayraktar Bayraklı Meali

Artık Rabbinin hükmüne sabret; onlardan hiçbir günahkâra, hiçbir nanköre boyun eğme!

Besim Atalay Meali

İmdi, sen Tanrının hükmüne sabret, içlerinden hem günahlıya, hem de kâfir olanlara başeğme

Cemal Külünkoğlu Meali

Öyleyse, Rabbinin hükmünü sabırla bekle! Onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbinin hükmüne kadar sabret; onların günah işleyen ve inkarcı olanlarına uyma.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

Diyanet Vakfı Meali

Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.

Edip Yüksel Meali

Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre

Erhan Aktaş Meali

Artık Rabb'inin hükmü için sabret. Onlardan, günahkârlara ve gerçeği yalanlayan nankörlere uyma.

Hasan Basri Çantay Meali

Artık Rabbinin hükmüne (rızaa ile) sabret. Onlardan hiçbir günahkâra, yahud hiçbir nanköre boyun eğme.

Hayrat Neşriyat Meali

O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkâra veya azılı kâfire itâat etme!

İlyas Yorulmaz Meali

O halde Rabbinin hükmünü terk etme (sabret), onlardan günahkâr veya doğruları inkâr edenlere de itaat etme.

İsmail Hakkı İzmirli

Artık nusrat gelinceye kadar Rabbinin hükmüne sabret, onlardan günahkâr ve nankör olana [⁷] itaat etme.*

Kadri Çelik Meali

Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya kâfir olana itaat etme.

Mahmut Kısa Meali

Öyleyse, Rabb’inin hükmü gerçekleşinceye kadar, kafirlerin yapıp ettiklerine sabret; onlardan hiç bir nanköre, hiçbir günahkâra boyun eğme! İnkârcıların hatırı için Kur’an ilkelerinden zerre kadar taviz verme; onlar seni susturmak veya senden taviz koparmak için ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, asla geri adım atma!

Mehmet Türk Meali

Öyleyse, Rabbinin hükmünü vermesi için sabret ve onlardan günâhkâr veya nankör (kâfirlere) itaat etme.

Muhammed Esed Meali

Öyleyse Rabbinin hükmünü sabırla bekle 22 ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre uyma;

Mustafa Çavdar Meali

O halde Rabbinin sana yüklediği görevin zorluklarına göğüs gererek sabret, sakın günaha ve küfre dalan kimselere boyun eğme! 6/33-34, 30/60

Mustafa İslamoğlu Meali

artık Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkâr veya nanköre uyma!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan bir günahkâra veya bir nanköre itaat etme.

Suat Yıldırım Meali

O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.

Süleyman Ateş Meali

O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara, yahut nanköre ita'at etme.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı davran. Günahkarlara da ayetleri görmezlikten gelenlere de boyun eğme.

Şaban Piriş Meali

Öyleyse, Rabbinin hükmü için sabret, onlardan hiç bir günahkara ve kafire itaat etme.

Ümit Şimşek Meali

Rabbin hükmedinceye kadar sabret; onlardan hiçbir günahkâra ve nanköre boyun eğme.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.

Eski Anadolu Türkçesi

pes śabr eyle çalabuñ hükmine daħı muŧį' olma anlardan yazuķluya yā küfr eyleyiciye.

Bunyadov-Memmedeliyev

Elə isə Rəbbinin hökmünə səbr et və onlardan (Məkkə müşriklərindən) günahkar və nankor olana boyun əymə!

M. Pickthall (English)

So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever.

Yusuf Ali (English)

Therefore be patient with constancy to the Command of thy Lord, and hearken not to the sinner or the ingrate among them.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.