23 Haziran 2021 - 13 Zi'l-ka'de 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Essemâu munfatirun bih(i)(c) kâne va’duhu mef’ûlâ(n)

Bu nedenle (kıyamette) gök bile yarılıp-çatlayacaktır; (artık) O'nun va'adi gerçekleştirilip-yerine getirilmiş bulunacaktır.

Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.

Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.

Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah'ın va'di, tehdidi mutlaka yerine gelir.

Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.

Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir.

O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah'ın vaadi tahakkuk etmiştir.

Öyle bir gün ki (dünyanızın damı olan) gök, onun şiddetinden parçalanacaktır. O günün olacağına dair verilen söz (mutlaka) yerine getirilecektir.

O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.

O gün gök yarılacak, Allahın va'di yerin bulacak

O günün dehşetinden gökler bile parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.

O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.

Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır

Gök, o günün şiddeti ile çatlayıp parçalanacak ve O'nun uyarısı gerçekleşecektir.

Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.

Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O'nun (Allah'ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.

İnkârınızdan dolayı gök neredeyse paramparça olacaktı. Rabbinin vaadi mutlak yerine gelecektir.

O gün gök yarılacak, Allah/ın vaadi yerine gelecektir.

O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

O Günün şiddetinden, gökler çatlayıp paramparça olacak ve böylece, O’nun yeniden dirilme ve hesaba çekilme sözü gerçekleşecektir.

Bununla Gök yarılmıştır; O’nun vaadi yerine gelmiştir.

Gök, o (gün) nedeniyle yarılacaktır. (Allah’ın) vaadi gerçekleşmiş olacaktır.

17,18. Eğer (Peygamberi) inkâr ederseniz, göklerin paramparça olacağı, çocukları bile ihtiyarlatan o (kıyamet) gününden, kendinizi nasıl kurtaracaksınız? (Şunun unutmayın ki;) Allah’ın verdiği söz, kesinlikle gerçekleşir.

göklerin paramparça olacağı, [ve] Allah'ın [yeniden diriltme] vaadinin gerçekleşeceği [Gün]?

O günün dehşetinden gökler bile parçalanacak, böylece Allah’ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. 22/2, 27/87, 39/68

Gök, bu sebeple çatlamış bir çekirdek (gibi yeni bir doğuma gebedîr); böylece O’nun vaadi gerçekleşmiş olacaktır.[5393]*

Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır.

O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vâdi mutlaka gerçekleşir.

Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allah'ın va'di mutlaka yapılmıştır.

O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.

O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.

Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.

Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.

pes nite śaķınasız eger kāfir olursañuz. ol günden kim ķıla oġlanları aķ śaçlular?

Gök ol günde paralanur. Ol olacaḳ va‘dedür.

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və’di yerinə yetəcəkdir.

The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.

Whereon the sky will be cleft asunder? His Promise needs must be accomplished.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.