16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müddessir Suresi 18. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnehu fekkera ve kadder(a)

Şüphe yok ki o, iyice bir düşündü de kendince ölçtübiçti.

Çünkü o (azıtmış kişiler ve onun gibiler) kesinlikle, düşündü taşındı ve (Kur’an’a ve vicdanına ters) bir ölçü ve düzen (tayin ve) takdir edip (uydurdu).

Bakınız mesajlarımız inkâr edenlere ulaştırıldığında, onları nasıl tesirsiz hale getireceğini düşünüp ölçtü, biçti.

O Kur'ân'a ve İslâm'ı tebliğe nasıl karşı çıkacağını düşündü ve plan yaptı.

Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. [2]

2.Yani "içinden, Kur`an-ı Kerim hakkında ne diyeceğini düşündü ve bununla ilgili bir tesbit yaptı." Türkçe meallerin çoğunda âyetin metnindeki: "Kadde... Devamı..

Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.

Çünkü o (Velid İbni Muğire), kendi kendine bir düşündü ve (zannınca peygambere söyliyecek sözünü) uydurub kurdu.

Zira o, düşündü, ölçtü, biçti.

18,19,20. Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti!

O, düşündü, taşındı

Çünkü o, (Kur'an'a nasıl karşı çıkacağını) düşündü ve plan yaptı.

Kur’ân’a karşu gelmek içün tertîbât aldı.

Çünkü o, düşündü, ölçtü biçti;

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

O, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.

Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti

18-19-20-21. O (Velîd b. Muğîre, Peygambere ve Kur’ân’a karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiğine dair kendisine müracaat edenlere ne cevap vereceği hususunda onlara ardını dönerek) düşündü (taşındı), *ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti! Evet, kahrolası (kâfir), ne biçim ölçtü biçti! Sonra (Peygamberi ve Kur’ân’ı nasıl tenkîd ve tekzîb edeceğini, daha da inceden inceye düşünmeye başlayarak, düşünceli düşünceli etrafına) bakındı,

* “…ölçtü biçti”; Peygamberi [sallallahu aleyhi vesellem] ve Kur’ân-ı Kerîm’i nasıl tenkîd ve tekzîb edeceği hususunda inceden inceye hesaplar yapmaya... Devamı..

Düşündü ve karar verdi.

Çünkü o (Kur'an hakkında ne diyeceğini) uzun uzadıya düşündü, (kendine göre gûyâ bir) ölçü koydu.

Çünki o, (Kur'ân hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya) düşündü ve ölçtü biçti.

Şüphesiz O (Kur’an’a ve İslâm’a nasıl karşı çıkacağını) düşündü ve (bunu engellemek için bir) plan yaptı.

Şüphesiz ki o düşündü ve planladı.

Çünkü o, Kur’an için düşündü taşındı, ölçtü biçti de!

Çünkü o, Kur/an hakkında düşündü, taşındı, ölçtü, biçti.

Çünkü o; düşündü taşındı, ölçtü biçti.

O düşündü ve değerlendirme yaptı.

Çünkü o, ayetlerimiz kendisine tebliğ edilince onları reddetmek için ne yapacağını şöyle bir düşündü, nasıl davranacağını inceden inceyeölçtü biçti,

O, düşündü; değerlendirdi.

18,19. Düşündü taşındı, // haince hesaplar yaptı,

Çünkü ayetlerimiz hakkında şımarıkça ölçtü biçti.

Şüphesiz ki o, düşündü ve ölçüp biçti.

Zirâ o, düşündü, ölçtü-biçti,

Bakınız, [mesajlarımız hakikati inkara şartlanmış olan birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini] düşünür ve (onu) hesaplar,

O, Kuran hakkında aklı sıra düşündü-taşındı, ölçtü biçti. 10/38, 11/13-14

Çünkü o (vahiy hakkında)[⁵⁴¹²] sığ ve yanlış düşündü,[⁵⁴¹³] ölçüp biçti;

[5412] Bu pasaj tümüyle vahiy hakkındadır ve üzerinde fikir yürütülen de vahiydir. Bu âyetler vahye yamuk ve sığ bakan herkesi kapsar. Fakat bu tipin ... Devamı..

Çünkü o kâfir (topluluğunun karşısında Kur'an hakkında ne diyeceğini) uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. (Şirk ve küfürle dolu kafasında kendine göre bir değerlendirme yaptı.)

Muhakkak ki o düşündü, ölçtü, biçti.

Şüphe yok ki o, düşündü, ve ölçtü biçti.

O düşündü, ölçtü, biçti. . .

Zira o düşündü, ölçtü, biçti.

O düşündi ve takdîr itdi.

O düşündü, ölçtü biçti.

Çünkü o düşündü ve karar verdi ..

Düşünüp taşındı, ölçüp biçti.

Derin derin düşündü o; ölçtü-biçti.

bayıķ ol endįşe eyledi daħı endāze eyledi.

Ol fikr idüp taḳdīr eyledi nefsinde.

O (Qur’an barəsində) fikirləşdi və (orada deyilənləri öz ürəyində) ölçdü-biçdi.

For lo! he did consider; then he planned

For he thought and he plotted;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.