8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Müzzemmil Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekeyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alu-lvildâne şîbâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Eğer (şimdi siz de) inkâr edecek olursanız, çocukların (bile korkudan) saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Nasıl korursunuz kendinizi, kafir olursanız, o günün şerrinden ki çocukları bile ihtiyarlatır da saçlarını ağartır.

Abdullah Parlıyan Meali

Peki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederseniz, çocukların bile saçlarını ağartıp ihtiyarlatacak olan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız?

Ahmet Tekin Meali

Peki, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına itip örtbas ederek inkârda, küfürde ısrar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Ahmet Varol Meali

Peki, siz eğer inkâr ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline getiren bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Ali Bulaç Meali

Eğer inkâr edecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Ali Fikri Yavuz Meali

O halde, küfre varırsanız, çocukları ak saçlılar haline çevirecek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte çocukları ihtiyarlatan bir günü (kıyamet gününü) inkar ettiğiniz taktirde, kendinizi (ölüm ve yokluktan) nasıl koruyacaksınız?!

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan bir günden nasıl korunursunuz?

Besim Atalay Meali (1962)

Eğer, kâfir kalırsanız, çocukların saçlarının ağardığı bir günde, nice korunursunuz?

Cemal Külünkoğlu Meali

Hal böyle iken hala küfürde direnmeye devam ederseniz, çocukların bile ak saçlı ihtiyara çevrileceği bir gün(ün şiddeti)den nasıl korunacaksınız?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

Diyanet Vakfı Meali

Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?

Edip Yüksel Meali

Peki, inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?

Elmalılı Meali (Orijinal)

O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir

Erhan Aktaş Meali

Eğer gerçeği yalanlayan nankörlerden olursanız, çocukların saçlarını ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer siz (dünyâda) küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?

Hayrat Neşriyat Meali

O hâlde (siz de) inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer siz, çocukların saçlarının bembeyaz olduğu bir günü inkâr ederseniz, (Rabbinizden) nasıl korunursunuz?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Eğer küfürde kalacak olursanız çocukları saçları ağarmış ihtiyarlara çevirecek olan günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Kadri Çelik Meali

Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Mahmut Kısa Meali

Şu hâlde, ey çağdaş kâfirler, eğer siz de Firavun gibi inkâr edecek olursanız, çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çeviren Kıyâmet Günü gelip çatınca kendinizi Allah’ın azâbından nasıl koruyacaksınız? Öyle dehşetli bir gün ki;

Mehmet Okuyan Meali

Çocuğu yaşlıya çevirecek o güne karşı kâfir olursanız, (azaptan) nasıl korunabilirsiniz ki!

Mehmet Türk Meali

17,18. Eğer (Peygamberi) inkâr ederseniz, göklerin paramparça olacağı, çocukları bile ihtiyarlatan o (kıyamet) gününden, kendinizi nasıl kurtaracaksınız? (Şunun unutmayın ki;) Allah’ın verdiği söz, kesinlikle gerçekleşir.

Muhammed Esed Meali

Öyleyse, hakikati kabul etmeye yanaşmazsanız, çocukların saçlarını ağartan 10 o Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız,

Mustafa Çavdar Meali

Peki, eğer nankörlük ederseniz, yeni doğmuş bebekleri bile ak saçlı ihtiyarlara döndüren o günün dehşetinden nasıl korunacaksınız! 7/40, 41/27

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu halde eğer inkâr ederseniz, yeni doğan bebeleri ak saçlı ihtiyarlara[5392] döndüren o gün nasıl korunacaksınız?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir.

Suat Yıldırım Meali

Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Süleyman Ateş Meali

Peki inkar ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız?

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Şaban Piriş Meali

Eğer inkar ederseniz, çocukları saçları ağarmış ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz?

Ümit Şimşek Meali

İnkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunacaksınız?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız?

Eski Anadolu Türkçesi

pes 'āsį oldı fir'avn yalavaca pes duttuķ anı dutmaķ aġır.

Bunyadov-Memmedeliyev

Elə isə əgər küfr etmiş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndərəcək gündən (qiyamət gününün əzabından) özünüzü necə qoruyacaqsınız?!

M. Pickthall (English)

Then how, if ye disbelieve, will ye protect yourselves upon the day which will turn children grey,

Yusuf Ali (English)

Then how shall ye, if ye deny (Allah), guard yourselves against a Day that will make children hoary-headed?-(5769)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.