22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veżkuri-sme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(n)

(Ey Nebiyyi Zişanım!) Sadece Rabbinin ismini, (Sahibinin hikmet ve kudretini düşünerek, devamlı) zikret ve kendini her şeyden çekerek, (maddi ve nefsani şeylerden kalben alâkanı keserek ve gönlünü Mevlâ’ndan gayrısından-masivadan temizleyerek), yalnızca O’na yönel (ki huzur ve kurtuluş bundadır).

Ve an Rabbinin adını ve gönlünü ona tam bağla.

Ama hem gece hem gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O'na ada.

Rabbinin adını zikre, şükre devam et, Rabbine ibadet et, Rabbinin dinini, şeriatını anlat. Bütün varlığınla O'na yönel.

Rabbinin adını an ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel. [1]*

Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel.

Hem Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek O'na ihlâs ile ibadet et.

Artık (geceleyin) Rabbinin ismini an ve (O’ndan başka) her şeyden ilişkini kes.

2,3,4,5,6,7,8. Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver![689]*

Tanrının adını an, O'na doğru iyi yönel!

Rabbinin adını an (O'nu düşün) ve bütün benliğinle/varlığınla yalnız O'na yönel (O'na teslim ol)!

Rabbinin adını an; herşeyi bırakıp yalnız O'na yönel,

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.

Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel.

Rabbinin ismini an ve tüm gönlünle O'na yönel.

Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

Hem rabbının ismini an ve masivâdan kesilerek ona çekil

Rabb'inin adını an ve bütün benliğinle yalnızca O'na yönel.

Rabbinin adını an. (İbâdetinde Ondan başka herşeyden kesilerek) yalnız Ona yönel.

O hâlde Rabbinin ismini zikret ve herşeyden alâka(nı) keserek O'na yönel!(2)*

Rabbinin ismini hatırla (an) ve Rabbine samimi olarak yönel.

Rabbinin adını an, halktan kesilerek O/na yönel.

Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel.

O hâlde, her an ve her yerde Rabb’inin ismini an ve seni gaflete sürükleyebilecek her şeyden sıyrılarak bütün ruhunla, bütün benliğinle O’na yönel!

Rabbinin adını an; büsbütün çekilerek kendini O’na ver!

Rabbinin adını an! Bütün varlığınla O’na yönel!

8,9. (Ey Muhammed!) Rabbinin adını sürekli an ve bütün varlığınla, doğunun da batının da Rabbi ve tek ilâh kendisi olan, O (Allah’a) yönel ve (yalnız) Onun himayesine sığın.

ama [hem gece hem gündüz] Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O'na ada.

Sürekli Rabbinin adını an ve tüm varlığını O
a ada! 6/162...165

İmdi, Rabbinin adını an ve bütün varlığını O’na vakfet!

Ve Rabbin ismini zikret ve O'na yönel.

Rabbinin yüce adını zikret, fânilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel.

Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O'na yönel.

Sahibinin özelliğini[*] aklından çıkarma ve her şeyinle O’na yönel!*

Rabbinin ismini zikret ve her şeyi bırakıp yalnız ona yönel.

Rabbinin adını an ve sadece Ona yönel.

Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel!

daħı aña çalabuñ adını daħı kesil andın yaña kesilmek.

Daḫı ẕikr eyle Tañrıñ adını ve anuñ ‘ibādetine kesil kesilmek.

Rəbbinin adını zikr et və (hər şeyi buraxıb) Ona tərəf yönəl.

So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion

But keep in remembrance the name of thy Lord and devote thyself to Him whole-heartedly.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.