24 Haziran 2021 - 14 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne hâżihi teżkira(tun)(s) femen şâe-tteḣaże ilâ rabbihi sebîlâ(n)

Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine (ulaştıran) bir yol tutmalıdır. (Aklı ve vicdanı varsa Kur’an’a uymalıdır.)

Şüphe yok ki bu, bir öğüttür; artık dileyen, Rabbine yol bulur.

İşte bu korkutucu ayetler birer öğüttür ve uyarıdır. Öyleyse dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun.

İşte bunlar birer öğüttür. Artık Allah'ın sünnetine, düzeninin yasalarına uygun iradesinin tecellisi içinde sizden tercihini isabetli kullananlar bunlardan faydalanır, öğüt alırsa, Rabbine giden bir yol, İslâmî bir hayat tarzı edinir.*

Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir.

Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

İşte, bu âyetler, bir öğüddür; artık istiyen (iman eder, öğüd alır da) Allah'ına giden bir yol tutar.

İşte bu, bir mesaj ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbine doğru kendine bir yol bulur.

Şüphesiz bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar.

İşte bu bir öğüttür, istiyen, Tanrıya yolunu bulur

Bu (ayetler size) bir öğüttür, hatırlatmadır! Dileyen, (bu öğütten yararlanarak) Rabbine doğru yol tutar.

Doğrusu bu anlatılanlar birer öğüttür. Dileyen kimse, Rabbine doğru giden bir yol tutar.*

Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.

Bu bir hatırlatmadır; dileyen, Rabbine doğru yol tutar.

İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

İşte bu bir tezkiredir, artık dileyen rabbına bir yol tutar

Bu bir öğüttür. Dileyen Rabb'ine götüren bir yol edinir.

İşte bu (korkutucu âyetler) hakıykî birer öğüddür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol edinir.

Şübhesiz ki bu (âyetler), bir nasîhattir. Artık isteyen, Rabbine doğru bir yol tutar.

Bunlar (Rabbinizden) bir öğüttür. Dileyen Rabbine bir yol edinir.

Bu âyetler nâs/a öğüttür, her kim dilerse Rabbine yol edinir [⁷].*

Şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

İşte bu mesaj, kıyâmet gelip çatmadan önce insanlığa ulaştırılan bir uyarı, bir hatırlatmadır; o hâlde, her kim dünya ve âhirette kurtuluş ve esenliğe ulaşmak istiyorsa, Rabb’ine giden bir yol tutsun.

Bu bir öğütleme’dir. Dileyen kimse rabbine bir yol tutar.

Şüphesiz ki bu (Kur’an), (gerçeği) hatırla(t)madır. Dileyen, Rabbine (giden) bir yol tutar.

İşte (bütün) bunlar, kesinlikle bir öğüttür. Artık kim (îman etmek) isterse Rabbine ancak (bunlarla) yol bulabilir.1 *

Bu, şüphesiz, bir öğüt ve uyarıdır: öyleyse, dileyen Rabbine ulaştıran yola koyulsun!

İşte bütün bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen Rabbinin gösterdiği yola girer. 10/108, 17/107, 18/29

İşte bu, uyarı dolu bir öğüttür: artık isteyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar[5394]*

Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

Bu, bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen, Rabbine varan yolu tutar. [76, 29]

Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Rabbinin yolunu tercih eden o yola girer.

Bu bir uyarıdır. Dileyen Rabbine doğru yol tutar.

Bu bir öğüttür; artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutar.

Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.

gök yarılmışdur anuñ ile. oldı va'desi işlenmiş.

Bu Ḳur’ān naṣīḥat, kim dilese Tañrısına yol idinsün.

Həqiqətən, bu (ayələr insanlara) öyüd-nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar! (İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar!)

Lo! This is a Reminder. Let him who will, then, choose a way unto his Lord.

Verily this is an Admonition:(5770) therefore, whoso will, let him take a (straight) path to his Lord!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.