20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velem neku nut’imu-lmiskîn(e)

Ve yoksulu doyurmazdık.

"Yoksulları da (ihtiyaçlarını giderecek ve hayatlarını onurlu ve huzurlu geçirecek şekilde) yedirmez (ve giydirmez)dik. (Ülkede bunu temin edecek adil ve asil bir düzen için gayret göstermezdik.)"

ne de yoksulları doyururduk.

“Çevresi, çaresi olmayan yoksulu, doyurmadık.”

Yoksula da yedirmezdik.

'Yoksula yedirmezdik.'

Yoksula yedirmezdik,

Miskinlere yemek yedirmedik.

43,44,45,46,47. Onlar da şöyle cevap vereceklerdir: “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.”

Yoksulları doyurmazdık!

Yoksullara yedirmezdik.”

hiç bir fakiri beslemedik,

"Düşkün kimseyi doyurmuyorduk."

“Yoksula yedirmezdik.”

Yoksulu doyurmuyorduk;

Yoksulu doyurmuyorduk,

"Yoksula da yedirmezdik."

"Yoksula da yedirmezdik."

Ve fukaraya yemek yedirmezdik

43-44. (Kâfirler) derler ki: “Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula da yedirmezdik.”

Bu âyet-i kerîmelerde, kâfirlerin de furûî hususlar olan namaz ve zekât gibi konulardan ötürü hesaba çekileceklerine delil vardır. Kâfirleri, ebedî ce... Devamı..

“Miskine yediren değildik.”

«Yoksula yedirmezdik»,

“Yoksulu da doyurmazdık.”

“Yoksulları doyuranlardan olmadık.”

yoksulları doyurmazdık,

Yoksulu yedirmezdik,

Yoksulu da doyurmazdık.

“Yoksula da yedirmezdik.”

Bunun doğal sonucu olarak tamamen lüks ve sefahate dalar, yoksulları doyurmazdık.Ekonomik ve toplumsal kulluğa aldırış etmezdik!”

“Miskînler’i / Düşkün Yoksullar’ı doyuruyor da değildik”.

Hiç, aç-yoksul doyurmadık,

"Yoksullara sahip çıkıp onları giydirip doyurmazdık!"

Yoksulu doyurmazdık.

43,44. Onlar da: “Biz namaz kılmazdık, yoksula yedirmezdik.” derler.

ne de yoksulları doyururduk;

– Fakir fukarayı doyurmazdık. 9/75-76, 36/47

hem de yoksulları doyurmazdık;[⁵⁴³⁶]

[5436] Yani: Ne Allah’a ne de kullara karşı sorumlu davranırdık. Benzer bir üslûp için bkz: 107. sûre.

"Yoksulu doyulmazdık" (O’nun yoksul kullarına acımazdık);

Ve yoksula yedirmezdik.

Ve yoksullara taam verir de olmadık.»

Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.

Yoksula da yedirmezdik.

"Fukarâyı it'âm itmezdik,"

“Yoksulları doyurmazdık.

Düşkünleri doyurmuyorduk.

“Yoksulları doyurmazdık.

"Yoksulu yedirip doyurmuyorduk."

[306b] “daħı olmaduķ ŧa'am virürüz yoħsula.”

Daḫı miskinlere yimek yidürenlerden degül‐idük.

Yoxsulu da yedirtməzdik;

Nor did we feed the wretched.

"Nor were we of those who fed the indigent;"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.