24 Haziran 2021 - 14 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnâ senulkî ‘aleyke kavlen śekîlâ(n)

Doğrusu Biz Senin üzerine oldukça ağır bir söz (Vahy-i İlahi gibi çetin bir emanet) yükleyeceğiz (ve Seni büyük mesuliyet altına sokacağız).

Gerçekten de sana ağır bir şey vahyedeceğiz.

Gerçekten biz sana ağır sorumluluklar yükleyen bir mesaj vahyedeceğiz.

Sana, vahyi sıkıntılı, sorumluluğu ağır, değeri yüce bir kelâmı Kur'ân'ı vahyedip, onu senin kalbine, hafızana yerleştireceğiz.

Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.

Gerçekten senin üzerine 'oldukça ağır' bir söz (vahy) bırakacağız.

Çünkü biz, sana, (sorumluluğu) ağır bir söz (Kur'an) vahy edeceğiz.

Çünkü Biz, sana ağır bir söz ilka edeceğiz.

2,3,4,5,6,7,8. Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur'ân'ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O'na ver![689]*

Sana ağır bir söz vahiy edeceğiz

Çünkü biz sana sorumluluğu ağır olan bir mesaj bırakacağız.

Doğrusu Biz, sana, taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz.

Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.

Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz.

Biz sana ağır bir söz bırakacağız.

Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz).

Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz

Biz, sana ağır bir söz bırakacağız.¹*

Hakıykat biz sana ağır bir söz vahyediyoruz.

Çünki biz, senin üzerine (kıymeti pek) ağır bir söz (Kur'ân) bırakacağız(vahyedeceğiz)!

Elbetteki biz sana ağır bir sözü (görev) yükleyeceğiz.

Sana çetin bir sözü [⁴] vahiy ve ilka ediyoruz.*

Şüphesiz biz senin üzerine oldukça ağır bir söz (Kur'an) ilka edeceğiz.

Çünkü Biz sana, taşıdığı değer ve yüklediği sorumluluk bakımından çok ağır bir söz vahyedecek ve böylece senin omuzlarına, Kur’an’ı anlama, yaşama, diğer insanlara tebliğ etme ve yeryüzüne egemen kılma görevini yükleyeceğiz.

Biz, sana çok ağır bir söz bırakacağız.

Şüphesiz ki biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz bırakacağız ( vahyedeceğiz).

Çünkü Biz, sana çok mübârek1 bir söz indireceğiz.*

Biz sana (sorumluluğu) ağır bir mesaj tevdî edeceğiz;

Zira biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. 42/52, 87/6

Çünkü Biz, sana ağır bir söz indireceğiz;

Şüphe yok ki Biz sana ağır bir kelâm vahyedeceğiz.

Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.

Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.

Çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz.

Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

Biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.

Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.

bayıķ biz tįz bıraġavuz üzerüñe söz aġır.

Biz indürecegüz senüñ üstüñe muḥkem ḳuvvetlü söz.

Həqiqətən, Biz sənə (məs’uliyyəti) ağır bir kəlam (Qur’an) vəhy edəcəyik.

For We shall charge thee with a word of weight.

Soon shall We send down to thee a weighty Message.(5757)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.