20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kıyâme Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)

O gün önce yaptığı da haber verilir insana, sonra yaptığı da.

O gün insana, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler, (yaptığı ibadet ve hizmetleri, yerine getirmesi gerektiği halde terk ettikleri) hepsi (bir bir) kendisine haber verilecektir.

O gün insanın yapıp öne sürdüğü veya yapmayıp geri bıraktığı iyilik ve kötülük herşey kendisine bildirilmiş olacak.

O gün insan, öncelik verdiği,önceden gönderdiği,ihmal edip geri bıraktığı amelleri ortaya konarak hesaba çekilir.

İnsana o gün neyi öne sürdüğü ve neyi geri bıraktığı haber verilir.

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

O gün insan işlediği ve işlemediği amellerle uyarılır, (yaptığı ve yapmadığı her şey kendisine anlatılır ve hesaba çekilir.)

O gün, insan ne yapmışsa ve neyi ihmal etmişse her şey ona haber verilecektir.

O gün, insana, yaptıkları da yapmadıkları da haber verilir.

O gün insana, önünde, sonunda yaptıklarından haber verilir

O gün insana, yaptığı ve (yapmak zorunda olduğu halde) yapmadığı her şey bir bir bildirilecektir.

O gün insâna sağlığında işlediği ve arkada bırakdığı a’mâli ihbâr idilecekdir.

O gün, insanoğluna önde ve sonda yaptığı ne varsa bildirilir.

O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

O gün insana, yapıp yapmadığı herşey haber verilir.

O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar

İzin Günü, o insan, yaptıklarından da yapması gerektiği halde yapmadıklarından da bir bir haberdar edilir.

O gün insana, önden yolladığı şeyler (amel ve hareketler) le geri bırakdığı (ne varsa, hepsi) haber verilecek.

O gün insan, (yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geri bıraktığı (herşeyi)nden haberdâr edilir.

O gün insana, yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıkları bizatihi kendisine haber verilir.

O gün insana ne iyilik işlediyse, ne kötülük işlediyse hepsi bildirilecektir.

O gün insanın ileri götürdüğü, geri bıraktığı şeyler, kendisine haber verilecek.

İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

İşte O gün insana, yaptığı ve yapması gerektiği hâlde yapmadığı iyi-kötü her şey haber verilecektir.

İnsan o gün, önceden yapıp sunduğu ve ertelediği şeylerle ilgili bilgilendirilir.

İnsanın dünyada yaptığı gizli açık her şey ortaya çıkar. Yapması gerekip de yapmadığı şeyler sıralanır. Yeryüzünde yaşarken Allah’a olan inancından sorulur. Allah’ın yolundan gidip gitmediği sorulur. Allah’ın yasalarına uyup uymadığından sorulur. Her şey bir bir sorgulanır. Dünyada insana verilen her şey. Mevki, makam, mal, mülk, para, akıl, zekâ, sağlık, eş, çocuk, anne, baba, akrabalar, kardeşler, arkadaşlar ne varsa hepsinden tek tek sorgudan geçirilir. Sorgulanmayan hiç bir şey kalmaz. İnsanın yaptıkları yapması gerekip de yapmadıkları her şey tek tek elden geçirilir ve mizana konur. Allah’a inanıyor muydu? Hayır! Atın cehenneme! Allah’ın yasalarına uyuyor muydu? Hayır! Atın cehenneme! Ancak Allah’a inananlar, Allah’ın yasalarına uyanlar, yaptıklarıyla yapamadıklarıyla sorgulanır. Hesapları tartılır. Karşılığı verilir. Eylemlerinde nifak yoksa samimiyetle emirleri yerine getirmişlerse, hataları kusurları af edilir.

O gün, (dünyada yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geride bıraktığı ne varsa insana bildirilecektir.

O gün insana, (dünya hayatında) yaptığı ve yapmadığı her şey bildirilir.

O Gün insana, yaptığı ve yapmadığı her şey ⁴ bildirilecek:

4 Lafzen, “insanın önüne koyduğu ve arkasında bıraktığı”, yani yaptığı veya ihmal ettiği iyi ve kötü her şey (Zemahşerî).

Ve o gün insana önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek. 2/110, 82/5

o gün insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek;[5450]

[5450] Ya da: “Yaptıkları veya yapması gerekip de yapmadıkları..”

O gün insana ileri götürmüş olduğu şeyler ile geriye bırakmış olduğu şeyler haber verilecektir.

O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.

(O zaman) İnsanın yapıp öne sürdüğü, (yapmayıp) geri bıraktığı herşey kendisine haber verilir.

Neye öncelik verdiği neyi ertelediği o gün insana tek tek bildirilir[*].

[*] "İnsanlar sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. (Onlara denir ki) "Karşımıza, ilk yarattığımız gibi (tek tek) geldiniz. Aslında sizin iç... Devamı..

O gün insana yaptıkları ve erteledikleri haber verilir.

Yaptığı da, yapmadığı da o gün insana bildirilir.

Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da.

ħaber virinile ādemį ol gün anı kim ilerü duttı daħı śoña ķodı.

Ḫaber virilür ādem oġlına ol günde ki kim işledi‐y‐ise evvelde, āḫirde.

O gün insana öncə etdiyi və sonraya qoyduğu nə varsa (sağlığında dünyada gördüyü işlər və öləndən sonra qoyub getdiyi yaxşı, pis nə varsa, hamısı) xəbər veriləcəkdir!

On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.

That Day will Man be told (all) that he put forward, and all that he put back.(5818)

5818 All good and bad deeds, positive and negative, i.e., all sins of commission and omission, and all the good that a man did and all the evil that h... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.