26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ nahnu nezzelnâ ‘aleyke-lkur-âne tenzîlâ(n)

Şüphe yok ki biz indirdik Kur'an'ı sana ayetayet ve zamanzaman.

(Ey Nebim!) Gerçek şu ki, Kur’an’ı Senin üzerine ’belirli aralıklarla ve parça parça (tenzil yoluyla)’ indiren Biziz, Biz.

Şüphe yok ki, biz indirdik Kur'ân'ı sana ayet ayet, zaman zaman.

Sorumluluklarını tevdi etmek üzere Kur’anı sana bölüm bölüm indiren biziz biz.

Şüphesiz sana Kur'an'ı parça parça biz indirdik.

Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.

Gerçekten biz, Kur'an'ı sana ayet ayet indirdik.

Biz gerçekten Kur’anı, sana peyderpey indiriyoruz.

Kur'ân'ı sana biz indirdik.

Biz sana Kur'anı yavaş yavaş indirdik

Gerçekten biz, Kur'an'ı sana parça parça, ayet ayet indirdik.

Biz sana Kur’ân’ı gökden inzâl iyledik.

Kuran'ı sana indiren şüphesiz Biziz.

Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.

Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.

Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste

Kur'an'ı sana parça parça indirdik.

Hakıykat, Kur'ânı sana ceste ceste biz indirdik biz.

(Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki, Kur'ân'ı sana (hikmetli bir şekilde) kısım kısım indirdik!

Elbetteki sana Kur’an’ı biz indirdik.

Gerçekten Kur’an’ı bir gönül bilgisi olarak bölüm bölüm bildiren Biziz.

Sana Kur/an/ı muhtelif zamanlarda indirdik.

Şüphesiz Kur'an'ı senin üzerine aşama aşama indiren biziz, biz.

Ey Şanlı Elçi! Emîn ol ki, bu Kur’an’ı sana gönderen Biziz!

Âyetler halinde Kur’ân’ı sana biz indirdik biz!

Kur’an’ı sana peyder pey indiren elbette biziz, biz.

(Ey Muhammed!) Gerçek şu ki, Kur’an’ı sana bölüm bölüm indiren, Biziz, Biz.

GERÇEK ŞU Kİ, [ey iman eden,] bu Kur’an'ı sana safha safha indiren 21 Biziz, gerçek bir armağan (olarak!)

Hiç şüphesiz bu Kuran’ı sana aşama aşama indiren biziz. 17/105...107, 25/32

ELBET BİZ, evet Biziz Kur’an’ı sana tedricî bir süreç içinde indirmekte olan;

Muhakkak ki Biz ancak Biz, Kur'an'ı senin üzerine vakit vakit indirdik.

Ey Resulüm! Kur'ân'ı sana parça parça Biz indiriyoruz.

Muhakkak Biziz, Biz ki sana Kur'an'ı parça parça indirdik.

Bu Kur’an’ı sana parça parça Biz indirdik Biz!

Şüphesiz Kur'an'ı sana aşama aşama indiren biziz.

Kur'ân'ı sana peyderpey indiren Biziz.

Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!

bayıķ biz indürdük üzerüñe ķur’ān’ı indürmek.

Biz indürdük senüñ üstüñe yā Muḥammed Ḳur’ānı indürmek.

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz Qur’anı sənə tədriclə (ayə-ayə, surə-surə) nazil etdik.

Lo! We, even We, have revealed unto thee the Qur’an, a revelation;

It is We Who have sent down the Qur´an to thee by stages.(5855)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.