17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnsan Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve yutâfu ‘aleyhim bi-âniyetin min fiddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ

Ve sunulur onlara gümüş kadehler ve sırça sağraklar.

Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır.

Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kadehler dolaştırılır.

Huzurlarında dolu, gümüş tabaklar, dolu billur kupalar dolaştırılır.

Etraflarında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.

Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır.

Onlara (hizmet için) gümüşten billûr kaplar ve sürahilerle (etraflarında) dolaşılır.

Onlara gümüş kaplarda ve billur testilerde hizmet sunulur.

15,16. Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kaseler dolaştırılacaktır. Sanki gümüşten yapılmış kristaller. Onları kendi arzularına göre belirleyeceklerdir.

Onlar için gümüş kablar, billur kâseler dolaştırılır.

(Hizmet için) gümüşten billûr kaplar ve sürahilerle (etraflarında) dolaşılır.

15,16. Ânlar içün gümüşden destiler ve kâseler gezdirilecek ve istenildiği kadar doldırılacakdır.

Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.

Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

15, 16. Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.  *

Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.

Hem dolaşılır üzerlerine gümüşten kaplar ve küplerle ki billûrlar

Gümüşten kaplar ve billur kupalarla aralarında dolaşılır.

Onlara gümüşden billur kablar, kupalar dolaşdırılır.

Etraflarında da gümüşten billûr (gibi) olmuş kaplar ve bardaklar dolaştırılır.(1)*

Gümüş ve kristal içinde içecek dolu bardaklarla onların etrafında dolanılır.

Onlara billur gibi parlak gümüşten kaplar, kupalaş dolaştırılacaktır.

12, 18. Sabırlarına karşı mükâfat olmak üzere onlara Cennet, ipekli elbise verdi. Onlar orada tahtlar üzerinde yan gelecekler, ne güneş ne de sert soğuk görmeyecekler [³]. Onun ağaçları onlara yakından gölge salacak, meyveleri de kolay kolay toplanacaktır. Onlara gümüşten billûr gibi şeffaf kaplar, sürahilerle her nevi içki dolaştırılacak, gümüşten olan o şeffaf kapları onlara, arzu ettikleri [⁴] kadar verecekler. Onlara zencefil [⁵] katılmış şarap içirilecek. Zencefil tadında olan o içki Cennette öyle bir kaynaktır ki kolay içilmekte ona Selsebil adı verilir [⁶].*

Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır.

Etraflarında gümüş tepsiler, billur kadehler sunan hizmetçiler dönüp duracak.

Parlatılmış gümüş kaplar ve bardaklar ile çevrelerinde dolaşılır.

Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılacaktır.

Çevrelerinde gümüşten kaplar ve gümüş (renkli) billur kâseler, dolaştırılacaktır.

Onlar gümüşten kaplar ve kristal[e benzeyen] kadehlerle karşılanacaklar

Etraflarında gümüş kaplar ve billur kâselerle ikram eden hizmetçiler dolaşacak. 52/23-24, 56/18-19

Gümüş (parlaklığında) kaplar ve billur gibi kupalarla kendilerine servis yapılacak;[5480]*

Ve onların üzerlerine gümüşten kaplar ile ve billûrdan küpler ile dolaşılır.

15, 16. Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.

Yanlarında gümüş kablar, billur kupalar dolaştırılır.

Çevrelerinde gümüş kaplar, billurlaşmış bardaklar dolaştırılır.

Çevrelerinde ise gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.

Etraflarında gümüş kadehler ve billûr kupalar dolaştırılır.

Çevrelerinde, gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar.

daħı degzindürinür anlaruñ üzere ķabıla gümişden daħı ķulpsuz bardaķlarıla oldılar şişeler.

Daḫı gezer üstlerine dürlü ni‘metler gümişden ḳaplar‐ıla ve dürlü şarāblarıbrıḳlar‐ıla.

(Cənnətdəki xidmətçilər) onların ətrafında gümüş qablar və büllur qədəhlərlə dolanacaqlar.

Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass

And amongst them will be passed round vessels of silver(5847) and goblets of crystal,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.