8 Mart 2021 - 24 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne nâşi-ete-lleyli hiye eşeddu vat-en ve akvemu kîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz gece neş’esi (insanın biraz uyuyup dinlendikten sonra kalkıp ibadete yönelmesi, gönül lezzeti bakımından; beyin, beden ve ruh arasında tam bir uyum ve huzur sağlamak ve) etkili olmak açısından daha sağlamdır, (şuurlu bir) okuyuşa ve kavrayışa daha elverişli bulunmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki geceleyin kalkmak, pek meşakkatlidir, fakat ibadet için de gece, pek uygun.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve daha güçlü olur ve okuma da berraklaşır yani gündüz için malzeme hazırlanmış olur.

Ahmet Tekin Meali

Gece kalkarak yapılan ibadet, ilmî çalışma, gündüz yapılandan daha etkili, daha kalıcı, daha samimidir. Kur'ân daha iyi anlaşılır. Söz daha güzel söylenir, daha iyi dinlenir, daha derin manalara nüfûz edilir.

Ahmet Varol Meali

Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.

Ali Bulaç Meali

Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, (Kur'an'ı) okuyuş bakımından da daha sağlamdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü gece saatlerinde olan işler, (kalbe) daha iyi oturur ve gece sözleri daha düzgün ve sağlam olur.

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3,4,5,6,7,8. Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver![689]*

Besim Atalay Meali (1962)

Çünkü geceleyin kalkmak, çok daha güç, sözce daha da uygundur

Cemal Külünkoğlu Meali

Doğrusu gece vakti (motivasyon bakımından) zihin (gündüzden) daha zinde olur. Okunanlar daha da berraklaşır (derin anlamlara nüfuz eder).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.

Edip Yüksel Meali

Kuşkusuz gece kalkıp meditasyonda bulunmak çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır

Erhan Aktaş Meali

Kuşkusuz gece, bir oluşu gerçekleştirmek için söz¹ bakımından daha etkilidir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Gerçek, gece (yatağından ibâdete) kalkan nefs (yok mu?) o, hem uygunluk i'tibariyle daha kuvvetlidir, hem kıraatçe daha sağlamdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur'ân'ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir.

İlyas Yorulmaz Meali

Gecenin inşaası, sözün düşünülmesi için zaman olarak daha uygun ve söz daha güçlü anlaşılır.

İsmail Hakkı İzmirli

Gece kalkmak daha ziyade külfetlidir [⁵]. Kıraati ise daha dürüsttür [⁶].*

Kadri Çelik Meali

Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır.

Mahmut Kısa Meali

Bu görevi başarabilmek için, öncelikle kendi iç dünyanda büyük bir devrim gerçekleştirerek kalben tam bir güvene ulaşman, sarsılmaz bir imana ve derin bir bilince sahip olman gerekiyor. Bunun tek yolu da, gecenin dingin vakitlerinde Kur’an’la birlikte olmaktır. Çünkü geceleyin kalkıp Kur’an okumak, gündüzkine nazaran daha dokunaklı, daha etkileyicidir ve bu tarz bir okuyuş, daha akılda kalıcı, daha sağlam ve daha verimli olur.

Mehmet Türk Meali

Doğrusu gece (ibâdetinin) neşesi çok daha samimî, okunanı anlama bakımından çok daha etkilidir.1*

Muhammed Esed Meali

[ve] gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır, 4

Mustafa Çavdar Meali

Şüphesiz gecenin sakinliği ve sessizliği vahyi anlaman için daha etkilidir. 76/26

Mustafa İslamoğlu Meali

elbet (şu) gece dirilişi[5378] var ya: işte o pek derin bir iz bırakır[5379] ve okuyuş açısından daha bir etkilidir;[5380]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, geceleyin kalkış, o daha muvafıktır ve kıraatca da daha sağlamdır.

Suat Yıldırım Meali

Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur'ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. *

Süleyman Ateş Meali

Gerçekten gece kalk(ıp ibadet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz (du'a) daha etkilidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gece ortamı daha etkili ve (o sırada) okuma daha kalıcı olur.

Şaban Piriş Meali

Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir.

Ümit Şimşek Meali

Muhakkak ki, gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ gice śa'atları ol ķavıraķdur muvālıķ olmaķdın yaña daħı ŝābitirekdür sözdin yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq üçün) qalxmaq (çox çətin olsa da) daha əlverişli və (o zaman) söz demək (Qur’an oxumaq, dua etmək) daha münasibdir!

M. Pickthall (English)

Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.

Yusuf Ali (English)

Truly the rising by night is most potent for governing (the soul), and most suitable for (framing) the Word(5758) (of Prayer and Praise).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.