8 Mart 2021 - 24 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Essemâu munfatirun bih(i)(c) kâne va’duhu mef’ûlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu nedenle (kıyamette) gök bile yarılıp-çatlayacaktır; (artık) O'nun va'adi gerçekleştirilip-yerine getirilmiş bulunacaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.

Ahmet Tekin Meali

Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah'ın va'di, tehdidi mutlaka yerine gelir.

Ahmet Varol Meali

Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.

Ali Bulaç Meali

Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah'ın vaadi tahakkuk etmiştir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Öyle bir gün ki (dünyanızın damı olan) gök, onun şiddetinden parçalanacaktır. O günün olacağına dair verilen söz (mutlaka) yerine getirilecektir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.

Besim Atalay Meali (1962)

O gün gök yarılacak, Allahın va'di yerin bulacak

Cemal Külünkoğlu Meali

O günün dehşetinden gökler bile parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.

Diyanet Vakfı Meali

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.

Edip Yüksel Meali

Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır

Erhan Aktaş Meali

Gök, o günün şiddeti ile çatlayıp parçalanacak ve O'nun uyarısı gerçekleşecektir.

Hasan Basri Çantay Meali

Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.

Hayrat Neşriyat Meali

Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O'nun (Allah'ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.

İlyas Yorulmaz Meali

İnkârınızdan dolayı gök neredeyse paramparça olacaktı. Rabbinin vaadi mutlak yerine gelecektir.

İsmail Hakkı İzmirli

O gün gök yarılacak, Allah/ın vaadi yerine gelecektir.

Kadri Çelik Meali

O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

Mahmut Kısa Meali

O Günün şiddetinden, gökler çatlayıp paramparça olacak ve böylece, O’nun yeniden dirilme ve hesaba çekilme sözü gerçekleşecektir.

Mehmet Türk Meali

17,18. Eğer (Peygamberi) inkâr ederseniz, göklerin paramparça olacağı, çocukları bile ihtiyarlatan o (kıyamet) gününden, kendinizi nasıl kurtaracaksınız? (Şunun unutmayın ki;) Allah’ın verdiği söz, kesinlikle gerçekleşir.

Muhammed Esed Meali

göklerin paramparça olacağı, [ve] Allah'ın [yeniden diriltme] vaadinin gerçekleşeceği [Gün]?

Mustafa Çavdar Meali

O günün dehşetinden gökler bile parçalanacak, böylece Allah’ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. 22/2, 27/87, 39/68

Mustafa İslamoğlu Meali

Gök, bu sebeple çatlamış bir çekirdek (gibi yeni bir doğuma gebedîr); böylece O’nun vaadi gerçekleşmiş olacaktır.[5393]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır.

Suat Yıldırım Meali

O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vâdi mutlaka gerçekleşir.

Süleyman Ateş Meali

Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allah'ın va'di mutlaka yapılmıştır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.

Şaban Piriş Meali

O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.

Ümit Şimşek Meali

Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.

Eski Anadolu Türkçesi

pes nite śaķınasız eger kāfir olursañuz. ol günden kim ķıla oġlanları aķ śaçlular?

Bunyadov-Memmedeliyev

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və’di yerinə yetəcəkdir.

M. Pickthall (English)

The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.

Yusuf Ali (English)

Whereon the sky will be cleft asunder? His Promise needs must be accomplished.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.