3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû lem neku mine-lmusallîn(e)

Derler ki: Namaz kılmazdık.

(Onlar ise) "Biz (doğru dürüst) namaz kılanlardan (ve okuduğumuz Fatiha’da Rabbimize verdiğimiz sözlerde duranlardan) değildik"

[Not: Örneğin; beş vakit namazda okuduğumuz Fatiha’da, günde 40 sefer: “Ya Rabbi, ğadabına uğrayan Siyonist Yahudi merkezlerin ve dalâlete kayan ve he... Devamı..

Berikiler diyecekler ki: “Biz ne namaz kılanlardan idik,

Onlar:
“- Biz namaz kılanlardan, dua ve niyaz ile Allah'a sığınanlardan, peygamberi salât ü selâm ile ananlardan, peygambere tabi olanlardan olmadık.” dediler.

Derler ki: "Biz namaz kılanlardan değildik.

Onlar: 'Biz namaz kılanlardan değildik' dediler.

Onlar şöyle derler: “- Biz namaz kılanlardan değildik,

Onlar: Biz namaz kılanlardan olmadık.

43,44,45,46,47. Onlar da şöyle cevap vereceklerdir: “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.”

Diyeler ki: «Bizler namaz kılmazdık!

Cehennemlikler diyecekler ki: “Biz Hak'tan yana olanlardan/kulluk edenlerden değildik.”

“Musallin” kelimesini “namaz kılanlar” anlamında değil de “Hak’tan yana olanlar, insanca yaşamaya çalışanlar, sorumluluklarını bilinçli şekilde yerine... Devamı..

Ânlar da: "Biz hiç ’ibâdet itmedik,

Onlar derler ki: "Namaz kılanlardan değildik."

Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.”

Onlar şöyle cevap verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik;

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik,

Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"

Bu ayetle başlayan ifadeler, hem dindar ve hem dinsiz inkarcıları tanımlamaktadır.Burada "desteklemezdik/namaz kılmazdık" diye çevirdiğimiz kelime, ba... Devamı..

Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."

Derler: biz namaz kılanlardan değildik

43-44. (Kâfirler) derler ki: “Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula da yedirmezdik.”

Bu âyet-i kerîmelerde, kâfirlerin de furûî hususlar olan namaz ve zekât gibi konulardan ötürü hesaba çekileceklerine delil vardır. Kâfirleri, ebedî ce... Devamı..

“Musallin”¹den olmadık.” dediler.

1- Çoğunlukla çevirilerde; “musallin” sözcüğüne, “namaz kılanlar” olarak anlam verilmekte ve bu ayetin çevirisi “Namaz kılanlardan olmadık” şeklinde y... Devamı..

(Günahkârlar) dediler (derler): «Biz namaz kılanlardan değildik».

(Onlar şöyle) dediler: “(Biz) namaz kılanlardan değildik.”

Onlarda “Biz namaz kılanlardan değildik.”

Diyecekler: "Biz yalvarıya durmazdık,

Onlar diyecekler ki namaz kılanlardan değildik,

Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.”

Onlar, “Biz namaz kılanlardan değildik” dediler.

Çünkübiz,” diye cevap verecekler, “namaz kılanlardan değildik! Türlü bahanelerle namazı terk ederdik. Bedenî ve bireysel hayatımızda Allah’ın tek rab ve ilâh oluşuna teslim olmazdık ve hak ile bâtılın mücâdelesinde müminler safında yerimizi almazdık!

Dediler ki: “Namaz Kılanlar’dan değildik”.

Cevap verirler: " hiç namaz niyaz bilmedik, "

Günahkârlar; "Salat-ı ikame edenlerden değildik!"

(Onlar da) şöyle diyecekler: “Biz [salât] (ibadet) edenlerden değildik. [*]

Buradaki [salat/musallîn] kavramıyla verilen mesaj, “Biz, (Allah’tan) yana olanlardan değildik” şeklinde anlaşılmalıdır. Çünkü vahye, risalete ve ahir... Devamı..

43,44. Onlar da: “Biz namaz kılmazdık, yoksula yedirmezdik.” derler.

Berikiler “Biz” diyecekler, “ne namaz kılanlardan idik, ²⁶

26 Bu ilk dönem suresi nazil olduğu sırada namazın (salât) müminlere henüz farz kılınmamış olmasından dolayı, bu terimin, yukarıdaki bağlamda en geniş... Devamı..

– Biz Allah ile bağımızı koparıp namaz kılmazdık. 18/100...105

Cevap verecekler: “Biz hem Allah’la bağımızı koparmıştık,[⁵⁴³⁵]

[5435] Lafzen: “İbadet etmezdik” veya “namaz kılmazdık”.

Onlar da: "Biz namaz kılanlardan değildik." (Rabbimizin emrini dinlemezdik)

Dediler ki: "Biz namaz kılanlardan olmadık"

Dediler ki: «Biz namaz kılanlardan olmadık.

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik.

(Onlar da) Dediler ki: "Biz namaz kılanlardan olmadık."

Mücrimler cevâb virerek: "Biz dünyâda namâz kılmazdık."

Onlar da, “Biz namaz kılan kişiler değildik.” derler.

-Namaz kılanlardan değildik, dediler.

Derler ki: “Biz namaz kılmazdık.

Cevap verdiler: "Namazı/duayı yerine getirenlerden değildik."

eyittiler “olmaduķ namāz ķılıcılardan.”

Eyideler: Biz namāz ḳılıcılardan degül‐idük.

Onlar deyəcəklər: “Biz namaz qılanlardan deyildik;

They will answer: We were not of those who prayed

They will say: "We were not of those who prayed;"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.